Linking Youth Up


Een nieuwe laptop en begeleiding voor 1300 maatschappelijk kwetsbare jongeren


Voor jongeren die niet over het nodige digitale materiaal beschikken of onvoldoende vaardigheden hebben om ermee te werken, dreigt de coronacrisis een grote achterstand te creëren. Zowel op school als bij hun zoektocht naar werk. 

Om op deze noodsituatie te reageren maakte de P&V Groep 1 000 000 euro vrij. Met dit bedrag organiseert de Stichting P&V het project Linking Youth Up.

1 300 maatschappelijk kwetsbare jongeren krijgen dankzij dit project een nieuwe laptop. Organisaties op het terrein helpen hen om hier vlot mee te leren werken. Daarnaast steunen we initiatieven die jongeren uit kwetsbare milieus begeleiden op school of bij hun overgang van de school naar de arbeidsmarkt. Het project kwam tot stand in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

 

 

 

 

De digitale en onderwijskloof in België

 

Gebrek aan digitale apparatuur & kennis

Niet elk gezin heeft een computer. Bovendien hebben veel jongeren thuis geen geschikte plek om huiswerk te maken of te studeren. Naast dit gebrek aan computers heeft bijna 1 jongere op 5 een zwakke digitale kennis en beperkte digitale competenties.

 

Groeiende onderwijskloof

De coronacrisis heeft tot meer schoolachterstand gezorgd bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De kans bestaat dat ze de opgelopen achterstand nooit meer inhalen. Een deel van die jongeren kan uitvallen en later misschien geen diploma halen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het zoeken en vinden van werk.

 

Het verhaal van Meriam

Meriam is een 15-jarig meisje uit Brussel, de oudste in een gezin van drie kinderen. Ze speelt en coacht bij Molenbeek Rebels Basketball. Dat is een sociaal-sportieve praktijk die de persoonlijke ontwikkeling stimuleert van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties en daarbij voortbouwt op hun passie voor basketbal. In het filmpje krijgt Meriam een laptop voor haar inzet en haar verdere persoonlijke ontwikkeling.

Deelnemende organisaties:  Molenbeek Rebels BasketballBX RepresentRising You 

Het verhaal van Ilka

Ilka is een 20-jarig meisje dat geneeskunde studeert aan de ULB. In haar vrije tijd is ze leidster bij de scouts. Via de organisatie Schola ULB helpt ze wekelijks kwetsbare jongeren uit het Brusselse met hun huiswerk en schooltaken. Omwille van de gezondheidssituatie gebeurt deze huiswerkbegeleiding momenteel digitaal. 

Deelnemende organisaties: Schola ULBLa Teignouse AMO, Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo

Het verhaal van Siebe

Siebe is 11 jaar en woont met zijn moeder en zus in een klein appartement in Leuven. Buurtwerk ‘t Lampeke is een beetje zijn tweede thuis. Het is voor hem een goede plek om zijn huiswerk te maken en zijn talenten te ontdekken. En om daarna nog wat te spelen met de vriendjes die hij er heeft gemaakt.

Buurtwerk 't Lampeke helpt maatschappelijk kwetsbare gezinnen zoals dat van Siebe. Dit najaar ontving Buurtwerk 't Lampeke financiële steun en nieuwe laptops van de P&V Groep. 

Deelnemende organisaties:  Buurtwerk ‘t LampekeTAJO

 

Het verhaal van Anthony

De 24-jarige Anthony kende een moeilijke jeugd. Hij woont nu in een kleine studio in Luik, waar hij probeert een toekomst op te bouwen. Via het OCMW kwam Anthony in contact met Le Monde des Possibles, een vzw die opleidingen geeft aan langdurig werklozen. 

Anthony volgt er een cursus Photoshop met als doel een job te vinden in de grafische sector. Dit najaar ontving Le Monde des Possibles van de P&V Groep nieuwe laptops om hun cursisten te helpen bij hun opleiding. Waaronder dus ook Anthony.

Deelnemende organisaties:  Le Monde des PossiblesMaison de Jeunes SambrevilleMaison de Jeunes Masure

 

Het verhaal van Nasri

Nasri is bijna 14 en ontvluchtte Somalië vanwege de oorlog. In de zomer van 2019 kwam hij met zijn zussen en broers aan in België. Hij woont nu in Heist en volgt les in het KTA Brugge. Hij zit er in de OKAN-klas, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, waar hij Nederlands leert.

Taal is essentieel in hun integratie, maar door de coronapandemie hebben anderstalige leerlingen grote moeite om hun eerste contact met de taal te leggen.

Via ons project Linking Youth Up kreeg Nasri een laptop waarmee hij zijn taal- en digitale vaardigheden verder kan versterken. Dit om zijn grote droom te verwezenlijken: computerprogrammeur worden.

Deelnemende organisaties:  BinstRising You en Duo for a Job

Maatschappelijke betrokkenheid
 

Al van bij de oprichting van de P&V Groep in 1907 is solidariteit een van onze belangrijkste waarden. Doorheen onze geschiedenis hebben we die solidariteit en de strijd tegen sociale uitsluiting voortdurend aangepast aan de nieuwe noden in de samenleving. 

Deze coronacrisis is een cruciaal moment. Als we niets doen, dreigt een generatie te ontstaan zonder diploma of degelijk werk. De maatschappelijke en economische gevolgen daarvan zullen we nog lang moeten dragen.

Alle jongeren moeten gelijke kansen krijgen om hun toekomst zelf in handen te nemen. Deze crisis mag er niet voor zorgen dat jonge mensen uit de boot vallen. Samen met de mensen op het terrein willen we daar iets aan doen. De vaardigheden die jongeren leren in dit project, gaan hen bovendien helpen om later als volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving.”


-​​​​​​ Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep

Lees meer over de maatschappelijke en duurzame initiatieven van de P&V Groep.

 

 

 

 

 

De STICHTING P&V ondersteunt actief burgerschap

​​​​​​​​​en komt op tegen de sociale uitsluiting van jongeren.

 

 

             

 

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die onafhankelijk werkt ten opzichte van de P&V Groep. Via verschillende initiatieven moedigt ze de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aan en nodigt ze hen uit tot actief burgerschap.

Blijf op de hoogte van de projecten van de Stichting P&V

Meer informatie over Linking Youth Up leest u in ons persbericht.

 

Alle betrokken organisaties


Deze 65 organisaties werden geselecteerd op basis van hun expertise en sterke vertrouwensband met maatschappelijk kwetsbare jongeren en gezinnen. Ze zijn heel divers van aard, maar gaan allemaal deze grote uitdaging aan: zich snel en efficiënt aanpassen om doorheen de coronaperiode het contact met hun jongeren en gezinnen te behouden.