Is de brandverzekering verplicht voor alle huurders? 

Een brandverzekering (of woningverzekering) is wettelijk verplicht voor huurders in Wallonië en Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat (nog) niet het geval. Vanwaar dit regionale verschil?

Sinds de zesde staatshervorming is huren een regionale bevoegdheid. Eén huurwetgeving maakte plaats voor drie en dat leidt tot regionale verschillen. De verplichting voor huurders om een brandverzekering af te sluiten, is daar een mooi voorbeeld van.

Zo maakte Wallonië vanaf 1 september 2018 de brandverzekering verplicht voor huurders. Sinds 1 januari 2019 is dat ook het geval voor huurders (en verhuurders) in Vlaanderen. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaardigde een nieuwe huurwetgeving uit, maar daar is de brandverzekering (voorlopig) nog niet wettelijk verplicht.

Brandverzekering verplicht voor nieuwe huurovereenkomsten

Voor de volledigheid:

  • Een brandverzekering is alleen verplicht voor wie (een deel van) een pand huurt dat bestemd is voor bewoning.
  • Deze verplichting geldt enkel voor schriftelijke huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 september 2018 (in Wallonië) of na 1 januari 2019 (in Vlaanderen). Huurovereenkomsten die dateren van vóór deze datums vallen nog onder de oude regelgeving, met de volgende uitzondering: voor huurovereenkomsten in Wallonië die na 1 september 2018 worden hernieuwd, is ook de brandverzekering verplicht.

Ik heb een brandverzekering omdat dat verplicht is in mijn huurcontract. Wat is er precies veranderd?

De meeste huurders zijn contractueel verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Sinds kort is een brandverzekering in Vlaanderen en Wallonië ook wettelijk verplicht.

Goed om weten:

Sommige huurcontracten bevatten een clausule ‘afstand van verhaal’. In dat geval betaalt u als huurder een bedrag aan de verhuurder, die zelf een brandverzekering heeft afgesloten voor de huurwoning. Bij schade zal hij dan ook geen vergoeding van u eisen. Let op: derden die schade ondervinden wellicht wel.

U bent verzekerd via zo’n clausule? Sluit best toch ook zelf een brandverzekering af, want de polis van uw verhuurder dekt u niet noodzakelijkerwijs als u schade toebrengt aan uw buren of als uw eigen inboedel in rook opgaat.

Ons advies als u een huis, appartement of studentenkot huurt? Verplicht of niet, sluit altijd zelf een brandverzekering af voor uw huurwoning om volledig beschermd te zijn.

Goed om weten:

De brandverzekering van uw hoofdverblijfplaats dekt ook het kot van uw kind, zelfs in het buitenland. Bent u zelf eigenaar van het kot van uw zoon of dochter? In dat geval sluit u een afzonderlijke brandverzekering af voor het gebouw. Is de waarde van de persoonlijke goederen (laptop, kleding, tablet, ...) van uw kind hoog genoeg, dan verzekert u best ook de inhoud.

Lees ook: Goed verzekerd op kot, in België en in het buitenland

Waarom sluit ik als huurder best een brandverzekering af?  

Op het einde van uw huurovereenkomst moet u uw huurwoning in de oorspronkelijke staat achterlaten. Dat doet u door uw woning en inboedel goed te onderhouden en alert te blijven voor problemen zoals vochtplekken of regelmatige stroomuitval. Maar ook door u te beschermen tegen mogelijke ongelukjes. Ontstaat er brand in een gehuurd pand (in Vlaanderen geldt dat ook bij waterschade), dan geldt er een vermoeden dat de huurder hiervoor aansprakelijk is, tenzij hij het tegendeel bewijst.

Ook schade die u zou toebrengen aan anderen, bijvoorbeeld een brand die overslaat naar uw buren, moet u vergoeden. Enkel schade waar u niets aan kan doen, denk aan een blikseminslag of een kortsluiting in de elektrische installatie of schade aan het gebouw door slijtage, is voor rekening van de eigenaar.

Daarnaast wilt u vast en zeker ook uw inboedel beschermen tegen brand-, storm en andere schade. Denk bijvoorbeeld aan een fonduestel dat in brand schiet en uw woonkamer in lichterlaaie zet. Of een storm die de riolen laat overlopen én uw kelder waarin uw wasmachine en droogkast staan. Een brandverzekering komt dan bijzonder goed van pas.

Tip: Als u als huurder een herstelling laat uitvoeren aan uw huurwoning, vraag dan best aan de hersteller een factuur op uw naam. Op die manier is het 100% duidelijk aan wie de verzekeraar achteraf de kosten moet vergoeden.

Wat als ik als huurder de schade niet laat herstellen?   

Beslist u als huurder om de schade aan de woning niet te laten herstellen, dan kan er op het moment van de plaatsbeschrijving op het einde van het huurcontract een discussie ontstaan. En kan uw huisbaas weigeren (een deel van) de waarborg terug te betalen als vergoeding voor de schade aan zijn woning.

Denk bijvoorbeeld aan het ruitje in de deur van uw woonkamer dat jaren geleden sneuvelde toen u de deur wat te hard sloot. En dat u nooit hersteld hebt. Hoogstwaarschijnlijk zal de eigenaar het bedrag van een nieuw ruitje aftrekken van de huurwaarborg.

Meer weten over de brandverzekering?

Hebt u nog vragen over hoe u zich optimaal kunt beschermen tegen brand en andere risico’s? Contacteer uw P&V-adviseur. Hij maakt graag tijd voor u vrij om al uw vragen te beantwoorden.

Contacteer mijn agent

Nog geen klant? Vind een P&V-adviseur in uw buurt

Met uw P&V-adviseur:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past