Wat is een omniumverzekering?

Met de omniumverzekering of full omnium kunt u helemaal op beide oren slapen. Deze verzekering vergoedt de schade aan uw auto, of u nu in fout bent of niet. Sommige verzekeraars vergoeden ook de schade door vandalisme.

Welk verschil is er tussen een volledige omnium en een mini-omniumverzekering?

Het verschil gaat over de schade aan uw auto waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Deze eigen schade is wel gedekt door de volledige omniumverzekering, maar niet door de mini-omnium. Stel dat u bijvoorbeeld een ongeval met uw auto veroorzaakt. Uw BA-autoverzekering vergoedt de tegenpartij. Maar voor de schade aan uw eigen auto wordt u enkel vergoed als u een volledige omnium hebt.

Wat dekt een volledige omniumverzekering?

De volledige omnium bevat de waarborgen van de mini-omniumverzekering, en voegt er bovendien nog een vijfde aan toe: namelijk de eigen materiële schade. Deze waarborg vergoedt de:

 • schade aan uw auto die u zelf veroorzaakt hebt. Bijvoorbeeld als u met uw auto tegen een paal of uw garagepoort bent gereden;
 • schade aan uw auto door vandalisme (niet bij alle verzekeraars);
 • schade aan uw auto door een onbekende tegenpartij (bijvoorbeeld bij vluchtmisdrijf);
 • schade aan uw auto bij een betwist ongeval.

Wat is er niet gedekt door de volledige omniumverzekering?

De omnium sluit drie types eigen schade uit:

 • schade door slijtage of duidelijk slecht onderhoud;
 • schade aan de banden, tenzij andere delen van uw auto ook beschadigd zijn door hetzelfde schadegeval;
 • schade veroorzaakt door de vervoerde voorwerpen, door het laden en lossen van die goederen of door de overbelasting van het voertuig.

Let op, de lichamelijke schade van de bestuurder wordt niet vergoed door de omniumverzekering. Daarvoor hebt u een bestuurdersverzekering nodig. Ook voor hulp bij pech of voor advies bij juridische geschillen hebt u aparte verzekeringen nodig.

Waarom is een volledige omnium ook nuttig bij ongeval in recht?

 • Omdat u sneller vergoed wordt

Als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade, krijgt u de schade vergoed van de tegenpartij zijn BA-autoverzekering. Maar bij een betwisting, of bij een vluchtmisdrijf, moet u soms lang wachten. Uw omniumverzekering daarentegen zoekt niet eerst uit wie aansprakelijk is voor het ongeval. Hij vergoedt u meteen.

 • Omdat u een hogere vergoeding kunt krijgen

Een tweede voordeel van de omnium is dat hij u bij totaal verlies in aangenomen waarde vergoedt (indien zo vermeld in uw contract). Dat is de waarde van de auto die u bent overeengekomen met de verzekeraar.

Die aangenomen waarde ligt doorgaans hoger dan de werkelijke waarde. Dat is de waarde van uw auto net voor het ongeval (rekening houdend met de ouderdom en slijtage van het voertuig). Als u geen omnium hebt, zal de verzekeraar van de tegenpartij (als die in fout is) u in werkelijke waarde vergoeden.

Wanneer neem ik best een volledige omniumverzekering?

We raden deze verzekering sterk aan voor de periode waarin u uw auto afbetaalt. Want als uw voertuig totaal verlies verklaard wordt, dan kan uw bank de onmiddellijke terugbetaling van het resterende saldo van uw lening vragen.

Zelfs al bent u geen lening aangegaan voor uw wagen, toch kan uw auto toch veel geld waard zijn. Dat kapitaal verdient om beschermd te worden. Een omnium wordt dan aangeraden voor minimaal de eerste vier jaar. Dat is een periode waarin het voertuig nog een aanzienlijke waarde behoudt. Bovendien gebeurt het grootste deel van de ongevallen in de eerste zes maanden… Het kost wat tijd om gewend te geraken aan een nieuwe auto.

Na afloop van uw lening, of na de eerste vier jaar, kunt u overstappen naar de mini-omnium. Die bevat een combinatie van verschillende waarborgen uit de volledige omnium, maar nooit de daden van vandalisme en de schade waarvoor u zelf aansprakelijk bent.

Waar en wanneer ben ik niet gedekt door de omnium?

Net zoals bij de kleine omnium gelden de waarborgen van de volledige omnium enkel in de landen vermeld op de groene kaart (uw verzekeringsbewijs). Controleer in ieder geval uw groene kaart als u op reis gaat.

In een aantal gevallen komt de omniumverzekering niet tussen:

 • als het schadegeval veroorzaakt is doordat de bestuurder dronken was of in een gelijksoortige toestand;
 • als de premie niet betaald werd en de waarborgen daardoor geschorst werden;
 • als de bestuurder niet met de auto mag rijden (bijvoorbeeld omdat hij geen rijbewijs heeft);
 • als het voertuig geen geldig keuringsbewijs heeft op het moment van het schadegeval;
 • als de bandengroeven niet diep genoeg zijn;
 • na een niet-toegestane wedstrijd op de openbare weg.

Hoe vergoedt mijn omnium mij?

Bij een schadegeval berekent een expert eerst de herstelkosten. Deze herstelkosten krijgt u terugbetaald, verhoogd met de btw. Tenzij u een btw-nummer hebt en de btw geheel of gedeeltelijk kunt recupereren.

Bij een totaal verlies hanteren verzekeraars verschillende manieren om de schadevergoeding te berekenen. Welk systeem voor u van toepassing is, kiest u bij aanvang van uw polis. Tussen deze formules bestaan grote premieverschillen omdat de ene formule veel ruimer verzekert dan de andere.

Dit zijn de drie basisprincipes hoe een vergoeding berekend kan worden bij totaal verlies:

 • Werkelijke waarde: de aangestelde expert bepaalt de waarde van de auto net voor het ongeval.
 • Aangenomen waarde: de waarde start bij 100% van de catalogusprijs. Na bijvoorbeeld 7, 13, 25, 30 of 37 maanden zakt de waarde elke maand met 1% of 1,5%.
 • Vervangingswaarde of geherwaardeerde, werkelijke waarde: zelfde systeem als bij de aangenomen waarde, maar de waarde start bij 110% of 115% van de catalogusprijs.

Werken omniumverzekeringen met een vrijstelling?

Een vrijstelling of franchise betekent dat u een bepaald deel van de herstelkosten zelf betaalt. Voor vier van de vijf omnium-waarborgen hanteren de meeste verzekeringsmaatschappijen geen vrijstelling of franchise. Bij brand, glasbraak, diefstal, natuurrampen en aanrijdingen met dieren, krijgt u meestal de volledige herstelkosten terugbetaald. Enkel bij eigen materiële schade hanteren de meeste verzekeraars wel een vrijstelling.

Ook bij een franchise bestaan er verschillende systemen, die een invloed hebben op de premie voor uw autoverzekering:

 • De vrijstelling is een vast bedrag, bijvoorbeeld 500 euro.
 • De vrijstelling is een percentage van de catalogusprijs, bijvoorbeeld 2% of 3%. Hoe duurder uw auto, hoe groter dus de vrijstelling.
 • Een Engelse vrijstelling. Zodra de herstelkosten groter zijn dan de franchise, betaalt de verzekeraar toch het volledige bedrag.
 • Een (hogere) vrijstelling voor jongeren.
 • Een variabele vrijstelling. Na elk jaar zonder schadegeval daalt de franchise.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen uw omniumverzekering ook de schade aan uw wagen vergoedt, veroorzaakt door vandalisme? 

Bereken de premie van uw omniumverzekering.

Ontdek de omnium van P&V

 • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
 • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren