De omniumverzekering

 

De full omniumverzekering van P&V dekt de schade aan uw nieuwe of tweedehandswagen, of u nu in fout bent of niet. Vervanging van uw wagen of herstelling van schade als gevolg van brand, diefstal, vandalisme, glasbreuk, natuurramp of aanrijding met een dier? Dankzij P&V kunt u weer glimlachen.

Contacteer mij voor een gratis en vrijblijvende offerte.


Ik ben al klant
 

Ik ben nog geen klant

Waarom kiezen voor een omniumverzekering?

 

Flexibiliteit

 U bepaalt zelf uw beschermingsniveau op basis van uw behoeften.

 

100% vergoed

Uw voertuig wordt voor 100% vergoed gedurende 6, 12 of 24 maanden.

 

Geen vrijstelling voor vier van de vijf belangrijkste waarborgen

Voor vier waarborgen geldt er geen vrijstelling, u ontvangt dus het volledige schadebedrag.

 
 

Flexibele vrijstelling voor de waarborg materiële schade

De vrijstelling kan worden aangepast in functie van uw voertuig. U kunt kiezen tussen een klassieke vrijstelling (3 niveaus) en de Engelse vrijstelling.

 
 

Waaruit bestaat uw omniumverzekering?

 

Waarborg glasbreuk

Voor een optimale bescherming van de glaselementen van uw auto, bijvoorbeeld bij scheuren of de (volledige) breuk van uw voorruit, zijruiten of panoramisch dak.

 

Waarborg natuurkrachten en dieren

Beschermt uw auto tegen de grillen van de natuur. Werd uw voertuig beschadigd door vallende stenen, een aardverschuiving, lawine, hagel, een storm of een aanrijding met een dier? Geen paniek, P&V vergoedt u.

 

Waarborg brand

Vergoedt de schade aan uw voertuig dat beschadigd wordt door brand na een kortsluiting, ontploffing of blikseminslag. Of als u slachtoffer bent van een brand door de batterij van uw wagen.

 

Waarborg diefstal

Werd uw voortuig gestolen of bent u het slachtoffer van poging tot diefstal of carjacking? U wordt vergoed voor alle schade aan uw wagen.

 

Waarborg materiële schade (aangeboden met de klassieke omniumformule)

Voor de bescherming van uw wagen bij schade door vandalisme of na  een ongeval dat u zelf hebt veroorzaakt met een andere weggebruiker of een ander voertuig. Of als u de enige betrokkene bent. Enkel voor deze waarborg geldt een vrijstelling: de klassieke of Engelse vrijstelling. Vraag aan uw P&V-adviseur welke vrijstelling het meest geschikt is voor u.

 


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

De twee omniumformules van P&V

De klassieke omniumformule

 • Verzekert u uw wagen voor 100% van de waarde gedurende 6, 12 of 24 maanden.
 • U kiest zelf de te verzekeren waarde: de werkelijke waarde of de aangenomen waarde (te bekijken met uw P&V-adviseur) op basis van de factuur- of cataloguswaarde van uw wagen.

Tenslotte hebt u de keuze uit twee soorten vrijstellingen:

 • Een klassieke vrijstelling op drie niveaus
 • Een Engelse vrijstelling: als de schade het bedrag van de franchise overschrijdt,  dan ontvangt u 100% van het schadebedrag. 

Zo bouwt u uw omniumverzekering op volgens uw behoeften en op maat van uw wagen. Uw premie verandert niet gedurende de volledige looptijd van het contract, tenminste als u geen ongeval hebt en u uw contract niet zelf wijzigt.

 

De formule mini-omnium

 • Voor auto’s tot 8 jaar.
 • U kiest ook de te verzekeren waarde, op basis van de factuur- of cataloguswaarde van uw auto.
 • Zonder vrijstelling.
 • Uw auto is beschermd tegen schade van het type glasbreuk of brand en tegen schade veroorzaakt door de natuur (storm, hagel …). En als u dat wenst, kunt u ook de waarborg Diefstal toevoegen aan de formule mini-omnium.
 

Wie is gedekt en waar?


Uzelf, maar ook alle bestuurders die in het contract zijn opgenomen én de leden van uw gezin die onder hetzelfde dak wonen, zijn gedekt. Ook uw kinderen op kot, en de occasionele bestuurder aan wie u uw wagen uitleent.

Wist u dat u ook gedekt bent als u tijdelijk met een voertuig rijdt omdat uw eigen wagen op dat moment niet bruikbaar is? Het voertuig moet wel toebehoren aan iemand anders dan uw echtgeno(o) t (e) of een familielid. De vergoeding is in werkelijke waarde.

 

De voordelen van een omnium


Ontdek van van welke kortingen u kunt genieten. Bovendien mag u de kortingen samenvoegen.

Geen dieselwagen

Uw premie vermindert met 10% als u niet voor een dieselwagen kiest en met 5% als u een elektrische of hybride voertuig rijdt.

 

Uitgerust met technologie ?

U krijgt een korting van 5% op uw premie als uw voertuig is uitgerust met technologie (ADAS) die de verkeersveiligheid bevordert, zoals een automatisch remsysteem of vermoeidheidsherkenning.

 

Garage of carport?

Uw premie voor de waarborgen diefstal, natuurkrachten en aanrijding met dieren en glasbreuk vermindert met 15% als u uw wagen in een garage of onder een carport parkeert.

 

P&V-servicegarage

U profiteert van een verlaagde vrijstelling als u ervoor kiest om uw voertuig te laten herstellen in een P&V-servicegarage.

 
 


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Andere interessante dekkingen naast uw omniumverzekering?

 

Bescherming als bestuurder

U veroorzaakt een ongeval waarbij uw passagiers en andere personen gewond raken? Gelukkig zijn de anderen gedekt door uw BA-verzekering. Maar zelf bent u niet verzekerd.                

Een bestuurdersverzekering is daarom een uitstekende aanvulling op uw BA-verzekering.

 

Bestuurdersverzekering

Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd. Weigert de tegenpartij een schadeloosstelling of hebt u een geschil met uw garagehouder?  In deze en vele andere gevallen verdedigt P&V uw belangen.

Rechtsbijstand

Bijstand in geval van nood

Een ongeval of pech? P&V staat altijd klaar om u en de mensen in uw reisgezelschap te helpen. In alle omstandigheden.

Pechbijstand

Uitsluitingen en beperkingen 


Op de verzekering P&V Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Ziehier enkele voorbeelden die vermeld staan op het informatiedocument over dit product. Ongeacht wat de gekozen formule is, bent u niet gedekt in de volgende gevallen:

 • In geval van diefstal of poging tot diefstal, als uw voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • In geval van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.
 • In geval van schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Er bestaan beperkingen en verhalen, als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

De Rechtsbijstandswaarborg is begrensd: het verzekerde bedrag is vastgelegd op maximaal € 125.000 incl. btw.
In het kader van de waarborg Stoffelijke schade:

 • Er geldt altijd een eerste eigen risico: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kunt kiezen tussen drie niveaus.
 • Dat eerste eigen risico wordt verdubbeld als het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke vermeldingen

 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Voor alle informatie over de services en de producten op deze website is het Belgische recht van toepassing.
 • Op de verzekering P&V Auto zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering en beschikbaar op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.
 • De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van P&V:
  • Via e-mail: plainte@pv.be
  • Per brief: P&V Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • De contactgegevens van de Ombudsman van de verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be
 • U kunt ook de wettelijke informatie raadplegen.