Rechtsbijstandsverzekering voor uw auto 


Voor haar rechtsbijstandsverzekering rekent P&V op Arces. Met haar Artikel 1 is deze rechtsbijstandsverzekeraar al tien jaar op rij uitgeroepen tot beste van België. Biedt een andere verzekeraar op de Belgische markt u betere bijstandsvoorwaarden voor de regeling van uw schadegeval, dan past Arces zich aan die betere voorwaarden aan.

Waarom is een rechtsbijstandsverzekering interessant?


De ideale aanvulling op uw autoverzekering

Sommige auto-ongevallen krijgen een gerechtelijk staartje. In zo’n geval, maar ook in heel wat andere situaties, kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Die komt namelijk tussen bij geschillen en conflicten die verband houden met uw voertuig.

Contacteer mij voor een gratis en vrijblijvende offerte.


IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

In welke gevallen kan een rechtsbijstandsverzekering u helpen?
 

Voorbeeld 1

U staat te popelen om met vakantie te gaan en verliest de snelheidsbeperkingen op de snelweg uit het oog. U wordt betrapt op overdreven snelheid en het parket beslist om u te dagvaarden voor de politierechtbank. Arces neemt de kosten van uw verdediging op zich.

 

Voorbeeld 2

Op weg naar huis, hebt u een ongeval veroorzaakt door een buitenlandse bestuurder. Als uw auto niet verzekerd is voor materiële schade, moet u stappen ondernemen tegen de verzekeraar in het buitenland. Niet zo eenvoudig.

 
 

Voorbeeld 3

Bij het laatste periodieke onderhoud van uw auto gaat de garagehouder in de fout en vult het oliereservoir niet voldoende bij. Na enkele tientallen kilometers krijgt uw auto pech: de motor is naar de vaantjes.

 
 

Waarom kiezen voor een rechtsbijstandsverzekering bij P&V?
 

Beste rechtsbijstand auto

De rechtsbijstandsverzekering auto van Arces wordt al 12 jaar op rij bekroond met een Decavi-award voor beste rechtsbijstand auto in België. Biedt een andere verzekeraar rechtsbijstand op de Belgische markt u betere voorwaarden voor de regeling van uw schadegeval, dan past Arces zich aan die betere voorwaarden aan.

 

Terugbetaling kosten tot 125 000 euro

De waarborg rechtsbijstand betaalt uw procedure-, advocaat- en expertisekosten, afhankelijk van de betrokken waarborg, tot maximaal 125 000 euro.

 

Snelle service

Elke binnenkomende aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Onze afdeling Schadegevallen probeert samen met u een pragmatische oplossing te vinden. 

Wereldwijde bescherming

De rechtsbijstandsverzekering Artikel 1 van Arces is geldig in alle landen van de wereld. Zo hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

 

Ruime waarborgen

De rechtsbijstandsverzekering auto omvat onder meer de volgende waarborgen:

 • verhaal en burgerlijke verdediging
 • contractuele geschillen in verband met uw voertuig
 • administratieve geschillen
 • strafrechtelijke verdediging
 • verblijfskosten als u moet verschijnen in het buitenland
 • de betaling van de vrijstelling (franchise) in geval van aansprakelijkheid van de tegenpartij

U bent verzekerd, ongeacht de manier waarop u zich verplaatst

Of u zich nu verplaatst met de auto, de fiets, het openbaar vervoer of te voet, zowel uzelf als de leden van uw gezin die onder hetzelfde dak wonen, zijn perfect beschermd.

 

Wanneer komt de rechtsbijstand van P&V tussen?

 

U bent in uw recht 


Weigert de tegenpartij om haar verantwoordelijkheid te erkennen of doet ze een onaanvaardbaar voorstel? Wij stellen alles in het werk om uw rechten te verdedigen en om de vergoedingen en schadeloosstellingen te krijgen waarop u aanspraak kan maken. Is een minnelijke schikking niet mogelijk, dan biedt onze rechtsbijstand u ook administratieve en juridische hulp bij een gerechtelijke procedure. Zowel de gerechtskosten als de honoraria van uw advocaat zijn gedekt.

U bent in fout 


U wordt door de tegenpartij aansprakelijk gehouden voor een ongeval? Uw P&V-verzekeraar zal in dat geval de discussie voeren met de tegenpartij. Bent u het niet eens met het standpunt van P&V? Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar.  

Onze rechtsbijstandsverzekering wint voor de twaalfde keer op rij een Decavi-trofee!

Op 24 april werden voor de 20e keer de Decavi-awards uitgereikt. Decavi is een organisatie van verzekeringsspecialisten die de beste en meest vernieuwende verzekeringen bekroont.
In de categorie rechtsbijstand kaapte onze rechtsbijstandsverzekering met label Artikel 1 voor de twaalfde keer op rij de hoofdprijs weg!

Lees het volledige persbericht van DECAVI

Bij een conflict


Contacteer altijd eerst uw P&V-adviseur:

 • Hij verzamelt de juiste papieren en geeft u het nodige advies.
 • Uw P&V adviseur laat vervolgens uw dossier openen bij Arces.
 • Tijdens de procedure overlegt uw P&V-adviseur met u over de stand van zaken en uw mogelijkheden.

Andere interessante dekkingen naast de rechtsbijstandverzekering?


De rechtsbijstandsverzekering is een goede aanvulling op uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA). De BA-autoverzekering vergoedt de schade van de tegenpartij én van uw passagiers. Maar niet uw eigen schade.

Om uw eigen schade te verzekeren, of om bijstand te krijgen bij autopech, ongeval of ziekte, kunt u zich bijkomend verzekeren. Contacteer uw P&V-adviseur voor meer informatie.

 
 


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Uitsluitingen en beperkingen


Op de verzekering rechtsbijstand auto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
Er is nooit tussenkomst voor:

 • Vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou worden.
 • Schadegevallen die betrekking hebben op:
  • Oorlogsfeiten, burgerlijke of politieke onrust, stakingen of lock-outs waaraan de verzekerde actief heeft deelgenomen.
  • Roekeloze en duidelijk gevaarlijke daden, zoals vechtpartijen, weddenschappen en uitdagingen.
  • Deelname aan een race, snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd.


Er bestaan meerdere beperkingen onder meer:

 • Het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 125 000 euro alle taksen inbegrepen. De verzekerde bedragen worden teruggebracht tot een maximum van 25 000 alle taksen inbegrepen voor de waarborgen ‘insolventie van derden’, voorschot’, ‘strafrechtelijke borg’ en ‘repatriëring van het voertuig’.
 • In het kader van de waarborg ‘insolventie van derden’, wordt onze schadevergoeding toegekend voor zover geen enkele overheids- of privé-instelling kan worden uitgeroepen tot debiteur van deze vergoeding. Onze waarborg is niet van kracht in geval van diefstal, poging tot diefstal, afpersing of fraude, inbraak, agressie, gewelddaden, vandalisme en misbruik van vertrouwen.

Raadpleeg voor het volledige overzicht uw algemene voorwaarden.

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering rechtsbijstand auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.