Ons duurzaamheidsbeleid


Hierna vindt u:

  • een toelichting bij de integratie van duurzaamheidscriteria in ons productaanbod

  • een overzicht van alle SFDR-duurzaamheidsinformatie van de beleggingsopties binnen onze producten

  • informatie over de bevraging van uw duurzaamheidsvoorkeuren en de indeling in de categorieën A, B en C.

Hoe de P&V Groep duurzaamheidscriteria integreert in haar productaanbod


De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn.

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod verzekeringsproducten en beleggingsopties. 

Alle info vindt u in het SFDR Precontractueel document

Duurzaamheidsinformatie van onze producten

Beleggingsoptie 

Beheerder

SFDR-classificatie

Fiche  duurzaamheid 

Online info duurzaamheid

Main fund (Tak 21)

P&V Groep

Artikel 8

PDF

INFO

Stability Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

Balanced Low Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

Balanced Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

Dynamic Fund

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

Dynamic Multi Fund

Shelter IM

Artikel 8

PDF

INFO

Money Market SRI Fund

Amundi

Artikel 8

PDF

INFO

FFG Global Flexible Sustainable Fund

Funds For Good

Artikel 8

 PDF

INFO

Europe Sustainable Fund*

Degroof-Petercam

Artikel 8

PDF

INFO

Global Sustainable Equities ETF*

Blackrock

Artikel 8

PDF

INFO

*niet beschikbaar voor het product pensioensparen

Om de duurzaamheid van een beleggingsoptie makkelijker te kunnen inschatten, introduceerde Europa een standaard: de SFDROp grond van de SFDR zijn er 3 productclassificaties:

  • Artikel 6: fondsen waarin duurzaamheid geen rol van betekenis heeft
  • Artikel 8: fondsen die klimaat-, milieu- of sociale kenmerken actief bevorderen
  • Artikel 9: fondsen die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. Duurzaamheid is hier een verbindend en verplicht aspect

Duurzaamheidsvoorkeuren

Bij het advies dat u krijgt voor uw spaar- en beleggingsverzekeringen, houdt uw adviseur ook rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren. Eventuele specifieke voorkeuren op dit vlak worden in kaart gebracht bij de beoordeling van de geschiktheid van een product en de beleggingsopties. Hiertoe worden de beleggingsopties ingedeeld bij één of meerdere categorieën die hieronder opgesomd  worden. 

Uw adviseur  zal samen met u nagaan welk product het best overeenstemt met uw duurzaamheidsvoorkeuren en aangeven wanneer dit niet mogelijk zou zijn binnen ons aanbod. Duurzaamheid is natuurlijk maar één onderdeel van uw profiel. Daarom zal uw adviseur samen met u bekijken of uw duurzame investeringen verenigbaar zijn met uw financiële mogelijkheden en verwachtingen.

Indeling in drie duurzaamheidscategorieën:

  • Categorie C: Is het voor u belangrijk dat de beleggingen rekening houden met een mogelijke negatieve impact op mens, milieu of maatschappij? CO2-uitstoot, schade aan biodiversiteit of ongelijke beloningen tussen mannen en vrouwen zijn enkele voorbeelden van nadelige effecten.
  • Categorie B: Wilt u duurzame beleggingen, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen die een specifieke en meetbare impact nastreven op ecologisch of sociaal vlak, zoals bepaald door de SFDR. (SFDR: de Sustainable Finance Disclosure Regulation of verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector bestaat uit informatieverplichtingen over de organisatie, diensten en producten om de prestaties op duurzaamheidsvlak te standaardiseren)
  • Categorie A: Heeft u een voorkeur voor taxonomie-beleggingen, eventueel volgens een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen in economische activiteiten die door de Europese Commissie als ‘groen’ worden beschouwd. Tot nader order kunnen wij geen beleggingsopties aanbieden binnen deze categorie A, dit omdat de rapportering door emittenten onder de EU-Taxonomie op 1 januari 2023 nog niet beschikbaar is.

 

Meer informatie over deze categorieën kan u vinden in de toelichtingsfiche en in de folder op www.abcverzekering.be.