De persoonlijke ongevallenverzekering: bijstand en bescherming


Bij een ongeval dat zich voordoet in uw privéleven, betaalt de verzekering P&V Ongevallen privéleven de medische kosten die uw ziekenfonds niet terugbetaalt. Ook als er geen wettelijke tussenkomst voorzien is. Daarnaast krijgt u een vergoeding bij blijvende én bij tijdelijke ongeschiktheid.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Waarom kiezen voor een ongevallenverzekering ? 

 

Wereldwijde basisdekking op maat van het hele gezin

De verzekering komt tussen bij alle ongevallen, zolang deze zich voordoen in het privéleven. Van koken of klussen tot sportactiviteiten en zelfs verplaatsingen: thuis én tijdens uw vrijetijdsbestedingen bent u steeds verzekerd. En dat overal ter wereld, dus ook op vakantie!   

Medische- en behandelingskosten terugbetaald

De verzekering P&V Ongevallen privéleven betaalt de medische en behandelingskosten (tot 5.000 euro per ongeval) die uw ziekenfonds niet vergoedt, ook als er geen wettelijke tussenkomst voorzien is. 

Altijd vergoed bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid

U krijgt  een vergoeding wanneer u als volwassene tijdelijk of blijvend ongeschikt bent. Bij een tijdelijke ongeschiktheid ontvangt u vanaf de 31ste dag een dagelijkse vergoeding. Hebt u geen inkomen? Dan ontvangt u nog steeds een vergoeding voor huishoudelijke ongeschiktheid.

Uitvoerige bijstand

Alle formules van de verzekering P&V Ongevallen privéleven geven u recht op bijstand. De ongevallenverzekering dekt onder meer de kosten voor huishoudhulp, tot 100 uur per ongeval, en thuisbezorging van maaltijden. Ook vervoerskosten worden gedekt tot maximaal 20 transporten per gedekt schadegeval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verplaatsingen voor medische afspraken. Wij zorgen er ook voor dat uw kinderen op school geraken. Meer nog, we vergoeden de repatriëringskosten naar België bij een ongeval in het buitenland. 

Formules en tarieven ongevallenverzekering


U hebt keuze uit drie formules. U kiest zelf welke het beste bij u past.

Wat dekt de ongevallenverzekering?

 

Medische kosten en behandelingskosten

De verzekering vergoedt zowel de medische kosten en behandelingskosten die niet gedekt zijn door een andere verzekering of ziekenfonds, als uw inkomensverlies op korte of lange termijn. 

Bijstand

U hebt bij een ongeval recht op bijstand. Kiest u voor een overlijdensdekking als aanvullende waarborg, dan krijgen uw nabestaanden bij uw overlijden een bedrag uitgekeerd.

Wat is niet gedekt? 

 

Ongevallen buiten uw privéleven

De ongevallenverzekering komt niet tussen bij ongevallen die niet plaatsvonden in uw privéleven, bijvoorbeeld: 

 • arbeidsongevallen
 • ongevallen op weg van en naar het werk
 • ziektes, behalve als ze het gevolg zijn van het gedekte ongeval
 • ongevallen die het gevolg zijn van uw sportieve activiteiten als sportprofessional of als bezoldigde amateur
 • ongevallen bij het paardenrennen of wielerwedstrijden

Let op: deze lijst is niet exhaustief.

Welke vergoedingen biedt een ongevallenverzekering?


Met de verzekering P&V Ongevallen privéleven krijgt u een vergoeding: 

Bij blijvende ongeschiktheid

Bij blijvende ongeschiktheid ontvangt u een bedrag van 25.000, 50.000 of 75.000 euro, al naargelang de formule, evenredig met de vastgestelde graad (%) van blijvende ongeschiktheid. Bij een blijvende ongeschiktheidsgraad van meer dan 67% ontvangt u het volledige bedrag, vermenigvuldigd met 2,5. De ongeschiktheidsgraad wordt vastgesteld door de geneesheer van de maatschappij en dat van zodra de lichamelijke letsels, die opgetreden zijn na het ongeval, niet meer evolueren en dus blijvend zijn.

 

Bij tijdelijke ongeschiktheid

Bij tijdelijke ongeschiktheid ontvangt u vanaf de 31ste dag na het ongeval een vergoeding van 15, 20 of 25 euro per dag voor de tijdelijke huishoudelijke en/of arbeidsongeschiktheid, al naargelang de formule die u kiest.

Voor de medische kosten

Voor de medische kosten die niet terugbetaald worden door een andere verzekering of uw ziekenfonds (ook als er geen wettelijke tussenkomst voorzien is) ontvangt u tot 2.500, 3.500 of 5.000 euro (al naargelang de formule). Plastische chirurgie voor kinderen is gedekt tot maximaal 5.000 euro bovenop deze bedragen.

 

Enkele veelgestelde vragen over de Ongevallenverzekering  

 

Aanvullende waarborgen: overlijdensdekking en dagelijkse vergoeding na ziekenhuisopname 


U kunt naar keuze ook deze waarborgen afsluiten:

Overlijdensdekking

Een overlijdensdekking die voorziet in de betaling aan uw nabestaanden van een bedrag van 10.000, 25.000 of 50.000 euro (bedrag volgens de formule die u kiest), en dit na een gedekt ongeval.

 

Dagelijkse vergoeding

Een dagelijkse vergoeding van 25 euro na opname in een ziekenhuis (enkel bij de formule Full).

 

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekering P&V Ongevallen privéleven  is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.
 

Uitsluitingen en beperkingen


Op de verzekering P&V Ongevallen privéleven zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

P&V vergoedt nooit de schade aan de verzekerde of aan de begunstigde voor een ongeval of voor de gevolgen ervan door:

 • Ongevallen overkomen op het werk of op de weg van en naar het werk
 • Ziektes, tenzij deze het rechtstreekse gevolg is van een gedekt ongeval
 • Het beoefenen van sporten als professioneel of als bezoldigd amateur

Er bestaan beperkingen:

 • Bij tijdelijke ongeschiktheid wordt de dagelijkse vergoeding uitgekeerd vanaf de dag na het ongeval en ze is niet of niet meer verschuldigd indien de verzekerde de arbeid of het huishouden kan verderzetten of hervatten
 • Tijdelijke ongeschiktheid is niet van toepassing op kinderen van minder dan 24 jaar die geen beroeps- of vervangingsinkomen ontvangen