Bonus-malusgraad: hoe werkt het?


Bijna elke autoverzekeraar in België werkt met een of andere vorm van bonus-malussysteem. Maar wat is een bonus-malus eigenlijk? Hoe weet ik welke bonus-malusgraad ik heb? Heeft die invloed op het bedrag van mijn verzekeringspremie? En wat is een joker of een superbonus?
 

Wat is een bonus-malus en waarvoor dient hij?


Het bonus-malussysteem beloont goede bestuurders en bestraft onvoorzichtige chauffeurs op basis van een puntensysteem. Bonus-malus betekent letterlijk goed-slecht. Rijdt u een jaar zonder ongeval te veroorzaken, dan daalt uw graad (bonus). Veroorzaakt u wel een ongeval, dan stijgt uw graad (malus).

De hoogte van de bonus-malus beïnvloedt het bedrag van de premie van uw autoverzekering
 

Hoe wordt mijn bonus-malus bepaald en hoe evolueert hij?


Als u begint te rijden, start u meestal met bonus-malus 11. De bonus-malusgraad wordt bepaald op basis van het aantal jaren rijervaring van de hoofdbestuurder en zijn eventuele schadegevallen in fout (burgerlijke aansprakelijkheid). Daarna wordt hij jaarlijks aangepast: doorgaans daalt uw bonus-malus elk jaar met één graad. Bij een schadegeval in fout komen er daarentegen vijf graden bij.

Wat is het verband tussen mijn bonus-malus en mijn verzekeringspremie?


In principe zal een bestuurder met een bonus-malus van 14 de volle 100% van de premie van zijn autoverzekering betalen. Als hij na enkele jaren zonder ongeval een bonus-malus van -2 bereikt, dan wordt het bedrag van zijn premie bijna gehalveerd. En omgekeerd, als hij het ene schadegeval na het andere heeft en een bonus-malus van 22 bereikt, dan zal hij bijna het dubbele van de basispremie moeten betalen.

Gebruiken alle verzekeraars hetzelfde bonus-malussysteem?


Het aantal bonus-malusgraden en de bijbehorende premiepercentages kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. De bonus-malusgraad kan schommelen tussen 0 en 18, -2 en 22 en -4 en 22.

Tip: raadpleeg de algemene voorwaarden van uw autoverzekering om na te gaan welk premiepercentage bij welke graad hoort. En kijk ook even na met hoeveel graden uw bonus-malus stijgt als u een ongeval in fout hebt.
 

Wat gebeurt er met mijn bonus-malus als ik van verzekeraar verander?

Verandert u van verzekeraar, dan zal uw nieuwe verzekeraar zich meestal baseren op de volgende criteria om uw bonus-malus te bepalen:

  • het aantal jaren dat u een rijbewijs hebt;
  • het aantal schadegevallen van de voorbije jaren (u kunt zelf uw schadeattest online aanvragen via www.carattest.be);
  • het gebruik van uw wagen: privé of professioneel.

Met welke bonus-malusgraad start een beginnende bestuurder?

Haalde u net uw rijbewijs, dan begint u bij de meeste verzekeraars met een bonus-malusgraad van 11. Voor professioneel gebruik is de startgraad 14.
Sommige verzekeraars bieden een voordeliger systeem aan voor jonge bestuurders, waardoor hun bonus-malus sneller daalt (met 2 graden per jaar i.p.v. 1). 

Wat is een joker of een superbonus?

Een joker of superbonus in autoverzekeringen is een beloningsvorm die sommige autoverzekeraars toekennen aan goede bestuurders. Met dit voordeel vermijdt u een verhoging van uw bonus-malus bij een ongeval in fout en dus een verhoging van uw verzekeringspremie.

De toekenningsmodaliteiten en -voorwaarden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, informeer u goed. 
 

Veelgestelde vragen over Autoverzekering

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.