woonverzekering voor eigenaars en huurders uitleg P&V

Wie moet een woonverzekering afsluiten en waarom?

Is een woonverzekering hetzelfde als een brandverzekering? Is zo’n verzekering verplicht? Waartegen beschermt de verzekering? Wat zijn de opties voor eigenaars? Moet een huurder een woonverzekering afsluiten? U vindt alle antwoorden in dit dossier over wonen.

Wat is een woonverzekering? Wat is het verschil met een brandverzekering?

De woonverzekering dekt de waarde van de woning en de inhoud ervan tegen schade, maar ook de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in geval van schade veroorzaakt aan een derde. De term brandverzekering heeft dezelfde betekenis, maar het gebruik ervan leidt tot verwarring omdat de term in feite veel beperkter is. De woonverzekering beschermt de verzekeringnemer immers in nog heel wat andere situaties.

Waarom een woonverzekering afsluiten?   

Een woonverzekering dekt u in geval van schade veroorzaakt aan uw woning, aan uw inboedel, maar ook aan derden. U wordt schadeloos gesteld in geval van brand, waterschade, natuurrampen, storm en hagel, glasbreuk, diefstal en vandalisme en elektrische schade.

Is een woonverzekering wettelijk verplicht?

Nee, niemand is wettelijk verplicht om een woonverzekering te hebben, maar … een woonverzekering wordt geëist door banken die een hypothecair krediet geven en door eigenaars die een woning verhuren. Statistisch gezien is 95% van de Belgische woningen verzekerd. Het is met andere woorden geen overbodige luxe, maar wel een noodzaak.

Eigenaar of huurder: wie moet zich verzekeren? 

Of u nu eigenaar of huurder bent, de woonverzekering speelt een belangrijke rol.

  • De verzekering voor eigenaars

Alle eigenaars die een lening hebben afgesloten, moeten ook een woonverzekering nemen. Die dekt voor uw woning en die van derden alle schade die kan voortvloeien uit de risico's die in de woonverzekering zijn opgenomen. Zowel uw bakstenen als de inboedel van de woning zijn verzekerd.

  • De verzekering voor huurders

Wettelijk gezien is een huurder verplicht het gehuurde goed terug te geven in de staat waarin hij het gekregen heeft. Er kan echter altijd een ongeval gebeuren. De huurverzekering vergoedt de schade die een gevolg is van de risico’s veroorzaakt door de verzekeringnemer en die gedekt wordt door diens verzekering. Dat geldt voor zowel zijn woning als die van de buren. Een woonverzekering afsluiten als huurder is dus even belangrijk als een eigen woning verzekeren.

Zijn de bezittingen van de huurder verzekerd door de eigenaar?

Nee, de huurder moet zijn eigen inboedel zelf verzekeren. Bij een schadegeval is de inhoud van uw woning niet gedekt. Zelfs bij een brand die bijvoorbeeld uitbreekt in een gemeenschappelijk gedeelte van een gebouw, komt de algemene polis van het gebouw niet automatisch tussen voor de inboedel.

  • De verzekering voor eigenaars niet-bewoners

De verzekering voor eigenaars niet-bewoners is een bescherming voor de verhuurder. Schade aan de woning evenals aan de inboedel die aan de eigenaar toebehoort, is in dat geval gedekt. Bij een schadegeval zal deze verzekering van de eigenaar zich in voorkomend geval wenden tot de aansprakelijke huurder.

  • De clausule afstand van verhaal

De eigenaar kan de clausule afstand van verhaal in zijn brandverzekering opnemen. Die biedt de eigenaar de garantie dat zijn woonverzekering hem vergoedt voor de schade veroorzaakt aan zijn goed (opgenomen in de dekking). Deze clausule geeft de huurder bovendien de garantie dat hij niet moet tussenkomen in de schade die gedekt is door de verzekering van de verhuurder. Moet de huurder dan nog zelf een verzekering afsluiten? Ja, zeker als hij wil dat ook zijn inboedel verzekerd is.

 

Kortom, of u nu eigenaar of huurder bent, een woonverzekering is onontbeerlijk! 

Wilt u meer informatie over de woonverzekering?

Lees welke aspecten u moet vergelijken om een goede woonverzekering te kiezen. 

Wilt u weten hoeveel een brandverzekering bij P&V Verzekeringen kost? Contacteer snel uw P&V agent. Hij beantwoordt graag al uw vragen.

Contacteer mijn agent

Nog geen klant? Vind een agent in uw buurt