Ombudsdienst verzekeringen: wanneer een beroep doen op de ombudsman?

Het kan gebeuren dat u een klacht hebt over uw autoverzekering. Of dat u meent dat er een fout in een dossier is geslopen. Welke stappen kunt u dan ondernemen? Wendt u zich rechtstreeks tot uw verzekeraar of stapt u onmiddellijk naar de Ombudsman van de Verzekeringen? En kan uw rechtsbijstand u in dit geval helpen?

1. Adviseur contacteren

Uw adviseur of makelaar helpt u met uw klacht over uw verzekering. Hij doet zijn uiterste best om uw belangen te verdedigen bij uw verzekeringsmaatschappij en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt. Het kan wel gebeuren dat u niet akkoord gaat met een beslissing van uw verzekeringsmaatschappij en dat uw makelaar of adviseur u hiermee niet kan helpen.

2. Klachtenmanagement verzekeringsmaatschappij

Bent u ervan overtuigd dat u in uw recht bent, dan neemt u best rechtstreeks contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Dat doet u door een brief of e-mail te sturen naar de dienst Klachtenmanagement of de ombudsman van uw verzekeringsmaatschappij. Het post- en e-mailadres vindt u terug op de website. Zet in uw mail of brief uw dossier- of polisnummer en omschrijf zo duidelijk mogelijk uw klacht over uw verzekering.

3. Ombudsdienst verzekeringen

De dienst Klachtenmanagement tracht samen met u een oplossing te vinden voor uw klacht. Bent u niet tevreden met die oplossing, en is uw verzekeraar lid van Assuralia, dan kunt zich richten tot de Ombudsman Verzekeringen. Dat moet schriftelijk gebeuren op een van de volgende manieren:

Formuleer ook hier uw klacht over uw verzekeraar of uw probleem zo duidelijk mogelijk en vermeld alle noodzakelijke gegevens.

De Ombudsman van de Verzekeringen werkt kosteloos, onafhankelijk en behandelt uw dossier in alle vertrouwen. Het advies van de Ombudsdienst Verzekeringen is niet bindend, maar wordt ernstig genomen door de verzekeraars. Onderzoek leert dat acht op tien gegronde klachten over verzekeringen opgelost kunnen worden, het loont dus zeker de moeite om contact op te nemen (bron: Ombudsman.be).

Meer weten? Op de website www.ombudsman.be vindt u een overzicht van vaak gestelde vragen en antwoorden.

4. Rechtsbijstand contacteren

Geen oplossing gevonden via het Klachtenmanagement of de Ombudsman voor Verzekeringen? In een aantal gevallen kunt u met uw klacht terecht bij uw verzekeraar Rechtsbijstand die u zal adviseren over uw mogelijkheden.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal daarbij in discussie treden met uw autoverzekering. Een rechtsbijstandsverzekeraar werkt onafhankelijk van elke andere verzekeraar. Dat beiden soms dezelfde bedrijfsnaam dragen, doet daar geen afbreuk aan. In dat laatste geval zal de Rechtsbijstand als aparte afdeling totaal onafhankelijk werken. Dit is wettelijk verplicht.

Indien beide partijen niet tot overeenstemming komen volgt een rechtsprocedure. Dan mag u zelf een advocaat kiezen die u, zal bijstaan en verdedigen tijdens de procedure. De kosten worden dan gedragen door uw rechtsbijstandsverzekering (tot het maximaal bepaalde bedrag).

 

Wist u dat u bij P&V geniet van de diensten van een persoonlijke adviseur? Hij staat u bij, hoe en wanneer u het wil. Interesse?

Bereken uw premie

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past

Uw auto verzekeren