De rechtsbijstand: warm aanbevolen

Gepost in: Voertuig Familie Woning Rechtsbijstand

Image of the blog article

Aanvullende waarborg of op zichzelf staande verzekering

De rechtsbijstand helpt en verdedigt u bij schade door de fout van anderen en de conflicten die hieruit kunnen ontstaan. Arces, rechtsbijstandspecialist van P&V, biedt rechtsbijstand aan als een aanvullende waarborg in de familiale-, auto- en brandverzekering, maar ook als een ruimere, op zichzelf staande verzekering. Lees hier hoe de rechtsbijstand werkt in de praktijk en wanneer deze verzekering van pas komt.

Schade door de fout van anderen

Stel: op zondagmiddag haalt u uw nieuwe elektrische fiets van stal voor een verkwikkende rit langs het kanaal. Na een paar kilometer moet u plots uitwijken voor een loslopende hond. U verliest het evenwicht en smakt tegen de grond. Gelukkig hebt u enkel schaafwonden, maar uw fiets is rijp voor de schroothoop. Wat nu?

In het verzekeringsjargon heet dit: ‘schade door de fout van een derde’. In dit scenario spreekt u de rechtsbijstandswaarborg in uw familiale verzekering aan. Uw verzekeraar vertelt wat uw rechten zijn en helpt u een schadevergoeding te vorderen, in eerste instantie via een minnelijke schikking.

Hoe wordt uw schade vergoed?

In de praktijk bezorgt u alle schadegegevens aan uw P&V-adviseur. Arces stelt een eis op en bespreekt die met de tegenpartij. Bij een akkoord, betaalt de tegenpartij het overeengekomen bedrag en koopt u een nieuwe fiets.

Het kan ook zijn dat de tegenpartij u een andere vergoeding voorstelt die uw verzekeraar redelijk acht, maar waarin u zich totaal niet kunt vinden. Voor u naar de rechtbank stapt, hebt u dankzij de objectiviteitsclausule in uw rechtsbijstandsverzekering de mogelijkheid om de voorgestelde regeling af te stemmen met een advocaat naar keuze.

Geeft uw advocaat u ongelijk, dan betaalt Arces u de helft van zijn ereloon voor dat advies terug. Vindt uw advocaat de schadevergoeding inderdaad ontoereikend, dan krijgt u het volledige ereloon terugbetaald en hervatten de onderhandelingen met de tegenpartij.

We raken het niet eens over de schadevergoeding, wat nu?

Geraken u en de tegenpartij er niet uit, dan volgt een gerechtelijke procedure. In dat geval hebt u een advocaat nodig. U mag er zelf een kiezen of een beroep doen op een advocaat uit het netwerk van Arces. De kosten van de rechtszaak zijn voor rekening van Arces.

Naast de klassieke geschillen na schade door de fout van derden kunt u uw rechtsbijstand ook aanspreken voor een strafverdediging. Dat gebeurt meestal bij verkeersongevallen. Bijvoorbeeld als u een auto-ongeval veroorzaakte en u zich moet verantwoorden voor de rechtbank. Ook dan mag u een beroep doen op een advocaat en zijn de erelonen en de gerechtskosten voor rekening van Arces. Op voorwaarde dat er een rechtsbijstandswaarborg in uw autoverzekering zit natuurlijk.

Waarborg in auto-, brand- of familiale verzekering

In bovenstaande scenario’s deed u een beroep op de basisrechtsbijstandswaarborg in uw auto- en familiale verzekering. Ook in de brandverzekering is een waarborg rechtsbijstand erg nuttig. Stel dat een lek van de buren vochtschade veroorzaakt bij u. Ook dat is schade door derden. In dat geval bepalen wij samen met u de gepaste schadevergoeding, al dan niet na een expertise. Ook hier gebeurt dit bij voorkeur via een minnelijke schikking en als het niet anders kan met een gerechtelijke procedure.

Aparte rechtsbijstandsverzekering

In functie van uw budget en uw noden kunt u ook een aparte rechtsbijstandspolis afsluiten. Die stelt u zelf samen en kan zowat alle geschillen in uw privéleven dekken. Behalve als ze verband houden met het gebruik van uw voertuig, daarvoor dient de waarborg rechtsbijstand in uw autoverzekering. Een op zichzelf staande rechtsbijstandsverzekering biedt een ruimere tussenkomst en dekt tal van contractuele geschillen. Bijvoorbeeld als uw internetverbinding herhaaldelijk uitvalt en het tot een conflict met uw provider komt. Of als u niet tevreden bent over de keuken die u hebt laten vernieuwen.

Wat raden wij u aan?

Wij raden u aan om zeker een waarborg rechtsbijstand te laten opnemen in uw auto-, brand- en familiale verzekering. De premie die u hiervoor betaalt, is klein en betaalt zich vlot terug wanneer u iets overkomt. Het is namelijk niet evident om na een schadegeval op eigen houtje een minnelijke schikking te treffen met de tegenpartij. Ook de kosten van gerechtelijke procedures zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Om u een idee te geven: als u bijvoorbeeld betrapt wordt op het negeren van een rood licht, kost de strafverdediging wegens die inbreuk u tegenwoordig al gauw 1.000 euro. Met dat bedrag financiert u jarenlang uw rechtsbijstandspremies.

Wist u dat?

Slechts een minderheid van de claims en geschillen na schade door derden mondt uit in een rechtszaak. Arces lost 80% van alle rechtsbijstandsdossiers op met een minnelijke schikking. Zo vermijden we vaak lange, gerechtelijke procedures en krijgt u veel sneller uw vergoeding.

Kies de juiste rechtsbijstand

Het loont de moeite om samen met uw P&V-adviseur de verschillende rechtsbijstandsformules van P&V te overlopen. Bepaal samen in functie van uw budget en situatie de juiste dekking. Meer weten? Contacteer snel uw P&V-adviseur. Hij beantwoordt graag al uw vragen en bezorgt u vrijblijvend een voorstel.

Dit artikel werd geactualiseerd op 09/08/2022.

​​​​​​

Nieuwe artikels