Wat doet u als uw tweedehandswagen verborgen gebreken vertoont? 

Mensen denken soms een goede zaak te doen wanneer ze een tweedehandswagen kopen, om een week nadien vast te stellen dat hun auto ernstige mankementen vertoont. Wat doet u als uw auto een of meer verborgen gebreken vertoont? P&V heeft het antwoord!

Wat is een verborgen gebrek?

Volgens artikel 1641 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek is een verborgen gebrek van een aankoop, “een toestand die deze ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig vermindert dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht". Gelukkig voorziet de wet in een garantieplicht aan de kant van de verkoper die u beschermt bij aankoop van goederen met een gebrek.  

Goed om te weten: 
Een zichtbaar gebrek is een gebrek waarvan de koper op de hoogte is. Zo’n gebrek vormt dus geen voorwerp van enige garantie. Een geschil tussen de verkoper en de koper bestaat vaak over over dit onderscheid tussen zichtbaar en verborgen.

Tips voor de aankoop van een tweedehandswagen 

Als u een tweedehandswagen koopt, check dan eerst en vooral de staat van het voertuig. Neem het liefst iemand mee die hier iets vanaf kent.

Laat vervolgens de motor koud draaien en open de motorkap om de staat van de motor en de essentiële onderdelen te controleren. Controleer de bandenspanning en de staat van de wielen en remmen.

Vraag ten slotte aan de verkoper of u de auto kunt testen waar hij of zij bij is en probeer de auto tijdens de test in derde versnelling te starten. Als dat lukt, wijst dat waarschijnlijk op een versleten koppeling. Controleer ook bij het starten van de auto of er geen rook uit de uitlaat komt. Aarzel vooral niet om bij de minste twijfel te onderhandelen over de prijs of van de aankoop af te zien.

Wat moet u doen als u na de aankoop van een auto verborgen gebreken vaststelt?

Hebt u een tweedehandswagen gekocht die al snel ernstige gebreken vertoont die de verkoper u heeft 'vergeten' te melden? Mits enkele voorafgaande voorwaarden – de verkoper had kennis van de gebreken, er is geen clausule die hem ontslaat van zijn aansprakelijkheid in het contract, de verkoper was voldoende aandachtig bij het onderzoek van de auto – staat de wet aan uw kant! Als kan worden aangetoond dat de verkoper oneerlijk handelde, is die verplicht om de reparatiekosten van de auto te betalen. U kunt ook de verkoopovereenkomst in der minne opzeggen en uw geld terugvorderen van de verkoper. Als wordt aangetoond dat de verkoper de gebreken perfect kende, kunt u bovendien een schadevergoeding eisen. Weigert de verkoper u terug te betalen en zegt hij dat het uw eigen schuld is? Investeer indien mogelijk in een autodeskundige om u te helpen bewijzen dat de verkoper niet eerlijk is geweest. Zijn of haar expertise zal u zeker van pas komen als u later naar de rechtbank zou willen stappen.

Welke garanties bieden bescherming bij verborgen gebreken?

Conformiteitsgarantie

Wanneer u een tweedehandswagen koopt in een garage, krijgt u een conformiteitsgarantie van twee jaar. De dealer mag deze termijn wel verkorten tot één jaar. Gedurende deze hele periode zijn de mechanische of andere problemen gedekt – maar uiteraard enkel degene die u niet zelf veroorzaakte.

Koopt u daarentegen een tweedehandswagen van een particuliere verkoper, dan geniet u niet altijd deze niet-verplichte garantie. Kijk na of deze opgenomen is in het contract, en vraag om hem erin op te nemen als dat niet zo is. Een tweedehandswagen kopen bij een particulier is weliswaar goedkoper, maar houdt wel meer risico's in. Er is immers geen bewijs dat uw auto conform is bij de verkoop en geen verborgen gebreken vertoont.

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

Zou u nooit zo'n auto met zoveel problemen hebben gekocht? Of u nu een tweedehandswagen koopt bij een professionele verkoper of een particuliere verkoper, de wet voorziet in een garantie om kopers tegen verborgen gebreken te beschermen. Als u snel handelt, kunt u de verkoop nog ongedaan maken en verhaal halen bij de verkoper. Op voorwaarde dat het gebrek reeds bestond bij de verkoop. Als de wettelijke garantie niet samen met de conformiteitsgarantie bij een aankoop bij een vakman kan worden ingeroepen, kan deze na afloop van deze termijn worden ingeroepen.

Opgelet!
Hoewel de wet een dergelijke waarborg voorziet, kan de verkoper een clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken opnemen. In dat geval is de bewijslast nog zwaarder voor de koper. Die moet in zo’n geval aantonen dat de verkoper effectief kennis had van het gebrek. Daarom is het essentieel om rekening te houden met alle voorwaarden van de verkoopovereenkomst voor een auto en zo nodig contact op te nemen met een advocaat.

Hoe bewijst u dat het gebrek al bestond op het ogenblik van de aankoop?

Het is erg moeilijk om het bestaan van een gebrek te bewijzen vóór de aankoop van een tweedehandswagen bij een garage en nog meer bij een particulier. Daarom is het belangrijk om snel te handelen. Maak als het kan foto's, of film wat voor u een probleem lijkt. Denk eraan dat de aansprakelijkheid alleen geldt voor verborgen gebreken.

Welke procedures volgt u bij verborgen gebreken?

Om de aankoop af te breken of een schadevergoeding van de verkoper te verkrijgen, gaat u als volgt te werk:

  • Breng de verkoper via een ingebrekestelling op de hoogte van het door u vastgestelde verborgen gebrek. U moet kunnen aantonen dat de problemen al bestonden op het moment van aankoop.
  • Roep de hulp in van een autodeskundige. De expertise dient te worden uitgevoerd door een autodeskundige, in aanwezigheid van een expert van het merk van de auto en een werkplaatsleider. Als het verborgen gebrek wordt bevestigd, is het raadzaam om samen met de verkoper tot een minnelijke schikking te komen. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan is de kans groot dat uw verzekeraar bij een geschil de tussenkomst van een expert ten laste neemt. Zo niet, dan betaalt u voor een dergelijke dienst tussen de 300 en 600 euro.
  • Bij onenigheid met de tegenpartij tekent u zo snel mogelijk beroep aan bij de rechtbank, samen met uw ingebrekestelling. De koper dient de kosten van de gerechtelijke procedure voor te schieten om een rechtsvordering in te stellen. Deze kosten variëren tussen 3.000 en 5.000 euro, maar zullen grotendeels worden terugbetaald door de andere partij als de koper in het gelijk wordt gesteld.

De rechtsbijstandsverzekering van P&V: een aanvullende waarborg

Hoewel de rechtsbijstandsverzekering niet verplicht is, raden we ze toch sterk aan om uw belangen voor de rechtbank te verdedigen. Of het nu gaat om een meningsverschil met de tegenpartij in het kader van een schadegeval of andere zaak, een team van rechtsbijstandspecialisten zal uw belangen verdedigen. Ontdek de rechtsbijstandsverzekering van P&V.


Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, waarop het Belgisch recht van toepassing is. Dit document bevat ook algemene informatie over het label Arces, een onafhankelijke dienst van de P&V-groep, die gespecialiseerd is in rechtsbijstand en onderworpen is aan de Belgische wetgeving Op deze verzekeringen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden auto en Arces en de IPID–fiches auto en Arces of algemene van deze producten aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging. 

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e-mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich per post wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel), telefonisch (02/547.58.71) of via e-mail (info@ombudsman.as). 

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.