Vergoeding na een auto-ongeval: waarom is een goede verzekering zo belangrijk?

Wat gebeurt er als ik een auto-ongeval heb? Wie betaalt de schade aan mijn wagen en mijn dokters- of ziekenhuiskosten? Wat als ik een tijdje niet meer kan werken? Hoe zit het met de schade van de andere slachtoffers? En wie helpt mij achteraf met de administratie?

Wat als ik gewond ben, wie verzorgt mij en wie betaalt dat?

Raakt u gewond bij een verkeersongeluk, dan wordt u bij ernstige verwondingen door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Bent u lichtgewond, dan kunt u zich waarschijnlijk op eigen kracht naar de dokter begeven.

Was de tegenpartij in fout, dan zal zijn verzekeraar uw dokters- en hospitalisatiekosten terugbetalen, net als de kosten voor medicatie, protheses en andere medische zaken.

Maar bent u in fout, dan moet u zelf instaan voor de kosten die de mutualiteit niet terugbetaalt. U kunt zich voor een vergoeding van uw kosten eventueel wel richten tot andere verzekeringen, zoals een

Wat als ik (een tijdje) niet meer kan werken, wie vergoedt mijn inkomensverlies?

U liep letsels op bij een verkeersongeval en kunt daardoor tijdelijk niet werken? De bestuurdersverzekering kan een dagelijkse vergoeding voorzien om uw inkomensverlies te compenseren. Deze periode kan wel beperkt worden, bijvoorbeeld tot twee jaar na uw ongeval. Bent u na verloop van tijd in staat om gedeeltelijk terug aan het werk te gaan, dan krijgt u een tegemoetkoming in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

Ook bij blijvende invaliditeit zorgt de bestuurdersverzekering voor een schadeloosstelling. U kunt bij het afsluiten ervan kiezen uit verschillende formules. Die kunnen u volledig schadeloosstellen of een vooraf afgesproken bedrag uitkeren.

Vond het ongeluk plaats tijdens de werkuren of op weg van of naar het werk, dan kunt u voor een schadevergoeding terecht bij de verzekeraar van uw werkgever. Elke werkgever in België is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn personeel.

Wie vergoedt de schade aan mijn wagen en zorgt voor de herstelling?

Waren meerdere partijen betrokken in het ongeluk en bent u in uw recht, dan zal de schade aan uw wagen vergoed worden door de BA-autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) van de tegenpartij. Bent u in fout, dan draait u zelf op voor de kosten. Behalve als u een omniumverzekering hebt, dan worden al uw kosten terugbetaald.


Bij een ongeval belt u best het bijstandsnummer op uw groene kaart. Kan uw wagen niet meer rijden, dan wordt hij gesleept naar de garage waar hij hersteld zal worden. Tenminste als de kosten van de herstelling niet hoger zijn dan de waarde van uw wagen.

Veel verzekeraars werken met een zogenaamde erkende garage, een garage waarmee ze een samenwerkingsovereenkomst hebben. Laat u uw wagen herstellen in zo’n garage, dan betaalt u dikwijls enkel de vrijstelling, de factuur wordt dan direct betaald door uw verzekeraar.

Wie vergoedt de schade die ik heb veroorzaakt?

De verplichte BA-autoverzekering vergoedt de schade die u aan anderen veroorzaakt door een ongeval met uw wagen. Het gaat zowel om de materiële schade aan het voertuig van de tegenpartij als de lichamelijke letsels van de inzittenden ervan. Ook de lichamelijke letsels van de passagiers in uw eigen wagen worden vergoed. Enkel uw eigen schade (wagen en letsels) wordt niet gedekt door de BA-autoverzekering. Hiervoor moet u een bestuurdersverzekering afsluiten (voor uw eigen lichamelijke schade) en een omniumverzekering (voor de schade aan uw wagen).

Welke financiële gevolgen kan een ongeval hebben als ik niet (goed) verzekerd ben?

De BA-autoverzekering is in België wettelijk verplicht. Toch zouden de laatste jaren naar schatting tot 100.000 Belgen zonder autoverzekering rondrijden (bron: Assuralia). Bijzonder onverstandig. Bent u in fout bent bij een verkeersongeval, dan betaalt uw BA-autoverzekering de kosten van de tegenpartij.

Hebt u geen BA-verzekering, dan zal het slachtoffer zich richten tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Die zal de kosten van de schade vergoeden, maar zal ze daarna op u verhalen. Dat betekent dat u opdraait voor alle kosten, en die kunnen serieus oplopen. Zeker als er sprake is van lichamelijke schade. U riskeert dan ook uw leven lang te moeten afbetalen omdat u zonder autoverzekering rondreed.

Ook een bestuurdersverzekering is sterk aan te raden. Want bij een ernstig ongeval kunt u door uw verwondingen tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken. De bestuurdersverzekering zorgt dan voor een vergoeding die u helpt het inkomensverlies te overbruggen. Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden een afgesproken vergoeding.

Wie helpt mij met de administratie?

Verzekeringen kunnen heel wat administratie met zich meebrengen, denk maar aan het wijzigen of opzeggen van een contract, het aanvragen van een nummerplaat … U vraagt zich misschien soms af tot wie u zich het beste richt, of u een mail mag sturen of eerder een aangetekende brief, hoe het staat met uw schadedossier …

 

Wist u dat u bij P&V Verzekeringen geniet van de diensten van een persoonlijke adviseur? Ook na een ongeval. En zelfs als u online onderschrijft.

Bereken uw premie

Bestuurdersverzekering P&V

  • In alle landen op uw groene kaart
  • Vanaf 35 euro per jaar (forfaitaire formule)
  • Vergoeding tot 1.250.000 euro (vergoedende formule)
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren