Mijn motor werd gestolen. Wat nu?


U bent gehecht aan uw motor. Logisch, want hij is echt supercool! Dat is helaas ook wat de dief moet hebben gedacht ... Want daar staat u dan, aan de grond genageld en woedend, op de lege plaats waar u hem de dag ervoor had geparkeerd. Maar tijd om te jammeren is er niet: het komt er nu op aan om snel en slim te handelen. Wat doet u eerst? Wie moet u contacteren? Wat betaalt uw verzekering? De antwoorden op deze vragen ontdekt u in dit dossier.

Stappen
 

 • Verzamel alle mogelijke bewijzen van de diefstal
 • Geef de diefstal onmiddellijk aan bij de politie
 • Verwittig uw verzekeringsadviseur binnen de 8 dagen
 • Controleer of u verzekerd bent tegen diefstal
 • Bij schade aan uw motor door een poging tot diefstal worden de herstelkosten terugbetaald
 • Wat als uw gestolen motor wordt teruggevonden? 
 • Preventie: hoe bescherm ik mijn motor efficiënt tegen diefstal

 

Verzamel alle mogelijke bewijzen van deze diefstal


Zet uw Sherlock Holmes-hoed op en verzamel alle mogelijke bewijzen van deze diefstal. Verzamel en neem foto’s: van uw motor, het beschadigde antidiefstalsysteem, de geforceerde garagepoort ... 

Verwittig zo snel mogelijk de politie


Geef de diefstal onmiddellijk aan bij de politie. U hebt 24 uur de tijd om dit te doen in een commissariaat of via het nummer van uw lokale politiezone of het noodnummer 101. Doe dit zo snel mogelijk. Zo vergroot u niet alleen de kans dat uw motor wordt teruggevonden, u vermijdt ook dat u aansprakelijk wordt gesteld voor inbreuken of misdrijven van de dief (snelheidsovertreding, ongevallen, vluchtmisdrijven enzovoort).

Werd de diefstal gepleegd in het buitenland?

Dan bent u als verzekeringsnemer verplicht om, wanneer uw voertuig niet wordt teruggevonden, ook bij terugkeer in België een klacht in te dienen bij de Belgische politie of de gerechtelijke overheid.

In elk geval zal de politie u een bewijs van uw aangifte van diefstal bezorgen dat u vervolgens aan uw P&V-adviseur moet geven als u tegen diefstal bent verzekerd.     

Werd u bij de diefstal van uw motor aangevallen en gewond, laat dit dan, hoe licht ook, vaststellen door een arts die u het medisch attest van vaststelling van slagen en verwondingen zal bezorgen. Dit document is noodzakelijk omdat het als basis dient voor de medische beoordeling van de schade.
 

Verwittig vervolgens uw P&V-adviseur: hij is er om u te helpen.  


Als u verzekerd bent tegen diefstal, dan hebt u maximaal acht dagen de tijd om uw P&V-adviseur op de hoogte te brengen. En ook als u niet verzekerd bent tegen diefstal, verwittigt u P&V binnen 72 uur om uw BA en eventuele andere waarborgen te laten schorsen.

Uw adviseur doet alles om u te helpen. Verzamel voor hem alle documenten die de waarde van uw gestolen tweewieler kunnen aantonen: aankoop- en herstellingsfacturen, facturen van onderhoudsbeurten, nieuwe banden, accessoires ... Aan de hand van deze bewijsstukken kan hij het bedrag van uw vergoeding zo correct mogelijk inschatten. En bezorg hem ook het bewijs van uw aangifte van diefstal bij de politie. U zal de diefstal van uw motor moeten bewijzen door de twee sets sleutels en het inschrijvingsbewijs voor te leggen.
 

Welke verzekering vergoedt de diefstal van mijn motor?


Net als voor de auto is de BA-motorverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) verplicht om met de motor te rijden. Maar die beschermt u niet tegen diefstal. Om een vergoeding te krijgen na diefstal van uw motor, moet u een waarborg Diefstal hebben afgesloten. Dit is een optionele waarborg in de motoromnium van P&V.  

Wat dekt de waarborg Diefstal?


De waarborg Diefstal vergoedt u als:

 • uw motor werd gestolen. Welke vergoeding u precies krijgt, hangt af van de afspraken die bij het afsluiten van uw verzekering zijn gemaakt;
 • uw motor werd beschadigd door een poging tot diefstal.
   
Let op: in het kader van de waarborg Diefstal is altijd een vrijstelling van toepassing: u hebt de keuze tussen een vrijstelling van 5% of 10% van de verzekerde waarde van uw tweewieler.


Wanneer komt deze waarborg niet tussen?


Opgelet: ongeacht de gekozen formule bent u niet gedekt in de volgende gevallen:

 • als de daders of medeplichtigen van de diefstal zelf de verzekeringsnemer, de houder, de bestuurder of de eigenaar van het voertuig zijn, of personen die bij hen inwonen of voor hen werken; 
 • als de sleutels en/of elk ander element om het voertuig te starten op het voertuig werden achtergelaten, tenzij het voertuig zich in een individuele, vergrendelde garage bevond op het ogenblik van de feiten en er een inbraak is geweest; 
 • als de sleutels en/of elk ander element om het voertuig te starten duidelijk op een voor het publiek toegankelijke plaats werden achtergelaten; 
 • als het vereiste anti- of nadiefstalsysteem niet werd geïnstalleerd of geactiveerd.

Er zijn ook beperkingen en er kan verhaal worden uitgeoefend als op het moment van het schadegeval:

 • wordt vastgesteld dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden.
   
Nuttige tip: u moet bij de aangifte van een diefstal de sleutel en de reservesleutel laten zien. Als u uw motorsleutels verliest, laat u ze dus best onmiddellijk vervangen. 

 

Hoe hoog is de schadevergoeding bij diefstal van mijn motor?


Bij schade aan uw motor door een poging tot diefstal worden de herstelkosten terugbetaald. Bezit u een factuur van die kosten, dan krijgt u ook de btw terug. Bent u btw-plichtig, dan kunt u de btw of een gedeelte ervan recupereren via uw btw-aangifte.

Als uw motor na twintig dagen niet is teruggevonden, dan is er sprake van een totaal verlies. Bij een totaal verlies past P&V verschillende formules toe om de vergoeding te berekenen. Welk systeem voor u van toepassing is, kiest u bij aanvang van uw polis. Tussen de formules bestaan grote premieverschillen: de ene formule verzekert veel ruimer dan de andere.

De waarde waarvoor u uw motor hebt verzekerd, is bepalend voor uw vergoeding bij een totaal verlies. Deze waarde kan zijn:

 • de werkelijke waarde: waarde van de motor net voor de diefstal. Deze waarde wordt bepaald door een expert en houdt rekening met de slijtage van de motor;
 • de aangenomen of conventionele waarde: het contract bepaalt vooraf hoe een totaal verlies wordt vergoed. 


Wat als mijn gestolen motor wordt teruggevonden?                                           


Bij diefstal van een motor wachten de meeste verzekeraars 20 tot 30 dagen voor ze een vergoeding betalen. Als uw motor eerder wordt teruggevonden, dan moet u de motor terugnemen en vergoedt de verzekeraar de schade aan uw motor door de diefstal.

Wordt uw motor pas na die periode teruggevonden, dan kunt u vaak kiezen:

 • ofwel draagt u uw motor over aan de verzekeringsmaatschappij en behoudt u de uitbetaalde schadevergoeding voor het totale verlies;
 • ofwel neemt u uw motor terug en laat u de schade door de diefstal herstellen. Als u voor een totaal verlies werd vergoed, moet u het geïnde bedrag terugbetalen (uiteraard na aftrek van de herstellingskosten voor de schade door de diefstal).
   

Wie vergoedt de schade als een dief een ongeval veroorzaakt met mijn motor?


Als een dief een ongeval veroorzaakt met uw motor, zal het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds de slachtoffers en hun schade vergoeden. Dus zelfs als u geen diefstalverzekering hebt, moet u uw verzekeraar binnen 72 uur op de hoogte brengen van de diefstal om uw BA en eventuele andere waarborgen te laten schorsen. De schade aan uw tweewieler door de diefstal wordt dan weer gedekt door de waarborg Diefstal.

 

Hoe bescherm ik mijn motor efficiënt tegen diefstal?


Een ‘doorsnee’ dief is meestal opportunistisch. Zijn tijd is kostbaar en stelen moet ‘gemakkelijk’ zijn. Wat telt er dan? Laat hem zoveel mogelijk tijd verliezen. Zo ontmoedigt u hem. 

Hiervoor bestaat vooral één oplossing: de antidiefstalketting. U vindt ze in alle lengtes en kwaliteiten. Deze kettingen worden afgesloten met een grendel of met een antidiefstalsysteem van het type U (beschikbaar in groot of klein formaat). Let op waar u ze bevestigt. Ideaal is om het frame van de motor of de stalen ring op sommige motoren als bevestiging te nemen. De wielen zijn niet altijd voldoende als bevestigingspunt. Een voorwiel kan worden gedemonteerd en gemakkelijk worden vervangen ... Professionals weten dat.

En last but not least: de beste bescherming blijft een goede diefstalverzekering. Daarom is P&V er voor u, wat er ook gebeurt. Met een volledige verzekering op maat voor uw motor, ook tegen diefstal. 

Van bijstand tot vergoeding, we begeleiden u bij elke stap.