Een gemeenschappelijk platform voor Klimaatsolidariteit

Euresa, een Europees Economisch Samenwerkingsverband tussen diverse coöperatieve en onderlinge verzekeringsmaatschappijen waarvan de P&V Groep deel uitmaakt, ontwikkelde een gemeenschappelijk platform voor Klimaatsolidariteit.

Bewustmaking milieuproblematiek

Naar aanleiding van de publicatie Voor duurzame ontwikkeling: betrokkenheid en initiatieven, ontwikkelden de Franse ondernemingen Matmut, Macif, Maif en IMA, P&V (België) en DEVK (Duitsland) een gezamenlijk platform. Via dit platform hopen zij de bezoekers van hun websites bewust te maken van sociale- en milieuproblemen die verband houden met de klimaatveranderingen.

Op het platform voor Klimaatsolidariteit:

  • krijgt u informatie over de klimatologische uitdagingen waar wij mee te maken hebben en leert u uw ecologische voetafdruk te verkleinen;
  • kunt u de hoeveelheid broeikasgassen die u produceert, berekenen, zowel van uw voertuig als van uw woning;
  • hebt u de mogelijkheid uw CO² uitstoot geheel of gedeeltelijk te compenseren door CO²Solidaire te steunen, een ontwikkelingsproject dat sinds 1997 door GERES in Cambodja wordt georganiseerd.

GERES: verbetering van de levensomstandigheden van de armsten

GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités) werd in 1976 opgericht. Het is een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de activiteiten gericht zijn op de verbetering van de levensomstandigheden van de armste bevolkingen. GERES voert projecten uit die de energetische kwetsbaarheid verminderen, het milieu sparen en de klimaatverandering en de gevolgen ervan beperken. De vereniging gebruikt specifieke ontwikkelingstechnologie en technische expertise, in samenwerking met de gemeenschappen en de plaatselijke spelers.

Technieken voor energetische doeltreffendheid, uitbreiding van dienstverlening op energiegebied die de plaatselijke economische ontwikkeling stimuleert, ontwikkeling van circuits voor duurzame energie of recyclen van afval staan in het hart van de activiteiten.

Momenteel voeren meer dan 200 medewerkers bijna 40 innoverende duurzame ontwikkelingsprojecten uit in Frankrijk en in 12 zuidelijke landen. Meer informatie vindt u op hun website (enkel in het Frans en Engels).

CO²Solidaire: het compensatieprogramma van GERES

Het programma CO²Solidaire ontstond eind 2004. Het programma zonder winstoogmerk wordt door GERES gedragen en streeft naar cofinanciering van de veldprojecten van de ngo.

CO²Solidaire profiteert van de naamsbekendheid en de 35 jaar ervaring van GERES: de eerste ngo die koolstoffinanciering verkreeg in een ontwikkelingsproject, een wereldwijde referentie op het gebied van klimaat-energie-ontwikkeling (deelnemer aan internationale klimaattoppen, laureaat van internationale onderscheidingen, en verspreidde meer dan 1,5 miljoen verbeterde ovens in Cambodja).

CO²Solidaire maakt deel uit van de Klimaatcel van GERES, een cel van experts met een internationale vertegenwoordiging met als doel bepaalde GERES projecten te steunen door (voornamelijk) een onderdeel koolstoffinanciering te ontwikkelen.

Momenteel ondersteunen bijna 130 partnerorganisaties het initiatief CO²Solidair en zijn betrokken bij de klimatologische solidariteit. Meer informatie over het programma (enkel in het Frans en Engels) vindt u op: www.co2solidaire.org.