Auto lenen of uitlenen: wat met de verzekering?


Misschien leent u regelmatig uw auto uit aan vrienden of familieleden. Of gebruikt u zelf af en toe de auto van uw beste vriend of buren. Maar wat als er een ongeval gebeurt? Bent u dan verzekerd? Wie moet de schade betalen? En gaat uw bonus-malus omhoog als een vriend met uw wagen een auto-ongeval veroorzaakt?
 

Kan ik zomaar mijn auto uitlenen aan een vriend of kennis?


U mag uw auto uitlenen aan uw vrienden, kinderen of familieleden: uw BA-autoverzekering blijft gewoon tussenkomen. Maakt uw zoon of dochter regelmatig gebruik van uw wagen, dan moet u dat wel melden aan uw verzekeraar. Uw kind zal dan opgenomen worden in de polis als regelmatige of toevallige (occasionele) bestuurder. Als u uw verzekeraar niet verwittigt en uw kind veroorzaakt een ongeval met uw wagen, dan heeft de verzekeraar het recht om de vergoedingen die aan de slachtoffers zijn uitbetaald, integraal van u terug te vorderen. Dat bedrag kan heel snel oplopen, zeker bij lichamelijke letsels!

Hebt u een bedrijfswagen, dan kijkt u best in de gebruiksovereenkomst (de zogenaamde car policy) wie er met de auto mag rijden. Meestal zijn dat uw inwonende partner en/of uw kinderen, maar elke werkgever kan zelf beslissen over de voorwaarden. Check dus voor u de auto uitleent of dat mag. Leent u uw bedrijfswagen uit terwijl uw werkgever dat niet toestaat, dan schendt u de voorwaarden van uw arbeidscontract en kunt u uw job verliezen. Bovendien zal bij een ongeval de verzekeraar wel de slachtoffers vergoeden, maar het kan zijn dat u opdraait voor de schade aan het bedrijfsvoertuig.
 

Wat als iemand anders een ongeval heeft met mijn auto?


Leent iemand uw auto en veroorzaakt hij een ongeval, dan zal uw BA-autoverzekering de schade vergoeden aan de tegenpartij. Hebt u een omniumverzekering, dan wordt ook de schade aan uw eigen auto vergoed. Let wel op mogelijke beperkingen van uw omniumverzekering. Bijvoorbeeld: u leent uw wagen uit aan uw buurjongen van 18 jaar en die heeft een ongeval. Uw omnium zal tussenkomen, maar uw franchise verdubbelt omdat het om een jonge bestuurder gaat. Bovendien zal uw bonus-malus stijgen bij een ongeval in fout, zelfs als u zelf niet achter het stuur zat.
 

Kan ik zomaar de auto van iemand lenen?


Hebt u een geldig rijbewijs, dan mag u, uiteraard na toestemming van de eigenaar, rijden met de auto van iemand anders. Controleer wel of de internationale motorrijtuigverzekeringskaart (de vroegere groene kaart) nog geldig is voor u met de wagen de weg op gaat.
 

Wat gebeurt er als ik een ongeval veroorzaak met de auto van iemand anders?


Leent u de wagen van iemand anders en veroorzaakt u een ongeval, dan zal de BA-autoverzekering van de eigenaar van de auto de schade vergoeden aan de tegenpartij. Heeft de eigenaar een omniumverzekering, dan zal ook de schade aan de wagen vergoed worden. Maar heeft de eigenaar geen omniumverzekeraar, dan moet u zelf de schade aan het geleende voertuig betalen.

Neemt u als BOB het stuur over van iemand anders, dan vergoedt de BA-autoverzekering van de eigenaar van het voertuig de schade aan het voertuig bij een ongeval.

Profiteer van onze zonder-salon-voorwaarden

Trakteer uw nieuwe auto op de sterke bescherming van P&V!

Ontdek onze omniums   

* Aanbod onder voorwaarden, geldig tot 30/04/2024

Veelgestelde vragen over Autoverzekering