Auto beschadigd door vluchtmisdrijf: kunt u een verzekering aanspreken?

Wat moet ik doen als ik het slachtoffer ben van een vluchtmisdrijf?

Probeer de nummerplaat te noteren of zoek getuigen van het ongeval. Geef daarna het vluchtmisdrijf aan bij de politie. U hebt immers een proces-verbaal nodig om te bewijzen dat het schadegeval het gevolg is van een ongeluk met vluchtmisdrijf. Vervolgens geeft u uw verzekeraar een kopie of het nummer van het proces-verbaal van de politie, samen met een ingevuld Europees aanrijdingsformulier.

U kunt ook aangifte doen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Die zal alle middelen aanwenden om de dader te vinden.

Wie vergoedt de schade aan mijn auto na een vluchtmisdrijf?

In principe zou dat de BA-autoverzekering van de tegenpartij moeten zijn, maar als de dader van het vluchtmisdrijf niet gekend is, kan dat niet. Ook uw eigen BA-autoverzekering kan weinig voor u doen, die vergoedt immers alleen slachtoffers van ongevallen die u veroorzaakt.

Hebt u een omniumverzekering afgesloten, dan kunt u terecht bij uw omniumverzekering voor een vergoeding van de materiële schade aan uw auto. Liep u lichamelijke letsels op, dan kunt u terecht bij uw bestuurdersverzekering, als u die hebt afgesloten. Die verzekering vergoedt immers de lichamelijke schade die u opliep als bestuurder van de wagen.

Kan het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussenkomen bij een vluchtmisdrijf?

Liep u lichamelijke letsels op bij een ongeval waarvan de chauffeur vluchtmisdrijf pleegde? En deed het ongeval zich voor in een Europees land? Dan kan het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds u schadeloosstellen. Het Fonds vergoedt normaal gezien enkel lichamelijke schade. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt ook materiële of stoffelijke schade vergoed: bijvoorbeeld bij overlijden of bij een blijvende invaliditeit van minstens 15%.

Wat als de dader van het vluchtmisdrijf alsnog gevonden wordt?

Ontving u ondertussen al een schadevergoeding van uw omniumverzekering, dan zal hij die schadevergoeding terugeisen van de dader van het vluchtmisdrijf, alsook de vrijstelling.

Hebt u geen omniumverzekering, dan zal uw autoverzekering BA eerst onderzoeken of een RDR-regeling mogelijk is. Is dat niet het geval, dan richt u zich best tot uw rechtsbijstandsverzekeraar. Hij zal er alles aan doen om van de dader een schadevergoeding voor u los te peuteren. Eerst zal hij dat proberen via een minnelijke schikking, indien nodig behoort een rechtszaak tot de mogelijkheden.

De RDR-regeling is een afspraak tussen het merendeel van de BA-autoverzekeringen in België die de verwerking van de schade bij ongevallen eenvoudiger maakt. Let wel, de RDR-regeling wordt nooit toegepast voor ongevallen die in het buitenland gebeuren.

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen? Interesse?

Bereken uw premie

Rechtsbijstand bij P&V:

  • Beste rechtsbijstand van België in 2013, 2014 en 2015
  • Kosten tot 125.000 euro vergoed
  • Wereldwijde bescherming
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren