Een ongeval met de fiets? Zo reageert u het best

Fietsen brengt altijd risico’s met zich mee, ook al bent u voorzichtig. Vooral omdat u als fietser een 'zwakke weggebruiker' bent, want motorvoertuigen zijn altijd groter en zwaarder. Wat moet u doen bij een ongeval zonder tegenpartij? Wat als er wel een andere weggebruiker bij betrokken is? En wie neemt dan de kosten ten laste? Welke verzekering spreekt u aan bij beroepsverplaatsingen? P&V beantwoordt al deze vragen zodat u met een gerust hart op de fiets stapt. 

Bij een ongeval zonder andere weggebruiker

Heeft u net een ongeval gehad zonder dat er een andere weggebruiker bij betrokken was? Zelfs als u een fietsverzekering heeft afgesloten die een dekking materiële schade en/of lichamelijke schade omvat, wordt er doorgaans geen rekening gehouden met ongevallen zonder betrokkenheid van derden. Uw mutualiteit en/of aanvullende verzekering vergoed(en) eventuele lichamelijk schade, maar de materiële schade aan bijvoorbeeld uw fiets, kleding of andere persoonlijke spullen is voor eigen rekening.

Bij een ongeval met een andere weggebruiker

Zorg ervoor dat u bij een ongeval met een andere weggebruiker altijd een aanrijdingsformulier invult. Ook als het gaat om een ongeval met een andere fietser of als u denkt dat u niet gewond bent. Vraag idealiter getuigen om het aanrijdingsformulier aan te vullen. Geen aanrijdingsformulier bij de hand? Dan kunt u zelf een document invullen dat als bewijs kan dienen. De voorwaarde is wel dat alle noodzakelijke informatie erin vermeld staat: datum en plaats van het ongeval, namen en gegevens van de betrokken personen en eventuele getuigen, beschrijving van het ongeval, identificatie van de voertuigen, verzekeringen van de partijen en handtekeningen van de twee partijen. Verplaats na het ongeval de fiets en de wagen niet. Maak zo snel mogelijk foto's van de situatie, de nummerplaten enz., en noteer meteen de gegevens van de getuigen. Het is raadzaam om altijd een aanrijdingsformulier op te stellen. Ook al lijkt het ongeval op dat moment geen gevolgen te hebben, soms stelt u pas later lichamelijke letsels of schade aan uw fiets vast.

Als er geen akkoord is met de tegenpartij over de omstandigheden van het ongeval, doe dan een beroep op de politie of ga naar het dichtstbijzijnde commissariaat om de vaststelling volgens de regels uit te laten voeren.

Wie neemt de kosten ten laste?

De eerste vraag die we ons meestal na een verkeersongeval stellen, is: wie staat er in zijn recht en wie is er in fout? Kortom, wie is aansprakelijk en moet de tegenpartij vergoeden voor materiële en/of lichamelijk schade?

Bij een auto en een fiets werkt het aansprakelijkheidssysteem niet op dezelfde manier als bij een ongeval tussen twee auto's. Dat komt doordat een fietser door de wet beschouwd wordt als een 'zwakke weggebruiker'. De lichamelijke schade van de fietser (medische kosten, invaliditeitsuitkeringen) wordt bij een ongeval altijd vergoed door de BA-autoverzekering van de betrokken bestuurder. De vraag wie in de fout is, is hier niet eens aan de orde. Dat noemen we de 'objectieve aansprakelijkheid'.

De objectieve aansprakelijkheid heeft echter alleen betrekking op de lichamelijke letsels van de fietser, niet op de materiële schade aan zijn fiets.

Als de betrokken partij een automobilist is, neemt zijn verzekering de kosten voor lichamelijke schade ten laste, zelfs als de fietser in fout is. Kleding en brillen behoren tot de 'lichamelijke schade'. Bij een vluchtmisdrijf of als de automobilist niet verzekerd is, kunt u als fietser een beroep doen op het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds. Als het ongeval veroorzaakt werd door een andere fietser of door een voetganger, zal de verzekering van die laatste de kosten ten laste nemen.

De materiële schade (die van uzelf en die van de derde partij) wordt vergoed door de verzekering van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Om betwistingen over de omvang van de schade te vermijden, is het aangewezen om de offerte voor de herstelling van uw fiets eerst voor te leggen aan de verzekering van de tegenpartij voor u de herstelling uit laat voeren.

Een ongeval op weg naar het werk?

De verzekering van uw werkgever dekt lichamelijke schade na een ongeval tijdens het woon-werkverkeer. Maar meestal dekt de verzekering van de werkgever geen schade aan derden. Als u zelf een ongeval had, zonder aanrijding met een andere verkeersdeelnemer, dan zijn de kosten voor de herstelling van de fiets voor uw rekening.

Tijdens de verplaatsing die u maakt voor uw middagpauze bent u normaal gezien gedekt door de verzekering van uw werkgever. Maar als u uw fiets gebruikt voor recreatieve doeleinden (uitstapjes, sporten), dan wordt het ongeval niet ten laste genomen door de werkgever.

Als de verzekeringen van de werkgevers de fietsongevallen in het kader van de beroepsactiviteit ten laste nemen, is alleen de eventuele lichamelijke schade gedekt. Het is daarom verstandig om een fietsverzekering te kiezen die u ook effectief beschermt tegen materiële schade.

We hopen dat u met deze tips zorgeloos op de fiets stapt en nog veel mooie fietstochten in het vooruitzicht heeft!