Burgerlijke aansprakelijkheid: wat is dat en waarom zou u die verzekeren?

Bedrijven kunnen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten of nalatigheden die ze begaan tijdens en door hun activiteiten, voor geleverde producten of voor uitgevoerde werken. P&V Ideal Liability verzekert de financiële gevolgen van de schade die uw bedrijf toebrengt aan derden in het kader van uw verzekerde activiteiten

Twee voorbeelden:

  • Door een ongeval scheurt de wand van de mazouttank van uw bedrijf en het goedje loopt weg in een naburig riviertje.
  • Uw bedrijf levert producten aan huis bij uw klanten en gebruikt hiervoor elektrische fietsen. Onderweg veroorzaakt uw fietskoerier een verkeersongeval.

Ik wil graag advies over dit product


Ik ben al klant
 

Ik ben nog geen klant

Waarom kiezen voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van P&V?


P&V Ideal Liability biedt complete financiële bescherming voor uw zaak:

 

 

Dekkingen BA Uitbating, Toevertrouwde Goederen, Na Levering / Na Werken en Rechtsbijstand

 

Vergoeding van lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden

 

Wereldwijde dekking, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada

 

Dekking op maat: uitbreidingen mogelijk voor specifieke sectoren

Hoe beschermt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uw bedrijf?

Waarborg BA Uitbating

dekt uw aansprakelijkheid, niet alleen voor schade aan derden als gevolg van uw hoofdactiviteit, maar ook als gevolg van de aanverwante activiteiten die nodig zijn om uw zaak uit te baten.

De schade door daden van het personeel, maar ook van onderaannemers, interims, jobstudenten, stagiairs en vrijwilligers is verzekerd.

Het beroepsgebruik van (elektrische) fietsen en speedpedelecs is verzekerd op voorwaarde dat ze niet onderworpen zijn aan de verplichte verzekering BA voor motorrijtuigen.

Het ter beschikking stellen van het personeel van:

  • Computers en printers, in het kader van thuiswerk,
  • (Elektrische) fietsen en speedpedelecs, in het kader van flexibele verloning

is verzekerd.

Waarborg BA Na levering/na werken

dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die werd veroorzaakt door de producten die u hebt geleverd, ook na hun levering, of de werken die u hebt uitgevoerd, ook na hun voltooiing.

Als u vrijwillig en definitief al uw verzekerde activiteiten stopzet, dan blijft deze waarborg verworven voor alle schade die ontstaat binnen de 36 maanden vanaf  de  stopzetting  van  de  activiteit.

We komen ook tussen bij schade aan derden als het geleverde product of het uitgevoerde werk niet beantwoordt aan de functie waarvoor het bestemd is, in zover de oorzaak een materiële uitvoeringsfout is.

 

Waarborg BA Toevertrouwde Goederen

dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden die u werden toevertrouwd om eraan te werken, of die u tijdelijk (maximum 30 opeenvolgende dagen) ter beschikking werden gesteld om als werkinstrument te gebruiken.

Deze dekking geldt ook tijdens het vervoer van deze goederen als dit nodig is om het goed te bewerken of om het als werkinstrument te gebruiken.

Waarborg Rechtsbijstand

In samenwerking met rechtsbijstandsverzekeraar Arces verdedigen wij uw juridische belangen.

De waarborg Rechtsbijstand voorziet ook een tussenkomst bij:

  • Het buitencontractueel burgerlijk verhaal, m.i.v. de samenloop van een buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid.
  • Het voorschot van de schadevergoeding als de aansprakelijke derde geïdentificeerd is (en zijn BA-verzekeraar de dekking heeft bevestigd), en van de franchise.

Het onvermogen van derden, behalve als dit het gevolg is van een opzettelijke daad, zoals geweldpleging of diefstal.

Waarborg Beroepsaansprakelijkheid (op aanvraag)

De waarborg Beroepsaansprakelijkheid verzekert de schade aan derden door zuiver intellectuele prestaties.

Ook de beroepsaansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging, verdwijning of vernieling van documenten en andere informatiedragers is verzekerd.

Levert uw bedrijf hoofdzakelijk intellectuele prestaties? Kies dan voor een aparte verzekering P&V Beroepsaansprakelijkheid.

Nog meer bescherming en voordelen voor ondernemers

 

Hoe kan ik een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor mijn bedrijf?

Kies een adviseur

Dankzij ons uitgebreide netwerk van 149 Belgische agentschappen vindt u altijd een P&V-adviseur in uw buurt. Al onze adviseurs zijn professionals, die u advies op maat geven in heldere taal, om zo samen met u tot de beste formule te komen.

Maak een afspraak

Of u nu al klant bent of niet: onze adviseurs staan voor u klaar:

  • Op afspraak in een agentschap 
  • Via videocall
  • Via telefoon

Sluit uw verzekering af

Dankzij onze digitale tools zoals online betalen en ondertekenen, bent u meteen verzekerd en ontvangt u via mail de nodige documenten. Zo, indien u dringend motorverzekering nodig hebt, kan het snel afgesloten worden. 

Het DNA van P&V

100% Belgisch

P&V is een Belgische, coöperatieve verzekeringsmaatschappij met meer dan 100 jaar ervaring in verzekeringen. Met 149 agentschappen in België zijn we altijd in de buurt.

Coöperatieve onderneming

Dat is een ondernemingsvorm waarbij sociale en economische impact hand in hand gaan. Onze missie is dan ook om iedereen optimaal te beschermen tegen alledaagse risico’s van vandaag én de toekomst.

Meer dan 1 miljoen klanten

9 op de 10 klanten bevelen ons aan nadat ze met een schadegeval te maken kregen en zijn (uiterst) tevreden met onze diensten en producten. We blijven uiteraard elke dag streven naar 100% tevredenheid.

Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte