Welke verzekeringen hebt u nodig voor uw onderneming?

Gepost in: KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

U bent zelfstandige of runt een kmo? U denkt eraan een zaak te starten? Dan is het belangrijk dat u de juiste verzekeringen afsluit om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van mogelijke schadegevallen. Of tegen onvoorziene gebeurtenissen die de continuïteit van uw activiteiten in gevaar brengen.

Om die reden maakte de wetgever bepaalde verzekeringen verplicht voor ondernemers in België. Daarnaast zijn er een aantal extra verzekeringen die u facultatief kunt afsluiten voor uw zaak maar die vaak evengoed onmisbaar zijn. Een kort overzicht.

Welke verzekeringen zijn vandaag verplicht voor ondernemers in België?

Allereerst is er de arbeidsongevallenverzekering. Die is wettelijk verplicht voor alle ondernemers die met bezoldigd personeel werken. Hiermee beschermt u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van een ongeval tijdens het werk of op de weg van en naar het werk. En ook telewerk is verzekerd.

Een tweede wettelijk verplichte verzekering is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) voor motorvoertuigen. Deze dekt de lichamelijke en materiële schade van derden en van uw passagiers als u een ongeval veroorzaakt achter het stuur. U leaset voertuigen of goederen voor uw bedrijf? Dan moet u mogelijk ook een omniumverzekering hiervoor afsluiten, als uw contract met de leasingmaatschappij hierin voorziet.

U baat een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing verplicht voor activiteiten die zijn opgesomd in deze lijst. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade van de slachtoffers na een brand of ontploffing in uw zaak, ook als u geen fout hebt begaan.

Wettelijk verplichte verzekeringen voor specifieke beroepen

Naast de hiervoor beschreven verzekeringen zijn er voor veel beroepen en activiteiten ook nog andere wettelijk verplichte verzekeringen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor architecten, aannemers, boekhouders of uitbaters van logies.

De officiële lijst is echter heel lang, de regelgeving complex en bovendien vaak verschillend per gewest. Daarom raden we u aan om samen met uw P&V-adviseur te overlopen of u over alle vereiste verzekeringen beschikt voor uw zaak.

Niet verplicht maar wel onmisbaar: een brandverzekering met waarborg bedrijfsschade

Heel wat - vooral beginnende - zelfstandigen en ondernemers hebben een beperkt budget en een deel daarvan gaat op aan de premies van hun verplichte verzekeringen. Soms is er dan ook niet zoveel marge meer over voor andere (facultatieve) verzekeringen, terwijl deze vaak even noodzakelijk zijn om verder te kunnen werken na een ongeluk of schadegeval. Een overzicht van de belangrijkste bedrijfsverzekeringen vindt u hier, maar we lichten er graag één uit die zeker uw aandacht verdient: de brandverzekering met waarborg bedrijfsschade.

Zoals u weet, beschermt u zich met een brandverzekering tegen de gevolgen van brand in uw bedrijfsruimte. Maar ook heel wat andere risico’s zoals natuurrampen, waterschade of schade door inbraak of vandalisme zijn hierin standaard gedekt. Onze verzekeringsspecialisten raden de meeste ondernemers echter aan om hun brandverzekering verder aan te vullen met de facultatieve waarborg bedrijfsschade.

Die is essentieel omdat ze de financiële gevolgen van het niet meer kunnen uitbaten van uw zaak tot een minimum beperkt of zelfs neutraliseert. Zo zal de waarborg bedrijfsschade tussenkomen in uw vaste kosten (huur, lonen…) wanneer u bijvoorbeeld na een zware brand plots zonder inkomsten valt. Ook uw verlies aan winst wordt gecompenseerd én u krijgt een vergoeding voor de extra kosten om uw zaak weer op te starten (huur van een tijdelijk gebouw, publiciteit…).

Goed om te weten: de helft van de bedrijven die géén brandverzekering met waarborg bedrijfsschade hebben afgesloten, gaan binnen de vijf jaar na een zware brand failliet. Daarom wordt ze ook wel eens ‘de levensverzekering van een bedrijf’ genoemd.

Hoe kiest u de juiste verzekeringen voor uw onderneming?

Om uw zaak correct te beschermen, raden we u aan om professioneel verzekeringsadvies in te winnen. Hiervoor kunt terecht in één van de 160 P&V-kantoren in België. Onze adviseurs zijn zélf ondernemers en weten dus goed welke verzekeringen u precies nodig hebt voor uw zelfstandige activiteiten of voor uw kmo. Ze stellen u met plezier een aanbod voor op uw maat en blijven daarna uw persoonlijk aanspreekpunt: voor al uw verzekeringen en natuurlijk ook na schade. Zo kunt u zich concentreren op wat echt telt.

Complete verzekeringsoplossingen voor uw zaak? Een check-up van al uw huidige professionele verzekeringen? Ontdek hier waarom u hiervoor bij P&V aan het juiste adres bent! Of maak snel een afspraak bij een adviseur in uw buurt en geniet van onze persoonlijke service:

 

 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekeringen ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekeringen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de Informatiedocumenten aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels