Vrijstelling autoverzekering: wat is dit?

Bij een gedekt schadegeval ontvangt u van uw autoverzekering een vergoeding voor de schade die u geleden hebt. U moet meestal wel zelf het eerste deel van de schade betalen: de vrijstelling of franchise. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wat zijn de verschillende soorten? Hebben zij invloed op de hoogte van uw verzekeringspremie? En wanneer worden ze toegepast?

Wat is een franchise autoverzekering?

De franchise is het deel van het schadebedrag dat u zelf betaalt. Dat kan een vast bedrag of een percentage van het totaal van de schadevergoeding zijn. Het bedrag of percentage van de vrijstelling wordt vastgelegd bij het afsluiten van het verzekeringscontract. Is iemand anders verantwoordelijk voor de schade, dan moet die persoon de vrijstelling terugbetalen aan u. Over het algemeen geldt: hoe duurder de auto, hoe hoger de vrijstelling.

Wat zijn de verschillende soorten vrijstellingen?

  • de vaste vrijstelling

De franchise is een vast bedrag, bijvoorbeeld 250 euro.

  • de vrijstelling is een percentage op de catalogusprijs

Dat percentage is bijvoorbeeld 2,5 of 3%. Hoe duurder uw wagen, hoe hoger dus ook uw franchise zal zijn.

  • de Engelse vrijstelling

Is de schade groter dan het bedrag van de franchise, dan betaalt uw verzekeraar u het volledige schadebedrag terug. Hebt u bijvoorbeeld een vrijstelling van 150 euro en wordt de schade geraamd op 400 euro, dan zult u van uw verzekeraar 400 euro ontvangen. Is uw schade 120 euro, dan ontvangt u niets.

  • de variabele vrijstelling

Na een jaar zonder auto-ongeval daalt uw franchise, en dat elk jaar opnieuw. Op deze manier beloont uw verzekeraar u voor het schadevrij rijden.

Franchise autoverzekering: wanneer en bij welke waarborgen?

De vrijstelling wordt voornamelijk toegepast in de omniumverzekering. Sommige verzekeraars passen een bijkomende vrijstelling toe als op het ogenblik van het ongeval het voertuig bestuurd wordt door een jongere.

Ook op de BA-autoverzekering voor jongeren kan een franchise gelden.

Welke invloed heeft de vrijstelling op de verzekeringspremie?

Hoe hoger de vrijstelling die u kiest, hoe groter de korting op uw verzekeringspremie. Het is dus aan u om te beslissen wat voor u het voordeligst is.

Waarom gebruiken verzekeraars vrijstellingen?

Enerzijds voerden de verzekeraars de franchise in om u aan te sporen voorzichtig te rijden. Anderzijds is het een manier om de autoverzekering betaalbaar te houden, zeker bij de omniumverzekering waar een hoge vrijstelling de premie behoorlijk kan doen dalen.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen uw vrijstelling daalt als u uw auto laat herstellen bij een erkende garage? Interesse?

Bereken uw premie 

Ontdek de omnium van P&V

  • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
  • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren