Tegen welke risico's verzekert de brandverzekering?

Wist u dat de brandverzekering een van de oudste vormen van verzekering is? Ze bestaat al sinds de 17de eeuw. Maar tegenwoordig dekt een brandverzekering heel wat meer dan enkel brand in de vorm van uitslaande vlammen. Naast brand bent u ook verzekerd tegen waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade, natuurrampen…

Waterschade

Lekt uw dakgoot waardoor het water naar binnen sijpelt? Uw brandverzekering vergoedt de gevolgschade, zoals de kosten van het nieuwe behangpapier, de parketvloer… De schade moet wel plots en onvoorzien zijn, bijvoorbeeld:

 • het binnendringen van water door overvloedige regen dwars doorheen daken, dakterrassen, dakgoten en afvoerbuizen; 
 • een lek in de waterleiding of daarop aangesloten hydraulische installaties. Denk bijvoorbeeld aan de toevoerslang van een wasmachine die lekt, maar ook de schade door waterinfiltratie via de afsluitranden van uw sanitair of het overlopen van uw bad of uw toilet;

Welke schade wordt meestal niet vergoed?

De meeste verzekeringen dekken niet de schade veroorzaakt door condensatie, opstijgend grondwater, of een gebrek aan onderhoud.

Glasbreuk

Als algemene regel geldt dat glasbreuk gedekt is ongeacht de oorzaak. Uiteraard spreken we over accidentele en onvoorziene schade. Het glas moet bovendien kapot zijn. Krassen of afschilferingen tellen niet.

U komt bijvoorbeeld thuis met een volle zak boodschappen en zet die te hard neer op uw vitrokeramische kookplaat. Een flinke barst is het gevolg. De schade aan uw kookplaat zal vergoed worden door de meeste brandverzekeraars.  

Schade aan spiegels is trouwens ook verzekerd, net als de glazen én doorschijnende kunststof panelen van uw veranda.

Storm- en hagelschade

Tijdens een hevige storm vliegt een stuk van uw dak weg. Kunt u voor deze schade een beroep doen op uw brandverzekering? Jazeker. Wettelijk gezien als de storm windsnelheden kent van minstens 100 km per uur. Maar zowat alle verzekeraars vergoeden stormschade vanaf een windsnelheid van 80 km per uur. Ook schade aan uw (verankerd) tuinhuis wordt vergoed, en vaak ook uw tuinmeubelen (al dan niet mits bijpremie).

Natuurrampen

Sinds maart 2006 bent u met een brandverzekering ook verzekerd tegen natuurrampen. Onder natuurrampen verstaan we:

 • overstroming;
 • aardbeving (minimum 4 op de schaal van Richter);
 • aardverschuiving of grondverzakking (van natuurlijke oorsprong);
 • overlopen of opstuwing van de openbare riolering (door hevige regenval).

Overige basiswaarborgen in de brandverzekering

Naast waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade en natuurrampen beschermt uw brandverzekering u ook tegen volgende risico’s:

 • rechtstreekse inslag van de bliksem;
 • ontploffing - implosie;
 • rook- en roetschade;
 • inwerking van elektriciteit (schade aan een elektrisch toestel door bijvoorbeeld een kortsluiting of een stroompiek);
 • botsing;
 • inbraakschade en vandalisme aan het gebouw;
 • inwerking van elektriciteit;
 • schade door stookolie;
 • arbeidsconflicten en aanslagen;
 • uw burgerlijke aansprakelijkheid: niet enkel uw eigen schade wordt gedekt, ook schade die bijvoorbeeld overslaat naar de buren.

Bent u op zoek naar een nieuwe brandverzekering?

Wilt u weten welke schades nog gedekt worden door de brandverzekering? Wilt u weten hoeveel een brandverzekering bij P&V Verzekeringen kost? Contacteer snel uw P&V agent. Hij beantwoordt graag al uw vragen.

Contacteer mijn agent

Nog geen klant? Vind een agent in uw buurt

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past

Uw woning verzekeren

De schadevergoeding bij de brandverzekering?