Uw verzekering als bestuurder

Wist u dat u als bestuurder niet verzekerd bent door uw eigen BA-autoverzekering? Bij een ongeval zijn uw passagiers verzekerd en ook de tegenpartij, maar uzelf niet. Een bestuurdersverzekering is daarom een uitstekende, aanvullende verzekering.

Waarom bij P&V?

Bereken uw premie en ontvang een offerte:

Bereken
 • In alle landen op uw groene kaart
 • Vanaf 35 euro per jaar (forfaitaire formule)
 • Vergoeding tot 1.250.000 euro (vergoedende formule)
 • Advies van een P&V adviseur inbegrepen

Waarom bestuurdersverzekering?

Als u een ongeval veroorzaakt met uw auto, bent u als bestuurder de enige die niet verzekerd is.

Want van uw wettelijk verplichte BA-autoverzekering krijgt u geen vergoeding als u zelf gekwetst bent. De BA-auto vergoedt alleen de andere partijen die schade geleden hebben in het ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Met een bestuurdersverzekering bent u wel zeker van:

 • een terugbetaling van uw medische kosten;
 • een dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit;
 • de uitbetaling van een kapitaal bij blijvende invaliditeit;
 • de uitbetaling van een kapitaal aan uw nabestaanden als u zou overlijden.

Wie verzekerd?

De bestuurdersverzekering van P&V verzekert iedereen die met uw auto rijdt. De bestuurder moet wel uw toestemming hebben en hij moet uiteraard ook een rijbewijs hebben.

De bestuurdersverzekering komt niet tussen als de bestuurder het ongeval veroorzaakte:

 • omdat hij dronken was;
 • en/of omdat hij meer dan 1 promille (mg alcohol per ml) in het bloed had.

Tussenkomsten bestuurdersverzekering

1. Medische kosten, medicatie, prothese…

Meteen na het ongeval hebt u te maken met hoge kosten: ziekenhuisfacturen, dure medicatie, protheses, kinesitherapie... De P&V Bestuurdersverzekering komt tussen voor de kosten die niet door uw ziekenfonds gedragen worden, zodat u echt goed beschermd bent.

2. Vergoeding bij invaliditeit

Blijft u na het ongeval een tijdje of voor altijd invalide? Of kunt u maar aan halve kracht de draad weer oppikken? Van P&V krijgt u een vergoeding bij tijdelijke of blijvende invaliditeit.

3. Bij overlijden

Overlijdt u bij een ongeval? Dan keert de bestuurdersverzekering van P&V een bedrag uit aan uw nabestaanden.

Vergoeding bestuurdersverzekering

U kunt kiezen voor een forfaitaire of een volledig vergoedende formule:

  Forfaitair (mini-bestuurder) Vergoedend (maxi-bestuurder)
Vergoeding Vooraf bepaald forfait Afhankelijk van de geleden schade, met een maximum van 1.250.000 euro
Geografische dekking Landen groene kaart Landen groene kaart
Jaarpremie  35 euro 12% van premie BA-autoverzekering

 

Forfaitaire formule

U kiest op voorhand de grootte van uw vergoeding:

 • De maximale vergoeding voor medische kosten gedurende de eerste 3 jaar na het ongeval: 2.500 euro.
 • Tijdelijk invalide: een percentage van de maximale dagvergoeding van 12,50 euro, gedurende maximaal 3 jaar, met een wachttijd van 30 dagen.
 • Blijvend invalide: u krijgt een percentage van de maximale vergoeding van 25.000 euro, afhankelijk van uw graad van blijvende invaliditeit, zodra die graad groter is dan 8%.
 • Overlijden: uw nabestaanden krijgen 5.000 euro, als het overlijden zich binnen de 3 jaar na het ongeval voordoet.

Vergoedende formule

Bij deze formule vergoedt P&V u afhankelijk van de geleden schade, volgens het ‘gemeen recht’, met een maximum van 1.250.000 euro:

 • Uw medische kosten worden terugbetaald, zonder beperking in de tijd.
 • Tijdelijk invalide: vanaf de 30ste dag na het ongeval krijgt u een vergoeding, rekening houdende met de graad van invaliditeit.
 • Blijvend invalide: u krijgt een vergoeding, rekening houdende met de graad van blijvende invaliditeit, zodra die graad groter is dan 8%.
 • Overlijden: uw nabestaanden krijgen de begrafeniskosten terugbetaald en worden het economisch verlies vergoed.

Bij schadegeval

 • Laat uw lichamelijke letsels binnen de 24 uur na het schadegeval vaststellen door een arts.
 • Bezorg de verklaring van de arts vervolgens aan uw P&V adviseur.
 • Uw P&V adviseur opent uw dossier, en informeert u over de stand van zaken en uw mogelijkheden.

Aanbevolen verzekeringen

De bestuurdersverzekering is een aanvullende verzekering op de BA-autoverzekering. Andere bestuurders kozen ook voor deze aanvullende verzekeringen:

Met de bestuurdersverzekering van P&V wordt uw lichamelijke schade als bestuurder na een ongeval vergoed. 

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V agent of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsvoorstel, contacteert u best een P&V agent.