Wat is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de motorfiets?


Hebt u net een motorfiets, bromfiets of scooter gekocht? Voor u hiermee mag beginnen rijden, moet u minstens een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (of BA) afsluiten. Deze verzekert uw aansprakelijkheid als u een ongeval veroorzaakt met uw tweewieler. In België is deze verzekering wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg rijdt. Maar wat is een BA-motorverzekering en wat dekt ze precies? En wie kan er een afsluiten? U vindt de antwoorden in dit dossier.
 

BA: de wettelijk verplichte motorverzekering


Net als autobestuurders moeten ook motorrijders een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Bij een ongeval dekt een BA-motorverzekering de materiële en lichamelijke schade aan derden als u (of uw passagier) daarvoor aansprakelijk bent. Zonder deze verzekering mag u niet op de openbare weg rijden met uw motor, scooter of bromfiets. Als u een ongeval veroorzaakt, door een botsing bijvoorbeeld, kunnen de financiële gevolgen bijzonder zwaar zijn. Dankzij uw verzekering draait u zelf niet voor de kosten op.
 

Wie kan een BA-verzekering voor een motorfiets afsluiten?


De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten, is 18 jaar. Uw kind is jonger dan 18 jaar en wil met een motor of scooter rijden? Dan moet u als ouder of voogd een motorverzekering afsluiten op naam van uw kind, zodat hij of zij de begunstigde is.

Het spreekt voor zich dat de eigenaar ervoor moet zorgen dat zijn motorfiets verzekerd is. In theorie kan iemand anders deze verzekering afsluiten, maar het is best dat de eigenaar dat zelf doet. Zo bent u zeker dat de verzekeringspremie op tijd betaald wordt en dat uw motorfiets of scooter altijd correct verzekerd is. 
 

Wat dekt een BA-motorverzekering?


Wat is gedekt bij schade of ongeval met de motorfiets? Wat is niet gedekt in deze verzekering?

Schade

Bent u verzekerd?

Schade berokkend aan de tegenpartij: voertuig, gebouw, openbare weg enz.

Ja

Schade aan uw motorfiets

Nee: hiervoor moet u een omniumverzekering afsluiten voor uw tweewieler.

Schade aan goederen op of in uw motorfiets

Nee, uitgezonderd de bagage en kledij van uw passagiers

Lichamelijke schade van derden

Ja

Letsels van uw passagiers

Ja, want die worden ook als 'derden' beschouwd.

Uw eigen letsels

Nee: hiervoor moet u een bestuurdersverzekering afsluiten.

Bijstand na ongeval

Verzekerd in sommige BA-verzekeringen.

Pechbijstand

Nee

Rechtsbijstand

Nee 

Bij sommige verzekeraars krijgt u ook een vervangmotorfiets na een ongeval.
 

In welke landen ben ik gedekt door mijn BA-motorverzekering?


In de 41 landen vermeld op uw verzekeringsbewijs. De eigenaar van de motorfiets, de verzekeringsnemer of elke andere gebruiker van de motorfiets moet beschikken over een rijbewijs (voorlopig of definitief), geldig in België en in de landen vermeld op het verzekeringsbewijs. Als het land van uw bestemming is doorstreept, dan kunt u een tijdelijke uitbreiding vragen aan uw verzekeraar. 
 

Dekt de BA-motorverzekering altijd alle schade die ik veroorzaak met mijn motor?


Deze verzekering vergoedt enkel de schade waarvoor de motorrijder of zijn passagier aansprakelijk is. 

Als u niet aansprakelijk bent voor het ongeval, dan komt uw verzekering niet tussen. Stel: U verliest de controle over uw tweewieler door een hartinfarct en uw motor beschadigt de gevel van een huis. In dat geval bent u niet in fout. De eigenaars van het huis dat u beschadigde, kunnen dus geen verhaal halen bij uw verzekeraar. Zij moeten zich wenden tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Dit fonds zal de schade in uw plaats vergoeden.
 

Zijn alle BA-motorverzekeringen identiek?


De overheid verplicht een wettelijk standaardcontract met minimumvoorwaarden waaraan alle verzekeraars moeten voldoen. In alle gevallen dekt de BA-motorverzekering de aansprakelijkheid:

  • van de eigenaar van de tweewieler;
  • van de persoon die de verzekering afsloot;
  • van de motorrijder die de tweewieler ontleent;
  • van de passagier;
  • van de werkgever als de bestuurder van de motorfiets deze gebruikt voor zijn werk.