Hoe verzekert u uw burgerlijke aansprakelijkheid? 

In uw beroepsleven kan er door nalatigheid of een fout op elk moment iets gebeuren waardoor u burgerlijk aansprakelijkwordt gesteld.

Waarom zou u voor de BA-verzekering van P&V kiezen?

 • Volledige verzekering op maat in één polis
 • Dekking op maat: uitbreidingen mogelijk voor specifieke sectoren
 • Dekkingen BA Uitbating, Toevertrouwde Goederen, Na Levering / Na Levering en Rechtsbijstand
 • Vergoeding van lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden
 • Wereldwijde dekking, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada

Hoe beschermt de burgerlijke aansprakelijkheid u?

Ze beschermt de uitbating van uw zaak

Deze verzekering dekt de aanverwante activiteiten die nodig zijn om uw hoofdactiviteit uit te oefenen.

Ze beschermt niet alleen de verzekeringnemer

Handelingen van het personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, studenten en stagiairs zijn ook gedekt als de premie is berekend op basis van de bedrijfsomzet.

Ze beschermt u bij accidentele milieuschade

Ook materiële en immateriële schade veroorzaakt door vuur, rook, ontploffing, brand en water zijn gedekt tot 30% van het verzekerde bedrag voor materiële schade en 100% voor lichamelijke schade die er het gevolg van zijn.

Ze beschermt de goederen van derden

Deze goederen moeten aan de verzekeringnemer zijn toevertrouwd om eraan te werken. 

Ze beschermt u tegen de schade veroorzaakt door hacking van uw website

Deze goederen moeten aan de verzekeringnemer zijn toevertrouwd om eraan te werken.

Ze dekt uw aansprakelijkheid na levering of na werken

Hebt u aan rechtsbijstand gedacht?

De rechtsbijstand Safety Business geeft u juridische bijstand.

Hebt u aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedacht?

Onmisbaar als u zuiver intellectuele diensten verricht voor rekening van derden.

Hebt u aan een brandverzekering gedacht?

De brandverzekering Ideal Property beschermt de uitbating van uw zaak.

Hebt u aan een aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsleider gedacht?

Ze beschermt uw vermogen en dat van uw gezin als u financiële schade lijdt waarvoor u burgerlijk aansprakelijk bent.

Een eerlijke bescherming

Uw P&V adviseur staat voor u klaar

Wanneer het over uw verzekeringen gaat, is het belangrijk dat u kunt rekenen op een vertrouwenspersoon. Iemand die naar u luistert, die rekening houdt met uw situatie en u begrijpt. Voor alle vragen over uw verzekeringen is uw P&V adviseur uw bevoorrechte gesprekspartner. Hij stelt zijn beroepservaring volledig tot uw beschikking.

Vind mijn P&V-adviseur

Een verzekeringsmaatschappij als geen ander...

Sinds onze oprichting in 1907 dragen wij waarden als solidariteit, samenwerking en nabijheid hoog in het vaandel.In tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars is P&V Verzekeringen, als coöperatieve vennootschap, een onderneming van de sociale economie.

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Op deze verzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • Ontdek de algemene voorwaarden.