Linking Youth Up: computers en begeleiding voor kwetsbare jongeren

Gepost in: Solidariteit Over P&V

Image of the blog article

Een miljoen euro voor digitale apparatuur en (buiten)schoolse ondersteuning

Door de coronacrisis worden vooral kinderen en jongeren in kwetsbare leefomgevingen bijzonder zwaar getroffen.

Veel maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben thuis geen computer en als er al een computer is, moet die door meerdere kinderen gedeeld worden. Zo kan er een digitale kloof ontstaan die voor deze jongeren een ernstige belemmering vormt in het onderwijs en in hun zoektocht naar een job.

Tijdens de lockdown nam P&V al het initiatief om een aantal laptops te schenken aan organisaties die werken met jongeren. Maar we willen veel meer doen om dit dringende maatschappelijke probleem aan te pakken. Daarom maken we een budget vrij van een miljoen euro om deze ongelijkheid te helpen verkleinen.

Stichting P&V en Koning Boudewijnstichting lanceren samen een nieuwe projectoproep

Dit budget wordt ter beschikking gesteld van de Stichting P&V, die in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting op 2 juni een projectoproep lanceert onder de naam Linking Youth Up.

Organisaties die werken met kwetsbare jongeren kunnen zich kandidaat stellen om met een deel van het projectbudget nieuwe digitale apparatuur ter beschikking te stellen van jongeren en hun families. De organisaties moeten er ook voor zorgen dat ze de jongeren de nodige vaardigheden aanleren om de apparatuur optimaal te gebruiken bij hun studie of zoektocht naar werk. De ingezonden projecten zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury van experten binnen de Koning Boudewijnstichting. Voor dit deel van het project wordt 700 000 euro uitgetrokken.

Met de resterende 300 000 euro willen we organisaties helpen om kwalitatieve (buiten)schoolse begeleiding op touw te zetten, ook bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt.

Actief burgerschap ondersteunen

Dit project past in het engagement van P&V en de Stichting P&V om te strijden tegen de uitsluiting van jongeren en actief burgerschap te ondersteunen. De vaardigheden die jongeren zullen leren in dit project, moeten hen helpen om later als volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving.

Meer informatie over deze projectoproep leest u in dit persbericht of op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Nieuwe artikels