Wettelijke vermeldingen

P&V biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak 23- fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. P&V biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij P&V.

  • Op uw contract Jeugdsparen zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht vindt u in de financiële informatiefiche.
  • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Op dit type contract zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze website en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
  • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels. Dat zijn de spelregels die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten voorstellen of u daarover advies geven.
  • Als u een klacht of opmerking? Neem contact op met een P&V-adviseur.
  • Raadpleeg de algemene voorwaarden.