Verzekeringen voor uw horecazaak 


Als horecaondernemer bent u dag en nacht in de weer om uw klanten te verwennen. Om ervoor te zorgen dat uw zaak blijft draaien bij onvoorziene gebeurtenissen, stelt P&V u haar Pack Horeca voor. 

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Wat is het Pack Horeca?
 

Het Pack Horeca van P&V biedt een antwoord op de specifieke verzekeringsbehoeften van restaurants en andere eetgelegenheden met een verbruiksruimte, zoals brasseries, eetcafés, of tearooms.

Het principe van dit Pack is eenvoudig. U sluit, via uw verzekeringsadviseur, de essentiële verzekeringen voor uw horecazaak af bij P&V om: 

 • uw horecapand + inhoud
 • uw burgerlijke aansprakelijkheid 
 • en eventueel ook uw personeel te beschermen?

Dan krijgt u, bovenop de klassieke bescherming van deze verzekeringen, een pakket exclusieve waarborgen op maat van uw sector. Zonder dat u hiervoor iets moet bijbetalen.

Goed om te weten


Omdat u met een Pack Horeca uw essentiële niet-levensverzekeringen bundelt bij P&V, komt u automatisch in aanmerking voor een P&V Ideal Bonus Plan. Met dit Plan belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen.

Wat zijn de troeven van het Pack Horeca?


Het Pack Horeca van P&V voegt maar liefst 13 extra horecaspecifieke waarborgen toe aan uw basisverzekeringen:
 

Brandverzekering

De brandverzekering P&V Ideal Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van een schadegeval in uw horecazaak, bijvoorbeeld na een brand, storm of andere natuurramp, maar ook bij elektriciteits- en waterschade, beschadiging door diefstal en vandalisme en tal van andere situaties. Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door uw verzekerde goederen is gedekt.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering P&V Ideal Liability beschermt u als u in het kader van uw activiteiten lichamelijke, materiële en/of immateriële schade toebrengt aan derden.

 

 

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. P&V IdealAccidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing

Deze verzekering is verplicht voor iedereen die een publiek toegankelijke plaats uitbaat, waaronder restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m². 


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Uitsluitingen 


Opgelet: er zijn altijd risico’s die niet worden verzekerd. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En neem bij twijfel zeker contact op met uw P&V-adviseur.

P&V Ideal Property

Niet gedekt in deze brandverzekering zijn (onder andere): 

 • schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

P&V Ideal Liability 

Algemene uitsluitingen in de deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming zijn (onder andere): 

 • opzettelijk veroorzaakte schade.
 • schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • schade door oorlog en terrorisme.

P&V Ideal Accidents

Zijn onder andere niet gedekt in deze arbeidsongevallenverzekering (zoals ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).
 • beoefening van luchtsporten zoals deltavliegen en valschermspringen en het besturen van een luchtvaartuig.

P&V Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

Zijn onder andere niet gedekt in deze verzekering: 

 • schade die niet het gevolg is van een brand of ontploffing.
 • schade die u zelf oploopt.

Beperkingen


De meeste verzekeringswaarborgen zijn beperkt.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Raadpleeg bij twijfel uw P&V-adviseur.  

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden:

maximaal verzekerde bedragen 

vrijstellingen (in de verzekering P&V Ideal Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse vrijstelling (franchise) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Indien uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt P&V alle schade en neemt ze het bedrag van de vrijstelling voor haar rekening, op voorwaarde dat het dat verzekeringsjaar om uw eerste schadegeval gaat).

 

Wettelijke vermeldingen


Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.

Op de verzekeringen van P&V zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van P&V:

 • Per e-mail: klacht@pv.be
 • Per brief: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een P&V-adviseur.

U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen..