Bestuurdersverzekering auto


De verzekering Bescherming van de bestuurder is de enige verzekeringsformule die u als bestuurder beschermt bij verwondingen en de eventuele nasleep van een ongeval waarbij u in fout bent. Kies uit onze drie formules en ontvang een tegemoetkoming of volledige terugbetaling van uw medische kosten en een vergoeding bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid.

Contacteer mij voor een gratis en vrijblijvende offerte.


Ik ben al klant
 

Ik ben nog geen klant

Waarom de verzekering 'Bescherming van de bestuurder' kiezen ?

Dekking tegen arbeidsongeschiktheid

U bent beschermd door een dekking tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden: niet alleen uw medische kosten worden terugbetaald, maar u ontvangt ook een vergoeding bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid. En in het slechtste geval ontvangt ook uw gezin een vergoeding.

Keuze uit 3 formules

U kunt kiezen uit 3 formules en een vergoeding krijgen tot 1 250 000 euro.

Gedekt in en rond uw voertuig

U bent gedekt in en rond uw voertuig: u bent gedekt terwijl u uw voertuig laadt en in- of uitstapt. Of terwijl u bijstand verleent aan een andere weggebruiker.

Goede bestuurders worden beloond

De beste bestuurders worden beloond: hoe lager uw bonus-malusgraad, hoe lager uw premie.

BOB-waarborg inbegrepen

De BOB-waarborg is altijd inbegrepen en gratis. Veroorzaakt u een ongeval en raakt u gewond terwijl u een vriend(in) naar huis brengt, dan bent u gedekt.

 

De drie formules die deze verzekering aanbiedt

 

De vergoedende formule

Optimale bescherming en een vergoeding tot 1.250.000 euro

 • Al uw medische kosten zijn gedekt.
 • U ontvangt een vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid vanaf de tweede maand.
 • U ontvangt een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid vanaf 8%.
 • Bij overlijden worden de kosten vergoed.
 

De uitgebreide forfaitaire formule

Hogere bedragen die u vooraf vastlegt

 • Uw medische kosten zijn gedekt tot een bedrag van 5.000 euro.
 • U ontvangt 25 euro/dag bij tijdelijke ongeschiktheid vanaf de tweede maand en vanaf 10% ongeschiktheid.
 • U ontvangt een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid vanaf 8%, die tot 50.000 euro kan bedragen.
 • Bij overlijden worden de kosten vergoed tot een bedrag van 25.000 euro.
 

De forfaitaire basisformule

Basisbedragen die u vooraf vastlegt

 • Uw medische kosten zijn gedekt tot een bedrag van 2.500 euro.
 • U ontvangt 12,5 euro/dag bij tijdelijke ongeschiktheid vanaf de tweede maand en vanaf 10% ongeschiktheid.
 • U ontvangt een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid vanaf 8%, die tot 25.000 euro kan bedragen.
 • Bij overlijden worden de kosten vergoed tot een bedrag van 5.000 euro.
 
 


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Wie is verzekerd, en waar?


Wie? De verzekering 'Bescherming van de bestuurder' van P&V verzekert u, maar ook alle andere bestuurders van het voertuig. Met andere woorden, alle bestuurders die in uw contract staan, de leden van uw gezin die onder hetzelfde dak wonen, maar ook elke andere persoon aan wie u uw wagen zou uitlenen, op voorwaarde dat hij/zij een geldig rijbewijs heeft.

Waar? U bent gedekt voor alle schadegevallen die zich voordoen in de landen op de groene kaart.

 

Andere interessante dekkingen naast uw bestuurdersverzekering?

 

Omnium

Bij een ongeval in fout wordt u niet vergoed voor herstellingen aan uw auto. De omniumoplossingen van P&V bieden u bescherming tegen de meest voorkomende schade aan uw auto. 

Omniumverzekering

Bijstand in geval van nood

Een ongeval of pech? P&V staat altijd klaar om u en de mensen in uw reisgezelschap te helpen. In alle omstandigheden.

Pechbijstand

Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd. Weigert de tegenpartij een schadeloosstelling of hebt u een geschil met uw garagehouder?  In deze en vele andere gevallen verdedigt P&V uw belangen.

Rechtsbijstand

Uitsluitingen en beperkingen 


Op de verzekering P&V Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Ziehier enkele voorbeelden die vermeld staan op het informatiedocument over dit product. Ongeacht wat de gekozen formule is, bent u niet gedekt in de volgende gevallen:

 • In geval van diefstal of poging tot diefstal, als uw voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • In geval van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.
 • In geval van schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Er bestaan beperkingen en verhalen, als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

De Rechtsbijstandswaarborg is begrensd: het verzekerde bedrag is vastgelegd op maximaal € 125.000 incl. btw.
In het kader van de waarborg Stoffelijke schade:

 • Er geldt altijd een eerste eigen risico: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kunt kiezen tussen drie niveaus.
 • Dat eerste eigen risico wordt verdubbeld als het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke vermeldingen

 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Voor alle informatie over de services en de producten op deze website is het Belgische recht van toepassing.
 • Op de verzekering P&V Auto zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering en beschikbaar op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.
 • De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van P&V:
  • Via e-mail: plainte@pv.be
  • Per brief: P&V Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • De contactgegevens van de Ombudsman van de verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be
 • U kunt ook de wettelijke informatie raadplegen.