Work Accident Support for Professionals (WASP)

 

Onze webgebaseerde tool voor werkgevers om vlot arbeidsongevallen te beheren.

Al toegang tot de WASP-tool?

 

Open de WASP - tool

Nog geen toegang?

Verwittig dan even uw contactpersoon. Hij helpt u graag verder.

Contacteer mijn P&V-adviseur

De WASP-tool heeft vier basisfunctionaliteiten

 

Gebruiksvriendelijke aangifte

Gebruiksvriendelijke aangifte van ongevallen op basis van personeelsgegevens die u oplaadt en volledig conform de richtlijnen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Realtime opvolging schade dossiers

Opvolging van schadedossiers in realtime, inclusief historische data van de afgelopen vijf jaar en GDPR-conform.

Uitgebreide rapportering

Uitgebreide rapportering, ook bruikbaar voor preventie.

Bijkomende documenten

Mogelijkheid om bijkomende documenten op te laden, zoals:

Wettelijke informatie


De schaderegeling van arbeidsongevallen maakt deel uit van de Belgische Sociale Zekerheid.

De verwerking van persoonsgegevens is dus toegelaten op grond van artikel 9.2.b) van de GDPR. Een deel van deze persoonsgegevens kunnen wij opvragen via het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waar wij als meewerkende instelling van sociale zekerheid deel van uitmaken. Als we de informatie die nodig is om ons toe te laten onze sociale zekerheidsverplichtingen te vervullen niet via dit netwerk kunnen bekomen worden, is het mogelijk dat wij ons tot u als werkgever zullen moeten richten.Met deze toelichting willen wij alvast verduidelijken dat dergelijke vragen GDPR-conform zijn en dat u ons dus de gevraagde informatie mag verstrekken.

De informatie die wij via deze applicatie verzamelen gebruiken wij om het afhandelen van schadedossiers arbeidsongevallen te vereenvoudigen.

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen we alles in het werk om persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer. Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.pv.be/nl/privacy of in de klantenbrochure van de maatschappij.

Specifieke informatie over de arbeidsongevallenwetgeving en -reglementering vindt u in de volgende brochures: