Bijstand voor uw auto, uw gezin en uzelf


P&V biedt u vier aanvullende bijstandsformules bij uw autoverzekering voor diefstal, pech, ongeval, lekke band of ziekte, in België of in het buitenland. Bij problemen staat P&V aan uw zijde. U bent gedekt, net als alle bestuurders die in het contract zijn opgenomen en de leden van uw gezin die onder hetzelfde dak wonen, met inbegrip van uw kinderen die op kot zijn.


Wie is gedekt?

Uzelf, uiteraard. Maar ook alle bestuurders die in uw contract zijn opgenomen, uw gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, uw kinderen die op kot zijn en ook de occasionele bestuurders aan wie u uw auto uitleent, zijn verzekerd.

Contacteer mij voor een gratis en vrijblijvende offerte.


Ik ben al klant
 

Ik ben nog geen klant

Andere interessante dekkingen naast de bijstandformules ?

 

Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd. Weigert de tegenpartij een schadeloosstelling of hebt u een geschil met uw garagehouder?  In deze en vele andere gevallen verdedigt P&V uw belangen.

Rechtsbijstand

Omnium

Bij een ongeval in fout wordt u niet vergoed voor herstellingen aan uw auto. De omniumoplossingen van P&V bieden u bescherming tegen de meest voorkomende schade aan uw auto. 

Omniumverzekering

Bescherming als bestuurder

U veroorzaakt een ongeval waarbij uw passagiers en andere personen gewond raken? Gelukkig zijn de anderen gedekt door uw BA-verzekering. Maar zelf bent u niet verzekerd.                

Een bestuurdersverzekering is daarom een uitstekende aanvulling op uw BA-verzekering.

 

Bestuurdersverzekering


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Uitsluitingen en beperkingen 


Op de verzekering P&V Auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Ziehier enkele voorbeelden die vermeld staan op het informatiedocument over dit product. Ongeacht wat de gekozen formule is, bent u niet gedekt in de volgende gevallen:

 • In geval van diefstal of poging tot diefstal, als uw voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • In geval van diefstal of poging tot diefstal, als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.
 • In geval van schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Er bestaan beperkingen en verhalen, als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

De Rechtsbijstandswaarborg is begrensd: het verzekerde bedrag is vastgelegd op maximaal € 125.000 incl. btw.
In het kader van de waarborg Stoffelijke schade:

 • Er geldt altijd een eerste eigen risico: het bedrag hangt af van de verzekerde waarde van het voertuig, maar u kunt kiezen tussen drie niveaus.
 • Dat eerste eigen risico wordt verdubbeld als het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke vermeldingen

 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Voor alle informatie over de services en de producten op deze website is het Belgische recht van toepassing.
 • Op de verzekering P&V Auto zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing: we raden u aan om, voor u deze verzekering afsluit, kennis te nemen van het informatiedocument over het product en van de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering en beschikbaar op de website of bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar of met de afdeling Klachtenmanagement.
 • De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van P&V:
  • Via e-mail: plainte@pv.be
  • Per brief: P&V Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • De contactgegevens van de Ombudsman van de verzekeringen: www.ombudsman-insurance.be
 • U kunt ook de wettelijke informatie raadplegen.