P&V Groep:  verantwoord investeerder


De P&V Groep is een coöperatieve groep gebaseerd op de waarden die aan de oorsprong liggen van de coöperatieve beweging: zelfredzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Als coöperatieve groep sluit de P&V Groep zich aan bij een ethiek die berust op eerlijkheid, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en altruïsme.

Onze topprioriteit is waarde creëren voor alle stakeholders, en in de eerste plaats voor de klant, in plaats van louter winst te maken voor de aandeelhouders. Bovendien sluit de P&V Groep aan bij het maatschappelijke weefsel van haar historische coöperatieleden en deelt ze hun zorgen.

In het kader van haar actieplan 'Duurzame groei financieren' besliste de Europese Commissie onder meer om de informatie van de financiële spelers over hun aanpak voor de integratie van duurzaamheidsrisico's (milieu-, sociale en governancefactoren) te bevorderen en te harmoniseren: daartoe keurde zij de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Verordening 2019/2088 van 27 november 2019, de zogenaamde SFDR-verordening) goed.

De P&V Groep is een verantwoord investeerder met aandacht voor de ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) en stelt daarom alles in het werk om te garanderen dat we voldoen aan de informatie- en transparantievereisten in verband met onze aanpak voor de integratie van risico's op het gebied van duurzaamheid.