Wat is rechtsbijstand bij een autoverzekering?

 

De rechtsbijstandsverzekering biedt u administratieve en juridische hulp na een schadegeval of een verkeersovertreding. Eerst probeert de rechtsbijstand een oplossing te vinden voor het conflict zonder tussenkomst van het gerecht, via een minnelijke regeling. Is dat niet mogelijk en dient een juridische procedure te worden opgestart? Dan kan de rechtsbijstand u helpen met administratieve en juridische ondersteuning. Uw gerechtskosten, de lonen van de experts en het ereloon van de door u gekozen advocaat worden betaald.1

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering?

 

Soms ontstaan er conflicten waarbij juridische bijstand meer dan welkom is.

 • U hebt bijvoorbeeld een auto-ongeval veroorzaakt en moet voor de politierechtbank verschijnen. De rechtsbijstand auto zal u verdedigen en trachten om uw straf zo laag mogelijk te houden. De boete moet u wel zelf betalen.
 • U bent bijvoorbeeld slachtoffer van een verkeersongeval, maar de tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid. De rechtsbijstand auto verdedigt uw belangen tot in de rechtbank. Zij helpt u om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt.

Bij dergelijke  geschillen hebt u de keuze. U kunt proberen om alles zelf op te lossen. Maar hoe pakt u dat het beste aan? Hoe vindt u een gespecialiseerde advocaat en de juiste expert? Hoeveel zal een proces u kosten of wat zal het u opbrengen?

Met de rechtsbijstand auto bent u zeker van de nodige administratieve en juridische bijstand, zonder dat u daarvoor zelf de kosten moet dragen. Het is een goede aanvulling op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto.

In welke gevallen kan een rechtsbijstandsverzekering tussenkomen?

 

De rechtsbijstand auto kan u en uw gezinsleden helpen in onder meer de volgende situaties:

Goed om weten: Uw gezinsleden en uzelf zijn ook verzekerd als voetganger, fietser of passagier in een voertuig dat toebehoort aan een derde zoals bijvoorbeeld een bus, tram of trein.

De rechtsbijstandsverzekering betaalt:

 

 • de kosten voor het beheren van uw dossier
 • de kosten voor de onderzoeken en de expertise
 • de kosten en erelonen van de advocaat en de gerechtsdeurwaarders
 • de kosten van de (extra)gerechtelijke procedures (ook die van de tegenpartij als u de procedure verliest)
 • de kosten voor de verplaatsing en het verblijf bij een procedure in het buitenland

P&V doet voor haar rechtsbijstand een beroep op de rechtsbijstandsspecialist Arces. Die is al meer dan 25 jaar expert in rechtsbijstand. Een 40-tal medewerkers, allen deskundigen in hun domein, beheren jaarlijks meer dan 25 000 schadedossiers.


​​​​​1 De dekking is steeds onder voorwaarden, er gelden uitsluitingen en beperkingen. Raadpleeg altijd de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract of consulteer uw P&V-adviseur.

Komt de rechtsbijstandsverzekering ook tussen in het buitenland?


De rechtsbijstand auto van Arces biedt een wereldwijde dekking.

Wanneer komt de rechtsbijstandsverzekering niet tussen?


De volgende situaties worden niet verzekerd door de rechtsbijstand auto van Arces:

 • boetes, kosten voor een ademtest of voor een bloedanalyse
 • als u opzettelijk valse of onvolledige verklaringen over het schadegeval hebt afgelegd
   

Hoe verloopt de juridische bijstand in de praktijk?


Bij het verdedigen van uw belangen, komt de rechtsbijstand stap voor stap tussen.

Stap 1: zoeken naar een minnelijke schikking

De rechtsbijstand streeft in eerste instantie naar een minnelijke regeling. Want als beide partijen een akkoord vinden, heeft dit heel wat voordelen. Zo wordt een procedure vermeden en moet u geen jaren wachten op uw schadevergoeding.

Stap 2: een procedure is nodig

 • Als er geen minnelijke schikking uit de bus komt, of als u niet akkoord gaat met de voorgestelde schikking, kunt u voorstellen om naar de rechtbank te stappen. Als uw rechtsbijstandsverlener een procedure ook een goed idee vindt, kiest u een advocaat en trekt u naar de rechtbank. U kiest daarvoor best een advocaat die gespecialiseerd is in de materie. De kosten en het ereloon van de advocaat worden betaald door uw rechtsbijstandsverzekering (tot het verzekerde bedrag), ongeacht de uitkomst van het proces.
   
 • Als uw rechtsbijstandsverzekeraar een minnelijk voorstel aanvaardbaar vindt of het niet mogelijk acht om een eis te stellen en u gaat daar niet mee akkoord, dan kunt u advies vragen aan een advocaat naar keuze. Er zijn er twee mogelijkheden.
 1. De advocaat gaat akkoord met uw stelling. De rechtsbijstandsverzekering betaalt alle kosten van de procedure, ongeacht de uitkomst van het proces. U trekt naar de rechtbank.
 2. De advocaat gaat niet akkoord met uw stelling en geeft de rechtsbijstandsverlener gelijk. U betaalt zelf de helft van de kosten van de raadpleging van deze advocaat.
 • Zelfs als zowel de rechtsbijstandsverlener als de geconsulteerde advocaat vinden dat u beter niet procedeert, kunt u nog steeds juridische stappen zetten. Als u vervolgens het proces wint, betaalt de rechtsbijstandsverzekering de kosten en de honoraria aan u terug. Als u het proces verliest, krijgt u geen vergoeding van de rechtsbijstandsverzekeraar. U moet bovendien de gerechtskosten van de tegenpartij vergoeden.

Ben ik al niet verzekerd door een andere verzekering?

 

Een rechtsbijstandsverzekering auto is een aanvulling op uw BA-autoverzekering. Zij komt niet enkel tussen bij geschillen over uw voertuig, maar ook bij conflicten die zich voordoen in het verkeer. Ook voor uw brandverzekering of familiale verzekering kunt u een aanvullende rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Meer weten?

 

Neem een kijkje op de pagina rechtsbijstand voor particulieren of contacteer uw P&V-adviseur.

Veelgestelde vragen over Autoverzekering