Uw persoonlijke ongevallenverzekering


Bij een ongeval dat zich voordoet in uw privéleven, betaalt de verzekering P&V Ongevallen privéleven de medische kosten die uw ziekenfonds niet terugbetaalt. Ook als er geen wettelijke tussenkomst voorzien is. Daarnaast krijgt u een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid én kunt u kiezen voor een vergoeding als u tijdelijk ongeschikt bent.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Vijf redenen om voor de ongevallenverzekering van P&V te kiezen

 • Een uitstekende basisdekking voor u en uw gezin.
 • U krijgt een vergoeding als u tijdelijk ongeschikt bent (als volwassene). Hebt u geen inkomen? Dan ontvangt u een vergoeding voor huishoudelijke ongeschiktheid.
 • U hebt bij alle formules recht op bijstand en kiest in sommige gevallen zelf wat u nodig hebt.
 • Deze verzekering betaalt de medische kosten die uw ziekenfonds niet terugbetaalt, ook als er geen wettelijke tussenkomst voorzien is. Er is enkel een Engelse vrijstelling van 25 euro.
 • Het tarief is betaalbaar en houdt rekening met nieuw samengestelde gezinnen en nieuwe transportmiddelen zoals elektrische steps, hoverboards, eenwielers, …

Formules en tarieven ongevallenverzekering


U hebt keuze uit drie formules. U kiest zelf welke het beste bij u past.

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Welke vergoedingen biedt een ongevallenverzekering?


Met de verzekering P&V Ongevallen privéleven krijgt u een vergoeding: 

Bij blijvende ongeschiktheid

Ontvangt u een bedrag van 25 000, 50 000 of 75 000 euro, al naargelang de formule, evenredig met de vastgestelde graad (%) van blijvende ongeschiktheid. Bij een blijvende ongeschiktheidsgraad van meer dan 67% ontvangt u het volledige bedrag, vermenigvuldigd met 2,5. De ongeschiktheidsgraad wordt vastgesteld door de geneesheer van de maatschappij en dat van zodra de lichamelijke letsels, die opgetreden zijn na het ongeval, niet meer evolueren en dus blijvend zijn.

 

Bij tijdelijke ongeschiktheid

ontvangt u vanaf de 31ste dag na het ongeval een vergoeding van 15, 20 of 25 euro per dag voor de tijdelijke huishoudelijke en/of arbeidsongeschiktheid, al naargelang de formule die u kiest.

Voor de medische kosten

Die niet terugbetaald worden door een andere verzekering of uw ziekenfonds (ook als er geen wettelijke tussenkomst voorzien is) ontvangt u tot 2 500, 3 500 of 5 000 euro (al naargelang de formule). Plastische chirurgie voor kinderen is gedekt tot maximaal 5 000 euro bovenop deze bedragen.

 

Welke bijstand krijgt u na een ongeval


Als u het slachtoffer bent van een gedekt ongeval en als de medische situatie en de gezinstoestand dit rechtvaardigt, kunt u een beroep doen op de bijstand van P&V. Die zorgt onder andere voor de kosten van

 • Een huishoudhulp (schoonmaken, strijken), kinderopvang en opvang van uw huisdieren. U krijgt een envelop ter waarde van 100 uren en kiest zelf waar u het meeste behoefte aan hebt.
 • Thuisbezorging van maaltijden.
 • Noodzakelijk medisch vervoer van en naar een ziekenhuis of therapeut en het vervoer van uw kinderen, bijvoorbeeld naar school, sportactiviteiten of hun hobby. U hebt recht op twintig transporten per gedekt schadegeval.
 • Psychologische hulp (maximaal vijf consultaties).

Extra waarborgen: overlijdensdekking en dagelijkse vergoeding na opname in het hospitaal


U kunt naar keuze ook deze waarborgen afsluiten:

Overlijdensdekking

Een overlijdensdekking die voorziet in de betaling aan uw nabestaanden van een bedrag van 10.000, 25.000 of 50.000 euro (bedrag volgens de formule die u kiest), en dit na een gedekt ongeval.

 

Dagelijkse vergoeding

Een dagelijkse vergoeding van 25 euro na opname in een ziekenhuis (enkel bij de formule Full).

 

Wat is gedekt in een ongevallenverzekering?


De verzekering P&V Ongevallen privéleven vergoedt zowel de medische kosten die niet gedekt zijn door een andere verzekering, als uw inkomensverlies op korte of lange termijn. Daarnaast hebt u bij een ongeval recht op bijstand. Kiest u voor een overlijdensdekking dan krijgen uw nabestaanden bij uw overlijden een bedrag uitgekeerd.

Een concreet voorbeeld. Tijdens het snoeien van uw haag, valt u van de ladder. Het verdict: u hebt een dubbele beenbreuk en bent vijf maanden werkonbekwaam.

 • De verzekering P&V Ongevallen privéleven vergoedt uw medische kosten.
 
 
 • De verzekering P&V Ongevallen privéleven vergoedt uw inkomensverlies.
 • De verzekering P&V Ongevallen privéleven biedt u bijstand.

Als u voor de formule Full kiest en de optie Dagelijkse vergoeding bij opname, ontvangt u bij een ziekenhuisopname ook een dagelijkse vergoeding van 25 euro per dag.

Met de verzekering Ongevallen privéleven van P&V  bent u beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Interesse? Uw persoonlijke adviseur vertelt er u graag meer over. Vind een P&V-adviseur in uw buurt.

Wat is niet gedekt in een ongevallenverzekering? 


Ongevallen die niet gebeuren in uw privéleven zijn niet gedekt, zoals bijvoorbeeld:

 • Arbeidsongevallen
 • Ongevallen op weg van en naar het werk
 • Ziektes, behalve als ze het gevolg zijn van het gedekte ongeval
 • Ongevallen die het gevolg zijn van uw sportieve activiteiten als sportprofessional of als bezoldigde amateur
 • Ongevallen bij het paardenrennen of wielerwedstrijden

Deze lijst is niet limitatief. 

Hoeveel bedraagt uw vrijstelling in de ongevallenverzekering van P&V?


Bij de terugbetaling van de medische kosten, wordt een Engelse vrijstelling van 25 euro toegepast. Dat betekent dat van zodra de kosten hoger liggen dan 25 euro, u geen vrijstelling betaalt.

Met de verzekering Ongevallen privéleven van P&V bent u wereldwijd verzekerd. Interesse? Uw persoonlijke adviseur vertelt er u graag meer over. Vind een P&V-adviseur in uw buurt.

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekering P&V Ongevallen privéleven  is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.
 

Uitsluitingen en beperkingen


Op de verzekering P&V Ongevallen privéleven zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

P&V vergoedt nooit de schade aan de verzekerde of aan de begunstigde voor een ongeval of voor de gevolgen ervan door:

 • Ongevallen overkomen op het werk of op de weg van en naar het werk
 • Ziektes, tenzij deze het rechtstreekse gevolg is van een gedekt ongeval
 • Het beoefenen van sporten als professioneel of als bezoldigd amateur

Er bestaan beperkingen:

 • Bij tijdelijke ongeschiktheid wordt de dagelijkse vergoeding uitgekeerd vanaf de dag na het ongeval en ze is niet of niet meer verschuldigd indien de verzekerde de arbeid of het huishouden kan verderzetten of hervatten
 • Tijdelijke ongeschiktheid is niet van toepassing op kinderen van minder dan 24 jaar die geen beroeps- of vervangingsinkomen ontvangen