Combineer de basisverzekeringen voor uw zaak in één pack

Brand

P&V Ideal Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade in uw slagerij of charcuteriezaak. Niet alleen bij brand, maar ook elektriciteits- en waterschade of beschadiging door diefstal en vandalisme kunnen worden verzekerd.

Extra waarborgen bovenop uw brandverzekering dankzij dit pack

Burgerlijke aansprakelijkheid

P&V Ideal Liability beschermt u tegen de financiële gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële en/of immateriële schade die u toebrengt aan derden bij het uitoefenen van uw professionele activiteiten.

Ontdek deze verzekering en uw extra waarborgen dankzij dit Pack

Arbeidsongevallen

P&V Ideal Accidents beschermt uw personeel tegen de financiële gevolgen (medische kosten, inkomensverlies…) van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk. Als zaakvoerder kunt u voor uzelf een verzekering Ongevallen 24/24 afsluiten

Extra waarborgen bovenop uw arbeidsongevallenverzekering of verzekering Ongevallen 24/24 dankzij dit pack

Verdien tot 20% van uw verzekeringspremies terug

Als u bij P&V de basisverzekeringen voor uw zaak (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel arbeidsongevallen) afsluit, dan geniet u niet alleen van de voordelen van deze Pack, maar stellen we u ook een P&V Ideal Bonus Plan voor. Vraag ernaar bij uw P&V-adviseur.

Maak een afspraakContacteer een adviseur

Het Pack Slager & Charcutier in één minuut!

Een snelle rondleiding doorheen dit Pack? Bekijk deze video en ontdek hoe het werkt.

        

Uitsluitingen

Opgelet: niet al uw beroepsrisico’s zijn verzekerd in het Pack Slager & Charcutier en in de verzekeringen P&V Ideal Property, P&V Ideal Liability en P&V Ideal Accidents. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En bij twijfel: contacteer uw P&V-adviseur.

P&V Ideal Property

Niet gedekt in deze brandverzekering met extra Pack-voordelen zijn (onder andere):

 • De vergoeding voor vervalste bankbiljetten wordt niet toegekend voor coupures van 100 euro of meer als deze bij ontvangst niet op echtheid werden gecontroleerd met een toestel dat hiervoor bedoeld is.
 • Schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • Schade aan een voorwerp zelf dat een botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

P&V Ideal Liability 

Niet gedekt in deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met extra Pack-voordelen zijn (onder andere):

 • Opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • Schoonheidssalons of zonnebanken.
 • Permanente make-up, (de)tatoeage, dermopigmentatie, aanbrengen van piercings of ontharing met laser.
 • Klachten van klanten omdat het beoogde resultaat niet werd bereikt.
 • Allergische reacties op gebruikte producten als u niet op voorhand bij uw klant informeerde naar een mogelijke intolerantie en mits de uitvoering van een allergietest bij nieuwe (onbekende) klanten.

P&V Ideal Accidents

Zijn onder meer niet gedekt in de arbeidsongevallenverzekering (zoals trouwens ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • Ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • Beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer, en dit met betrekking tot de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).

Beperkingen


De meeste waarborgen van voormelde verzekeringen zijn beperkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Met vragen kunt u ook steeds terecht bij uw P&V-adviseur.

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden in de vorm van:

 • Verzekerde maximumbedragen en vergoedingslimieten
 • Franchises: in de verzekering P&V Ideal Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse franchise (vrijstelling) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Als u uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt P&V dus alle schade en neemt ze het bedrag van de franchise voor haar rekening.

 

Wettelijke vermeldingen

 • Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van P&V zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van P&V:

 • Per e-mail: klacht@pv.be
 • Per brief: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.

Extra waarborgen bovenop uw brandverzekering dankzij dit pack

 • Een vergoeding tot 10.000 euro voor schade aan de koopwaren in uw diepvries of koelinstallatie door een kortsluiting, accidentele onderbreking van de stroomtoevoer en andere elektrotechnische problemen.
 • Een waarborg Machinebreuk voor alle machines die u gebruikt bij de bereiding van zelfgemaakte producten die u in uw zaak verkoopt. Deze waarborg geeft recht op een vergoeding tot 25.000 euro (niet geïndexeerd) per schadegeval, en dit voor het geheel van uw machines.
 • Een vergoeding van 1.000 euro per dag (gedurende maximum 2 dagen) voor een tijdelijke onderbreking van uw activiteiten gedurende minimum 2 uur. En dit als gevolg van het uitvallen van stroom-, gas- of watertoevoer, een (poging tot) diefstal of een versperring van uw straat op bevel van de bevoegde overheid als gevolg van brand of ontploffing in een naburig pand.
 • Een vergoeding tot 5.000 euro (niet geïndexeerd) voor schade aan uw uithangbord of lichtreclame door een botsing, rechtstreekse inwerking van elektriciteit en glasbreuk.
 • Een Engelse franchise van 500 euro. Dat wil zeggen dat u eenmaal per jaar geen franchise hoeft te betalen als de herstellingskosten na een verzekerd schadegeval meer dan 500 euro bedragen en op voorwaarde dat het uw eerste schade van het verzekeringsjaar is.

Ontdek deze verzekering en uw extra waarborgen* dankzij dit Pack

 • Voor schade aan derden: een vergoedingslimiet tot 2.500.000 euro per schadegeval, en dit voor lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade.
 • Een vergoeding tot 25.000 euro als u schade veroorzaakt aan een goed dat u wordt toevertrouwd om eraan te werken of aan een werkinstrument dat u gedurende maximum 30 opeenvolgende dagen ter beschikking wordt gesteld voor uw professionele activiteiten.
 • Verhoogde vergoedingslimieten voor rechtsbijstand: tot 50.000 euro voor strafzaken en burgerlijk verhaal tot 50.000 euro, tot 25.000 euro voor voorschotten op schadevergoeding, voorschotten op vrijstelling en strafrechtelijke borgsom en tot 15.000 euro voor onvermogen van derden.
 • Een uitgebreide dekking als u aansprakelijk bent voor schade na een allergische reactie op voedingswaren omdat u uw klanten niet informeerde volgens de geldende wettelijke voorschriften (inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen).
 • Een verzekering van uw aansprakelijkheid voor schade door voedselvergiftiging.
 • Een uitbreiding van uw aansprakelijkheidsdekking voor occasionele traiteuractiviteiten bij derden (tot twintig keer per jaar) en voor takeaway van bereide maaltijden.*
 • Een dekking voor schade aan derden door de artisanale fabricatie en/of verkoop van andere voedingswaren dan vleeswaren, charcuterie of voorbereide maaltijden (als deze activiteit niet meer dan 30% van uw totale omzet bedraagt).*
 • Een dekking van uw aansprakelijkheid voor schade aan derden door uw uithangborden en reclamepanelen.
 • Een terugbetaling van medische kosten tot 2.500 euro per schadegeval als een klant in uw zaak een ongeval heeft.*

Extra waarborgen bovenop uw arbeidsongevallenverzekering dankzij dit pack

 • Voor uw personeel: tussenkomst tot 10.000 euro voor huishoudelijke hulp (vervoer van kinderen naar school, opvang of activiteiten, kinderopvang, poetshulp en thuisbezorging van maaltijden terugbetaald) na een arbeidsongeval.
 • Voor uzelf (zaakvoerder), ook als u geen verzekering Ongevallen 24/24 hebt: een vergoeding van 200 euro per dag gedurende maximum vijf dagen als u zélf aan de slag bent in uw zaak en tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven (vanaf dag 8). 

Opgelet : Als zaakvoerder bent u niet verzekerd in de arbeidsongevallenverzekering, maar u kunt voor uzelf wel een verzekering  Ongevallen 24/24 afsluiten.