Saloncondities: premiekorting voor de materiële schade

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

In 2023 is het Autosalon van Brussel opnieuw hét hoogtepunt voor de autoverkoop waar alle concessiehouders reikhalzend naar uitkijken. Dit geldt ook voor P&V, want we stellen u graag de salonvoorwaarden 2023 op onze omniumverzekering voor.

Welke salonvoorwaarden biedt P&V in 2023?

Sluit u een verzekering P&V Auto af tussen 14 januari en 30 april 2023? Dan geniet u 10% korting op de premie van uw waarborg materiële schade, zolang deze auto bij ons verzekerd blijft.

Meer informatie over onze voorwaarden vindt u op de webpagina P&V Auto.

Wat maakt dit aanbod zo interessant?

De meeste kortingen in het kader van het autosalon zijn maar één jaar geldig en daarna moet u voor hetzelfde product of voor dezelfde dienst de volle pot betalen. Niet zo bij P&V, want ons salonaanbod 2023 geldt 'voor de volledige looptijd van de verzekering voor uw voertuig'. Dit betekent dat u deze korting behoudt zolang u met dezelfde auto blijft rijden , ongeacht hoe lang dat is.

Waarvoor dient een omniumverzekering eigenlijk?

Een omniumverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat uw auto na een ongeval of onvoorziene omstandigheid in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. En als uw auto nog (bijna) nieuw is, dan wilt u die natuurlijk zo lang mogelijk zo houden…  Met een omniumverzekering bent u beschermd tegen een heleboel risico's: brand, glasbreuk, natuur en dieren, diefstal (optioneel) en vooral materiële schade.

Dankzij  de dekking materiële schade kunt u namelijk de herstellingskosten of het verlies van uw wagen laten vergoeden. Deze dekking vormt dus de essentie van de omniumverzekering, en zoals steeds bij verzekeringen: u beseft pas echt hoe nuttig ze zijn als u ze nodig hebt.

Ontdek snel onze salonvoorwaarden 2023 voor uw voertuig!

Meer weten over de omniumverzekering en dit met één van
onze P&V-adviseurs bespreken?

Meer weten

Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op een tankkaart ! 

De prijzen aan de pomp zijn wat lager dan enkele maanden geleden, maar brandstof blijft duur. Bij het begin van dit jaar geven we bij P&V onze klanten een duwtje in de rug met een wedstrijd waarbij u kans maakt op een van onze 100 tankkaarten ter waarde van 100 euro.
De deelnemers die correct antwoorden op de meerkeuzevraag en die het antwoord op de schiftingsvraag (hoeveel deelnemers er zullen meedoen aan deze wedstrijd) het dichtst benaderen, winnen een tankkaart.

Doe mee aan de wedstrijd!

Ontdek onze saloncondities 2023 voor uw voertuig!

Meer weten over de omniumverzekering en dit met één van onze P&V-adviseur bespreken?

Meer weten

* Aanbod onder voorwaarden.

Nieuwe artikels

 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.