BOB. Altijd nul op.

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

Nog altijd elf ongevallen per dag met bestuurders onder invloed van alcohol

De laatste tien jaar is het aantal ongevallen met bestuurders onder invloed van alcohol met 20% gedaald. Toch waren er in 2018 nog altijd meer dan 4 000 ongevallen met doden en gewonden waarbij de chauffeurs hadden gedronken. Dat is ongeveer één letselongeval elke twee uur, of 5 200 gewonden op jaarbasis. Het blijft dus meer dan ooit nodig om alle bestuurders te overtuigen om helemaal geen alcohol te drinken als ze nog moet rijden, in het bijzonder met de feestdagen in het verschiet.

De slogan van de BOB-wintercampagne luidt dan ook: BOB. Altijd nul op.

Wat doet alcohol met een bestuurder?

Alcoholgebruik heeft allerlei negatieve effecten op uw rijgedrag: remmingen vervagen, uw concentratie en reactiesnelheid nemen af, u gaat meer slingeren, uw snelheid schommelt en u kunt bovendien slaperig worden. Toch denken heel wat bestuurders overmoedig dat ze nog steeds perfect in staat zijn om na een paar glazen achter het stuur te kruipen.

Een andere vaststelling is dat bestuurders die onder invloed van alcohol rijden, meestal veel te veel hebben gedronken en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het risico op een ongeval wordt groter, al vanaf enkele glazen. Meer dan vier op de tien bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn, hebben zelfs een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,8‰, dat is 3,5 maal de toegestane limiet.

Bij een verkeersongeluk lopen bestuurders met zo'n hoog alcoholgehalte ongeveer 200 keer meer kans om te overlijden dan nuchtere bestuurders. Dit is te wijten aan het verhoogde risico op ongevallen en aan de verwondingen die ernstiger zijn. Bestuurders onder invloed van alcohol rijden namelijk vaak ook te snel en dragen minder vaak de veiligheidsgordel.

BOB al bijna een kwart eeuw trouw op post

Al bijna een kwart eeuw staat BOB in ons land symbool voor de strijd tegen het drinken en rijden. Meer dan ooit blijven deze campagnes van essentieel belang om de maatschappelijke afkeuring ten opzichte van dronken bestuurders te vergroten.

In veel landen, met name in de Scandinavië, is de combinatie van niet- rijden en drinken een afgesproken "culturele code". Er is een sterke sociale druk om niet onder invloed van alcohol te rijden. In België is die attitude nog niet genoeg aanwezig. Zo blijkt uit een Europese enquête dat 1 op de 4 Belgen (24%) niets zegt tegen een persoon die na een paar glazen te veel toch achter het stuur kruipt.

Er blijft dus nog veel werk aan de winkel om onze mentaliteit te veranderen en ervoor te zorgen dat bestuurders altijd nuchter zijn.

Wintercampagne: BOB. Altijd nul op.

Tijdens de wintercampagne van BOB benadrukken de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), Brussel Mobiliteit, AWSR (Agence wallonne pour la Sécurité Routière),  Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen), de Belgische Brouwers en Vias institute dat u pas echt helemaal BOB bent als u niets gedronken heeft.

De boodschap van deze campagne ziet u zoals altijd op affiches langs de weg in heel het land, maar ook op bussen van de MIVB in Brussel en De Lijn in Vlaanderen. Ook in talloze horecazaken liggen tienduizenden bierviltjes met de campagneslogan.

Tot 31 december loopt ook een radiospot op Radio 2 en StuBru en via de sociale media kanalen van BOB wordt een campagnevideo verspreid die inspeelt op de populariteit van de BOB-sleutelhanger, de beloning voor wie bij een controle negatief blaast ...

Tijdens de campagne heeft u veel kans om zelf zo’n BOB-sleutelhanger te verdienen want de politie zal weer massaal controleren, via mobiele ploegen op de snelweg, in kleinere ploegen die zich regelmatig verplaatsen en op grote controleplaatsen waar gedurende meerdere uren alle bestuurders moeten blazen.

Vooral tijdens het ‘weekend zonder alcohol’, van vrijdagavond 10 januari tot zondag 12 januari, is het oppassen geblazen ... Dan zal de politie extra controleren op alcohol achter het stuur.

Gratis Bob-waarborg

Bent u eigenlijk verzekerd als u Bobt? Wat als uw beste vriend Bob is en een ongeluk veroorzaakt met uw auto. Moet hij dan de schade aan uw wagen terugbetalen? En wat als u als Bob een ongeluk veroorzaakt met de auto van een vriend?

Met de BA-autoverzekering van P&V moet u zich alvast geen zorgen maken. De gratis Bob-waarborg vergoedt de schade:

  • aan uw voertuig, als dat door een Bob bestuurd werd;
  • aan een ander voertuig, als u die als Bob bestuurde.

U hoeft niet speciaals te doen om van de Bob-waarborg te genieten. Ze maakt automatisch deel uit van uw verzekering BA Auto.

Voor meer informatie over deze waarborg en onze autoverzekeringen kunt u terecht bij uw P&V-adviseur.

 

Ontdek onze saloncondities 2023 voor uw voertuig!

Meer weten over de omniumverzekering en dit met één van onze P&V-adviseur bespreken?

Meer weten

* Aanbod onder voorwaarden.

Nieuwe artikels

 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.