Wat zijn de gevolgen van verzekeringsfraude met de auto?

Verzekeringsfraude kost het gemiddeld Belgisch gezin zo’n 150 euro per jaar (bron: Assuralia). Maar ook voor de valsspeler zelf kan de prijs hoog oplopen. Wanneer spreekt men van verzekeringsfraude? Wat kunnen de gevolgen zijn?

Wat is verzekeringsfraude?

Het opzettelijk verzwijgen van relevante informatie bij het afsluiten van een verzekering of het veroorzaken van schade met de bedoeling er winst uit te slaan, is fraude. Ook schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt en toeschrijft aan iemand anders (om zo een schadevergoeding op te strijken) is fraude. Fraude kan dus gebeuren bij het onderschrijven van uw autoverzekering maar ook in de loop van het contract.

Fraude bij het onderschrijven van het contract

U pleegt fraude als u bijvoorbeeld verzwijgt voor uw nieuwe verzekeraar dat u vorig jaar in dronken toestand een ongeval veroorzaakte, met een rijverbod van drie maanden als gevolg. Of u zegt niet dat u lijdt aan epilepsie en op doktersadvies niet meer met de wagen mag rijden.

Fraude in de loop van het contract

U rijdt per ongeluk met uw wagen tegen een paaltje of uw brievenbus, maar zegt dat u moest uitwijken voor de hond van de buren.

Wat zijn de gevolgen bij fraude met de autoverzekering?

Uiteraard maakt uw verzekeraar een verschil tussen opzettelijke en onopzettelijke fraude.

Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens

Verzweeg u bijvoorbeeld bewust dat u uw rijbewijs kwijtraakte, dan kan uw verzekeraar bij een schadegeval de uitgekeerde vergoeding aan het slachtoffer, integraal terugvorderen van u. Een bedrag dat serieus kan oplopen en u kan opzadelen met levenslange afbetalingen.

Onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens

Noteerde u op het verzekeringsvoorstel dat u sinds 2009 een rijbewijs hebt, maar blijkt dat de datum te zijn van uw voorlopig rijbewijs? En ligt daardoor uw bonus-malus onterecht lager? Dan wordt dit nadien rechtgezet: uw bonus-malus wordt aangepast en de premie (indien van toepassing) verhoogd.

Gevolgen en straffen

Verzekeraars maken een duidelijk onderscheid tussen opzettelijke fraude en slordigheid of onachtzaamheid. Kan uw verzekeraar bewijzen dat u opzettelijk gegevens verzweeg of verdraaide, dan kan hij een klacht neerleggen. U kunt strafrechtelijk vervolgd worden en zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Wat moet uw verzekeraar weten?

  • Geef altijd correcte en volledige informatie door aan uw verzekeraar. Vul zeker waarheidsgetrouw de vragen in die gaan over uw gezondheid. Sommige medische aandoeningen hebben een duidelijke invloed op uw rijvaardigheid, zoals suikerziekte, spierziektes, epilepsie …
  • Breng uw verzekeraar onmiddellijk op de hoogte van de diefstal van uw autosleutels. Bij diefstal van uw wagen zal uw verzekeraar naar uw autosleutels vragen.

 

Wist u dat u bij P&V Verzekeringen geniet van de diensten van een persoonlijke adviseur? Zelfs als u online onderschrijft.

Bereken uw premie

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past

Uw auto verzekeren