Wat is een omniumverzekering?


Een omniumverzekering: wat is dat? En is zo’n omnium echt noodzakelijk? Wel, als u een nieuwe auto wil verzekeren, dan is het antwoord op de laatste vraag volmondig ja! Maar ook voor een tweedehands auto is een omnium meestal een goede keuze. Want naast de volledige omniumverzekering bestaat er ook een mini-omnium. Maar wat is er nu precies gedekt? In welke landen en wanneer geldt de omniumverzekering? En hoe zit het met de vrijstelling? Het antwoord op al deze vragen leest u in dit artikel.

Wat is het verschil tussen een volledige omniumverzekering en een mini-omnium?


Het verschil zit hem in de dekking van de schade die wordt toegebracht aan uw auto en waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Deze eigen schade is wel gedekt in de volledige omniumverzekering maar niet in de mini-omnium. Met een mini-omnium bent u, net zoals met de volledige omnium, wel verzekerd tegen schade door (pogingen tot) diefstal, brand, glasbraak aanrijding met een dier.


Een voorbeeld. Stel dat u een ongeval veroorzaakt met uw auto. In dat geval vergoedt uw BA-autoverzekering de tegenpartij. Maar voor de schade aan uw eigen auto wordt u enkel vergoed als u een volledige omnium hebt.
 

Wat dekt een volledige omniumverzekering?


In een volledige omnium zitten alle waarborgen van de mini-omnium, aangevuld met nog een extra (vijfde) waarborg: de (eigen) materiële schade. Deze vergoedt:

 • De schade die u zelf toebrengt aan uw auto. Bijvoorbeeld als u tegen een paaltje of tegen uw garagepoort rijdt.
 • De schade aan uw auto door vandalisme (niet alle verzekeraars dekken deze schade!).
 • De schade aan uw auto veroorzaakt door een onbekende tegenpartij (bijvoorbeeld bij vluchtmisdrijf).
 • De schade aan uw auto bij een betwist ongeval.
   

Wat is niet gedekt in een volledige omniumverzekering?


In een omnium zijn bepaalde gevallen van (eigen) materiële schade uitgesloten, waaronder:

 • Schade door slijtage of duidelijk slecht onderhoud van uw auto.
 • Schade aan de banden, tenzij ook andere delen van uw auto werden beschadigd in eenzelfde ongeval.
 • Schade veroorzaakt door vervoerde voorwerpen, door het laden en lossen ervan of door overbelasting van uw auto.
 • Schade veroorzaakt door het tanken van de verkeerde brandstof of brandstof van slechte kwaliteit.


Opgelet: De lichamelijke schade van de bestuurder wordt niet vergoed door de omniumverzekering. Daarvoor hebt u een bestuurdersverzekering nodig. Ook voor hulp bij pech, na een ongeval of voor advies bij juridische geschillen moet u een andere verzekering afsluiten. 

Waarom is een volledige omnium ook nuttig bij een ongeval in recht?


Omdat u sneller wordt vergoed.

Als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade, dan wordt deze vergoed door haar BA-autoverzekering. Bij een betwisting of bij een vluchtmisdrijf is het soms lang wachten op een vergoeding. Dat is niet zo met een omniumverzekering. Er moet niet eerst worden bepaald wie aansprakelijk is: uw schade wordt meteen vergoed.
 

Omdat u in aanmerking komt voor een hogere vergoeding.

Een tweede voordeel van de omniumverzekering is dat deze u (als dit zo vermeld staat in uw contract) bij totaal verlies vergoedt in aangenomen waarde. Dat is de waarde van uw auto die u bent overeengekomen met uw verzekeraar.

De aangenomen waarde ligt doorgaans hoger dan de werkelijke waarde. Dat is de waarde van uw auto net voor het ongeval (rekening houdend met de ouderdom en slijtage). U hebt geen omnium? Dan zal de verzekeraar van de tegenpartij (als die in fout is) u in werkelijke waarde vergoeden.

 

Wanneer neem ik best een volledige omniumverzekering en wanneer een mini-omnium?


U sluit best een omnium af gedurende de eerste vier jaren, want dat is de periode waarin uw auto het meeste waard is. En bovendien gebeuren de meeste ongevallen in de eerste zes maanden na aankoop ...  Dat is niet verwonderlijk, want het kost wel wat tijd om aan een nieuw voertuig te wennen.

Nadat uw auto is afbetaald of na vier jaar kunt u overstappen naar een mini-omnium. Deze biedt verschillende waarborgen van de volledige omnium, uitgezonderd schade door vandalisme en de schade waarvoor u zelf aansprakelijk bent.
 

Waar en wanneer kan ik een beroep doen op mijn omnium?


Net zoals bij de kleine omnium gelden de waarborgen van de volledige omnium alleen in de landen vermeld op uw verzekeringsbewijs (de voormalige groene kaart). Reisplannen? Check dan eerst even uw verzekeringsbewijs.

In de volgende gevallen komt de omniumverzekering niet tussen:

 • Als het schadegeval werd veroorzaakt doordat de bestuurder dronken was (of in een gelijkaardige toestand).
 • Als de premie niet werd betaald en de waarborgen als gevolg daarvan werden geschorst.
 • Als de bestuurder niet met de auto mag rijden (bijvoorbeeld omdat hij geen rijbewijs heeft).
 • Als het voertuig geen geldig keuringsbewijs heeft op het moment van het ongeval.
 • Als het profiel van uw banden onvoldoende is.
 • Bij deelname aan een niet-toegestane wedstrijd op de openbare weg.
   

Hoe verloopt de vergoeding van mijn omniumverzekering?


Na een schadegeval berekent een expert eerst de herstelkosten. Deze kosten krijgt u terugbetaald, verhoogd met de btw (behalve als u een btw-nummer hebt en u de btw geheel of gedeeltelijk kunt recupereren).

Bij een totaal verlies hanteren verzekeraars verschillende manieren om uw schadevergoeding te berekenen. Welk systeem voor u van toepassing is, kiest u bij hert begin van uw contract. Tussen deze formules bestaan grote premieverschillen, want de ene formule biedt een veel ruimere dekking dan de andere.

Er zijn drie basisprincipes voor de berekening van de vergoeding bij totaal verlies:

 • Werkelijke waarde: de aangestelde expert bepaalt de waarde van de auto net voor het ongeval.
 • Aangenomen waarde: de waarde start bij 100% van de catalogusprijs. Na bijvoorbeeld 7, 13, 25, 30 of 37 maanden zakt de waarde elke maand met 1% of 1,5%.
 • Vervangingswaarde of geherwaardeerde werkelijke waarde: zelfde systeem als bij de aangenomen waarde, maar de waarde start bij 110% of 115% van de catalogusprijs.
   

Werkt mijn omniumverzekering met een vrijstelling?


Een vrijstelling of franchise betekent dat u een stuk van de herstelkosten zelf betaalt. De meeste verzekeringsmaatschappijen passen echter geen vrijstelling toe bij brand, glasbraak, diefstal, natuurrampen en aanrijdingen met dieren. Doorgaans betaalt u alleen een vrijstelling bij (eigen) materiële schade en dat is ook zo bij P&V.

Er bestaan verschillende vrijstellingssystemen en deze hebben ook een invloed op de premie van uw autoverzekering. U overweegt een omnium bij P&V? Onze adviseurs zoeken samen met u uit welke vrijstelling voor u het meest geschikt is.

Veelgestelde vragen over Autoverzekering