Door wie en hoe wordt het spaarkapitaal beheerd?

U bent als enige houder van het spaarplan van uw (klein)kind. De leeftijd waarop u uw (klein)kind over zijn of haar kapitaal laat beschikken, bepaalt de looptijd van het contract.

Als verzekeringnemer houdt u de touwtjes in handen:

 • u bent de enige die het opgebouwde kapitaal kunt opnemen;
 • u bepaalt aan wie het kapitaal op de einddatum van het contract wordt uitgekeerd;
 • als uw kind de begunstigde is en u op de einddatum van het contract vindt dat hij of zij er nog niet klaar voor is, dan kunt u het kapitaal eerst aan uzelf laten uitkeren en het hem of haar op een geschikt moment aanbieden.

Overlijdt u vóór de eindvervaldag van uw spaarplan, dan wordt uw contract onmiddellijk stopgezet en wordt de opgebouwde reserve (eventueel vermeerderd met een overlijdenskapitaal) aan de door u gekozen begunstigde uitgekeerd (echtgenoot, (klein)kind, ouders ...).

Hebt u uw (klein)kind als begunstigde aangewezen en is hij of zij op dat moment minderjarig, dan wordt het geld op een geblokkeerde rekening gestort tot zijn of haar 18e verjaardag.

Hoe spaar ik mijn vooropgestelde bedrag bijeen, wat er ook gebeurt?

Sparen voor kinderen doet u meestal op langere termijn, maar dat betekent dat er van alles kan gebeuren waardoor het moeilijk wordt om te blijven sparen. Door een ziekte of ongeval kunt u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt worden of in het ergste geval zelfs overlijden. P&V biedt u hiervoor twee aanvullende waarborgen aan:

 • Premieterugbetaling
  Als u arbeidsongeschikt wordt, dan spaart P&V uw maandelijkse premie voor u, en dit na 90 dagen arbeidsongeschiktheid en in verhouding tot de graad van uw arbeidsongeschiktheid. Zo groeit het spaarkapitaal van uw kind verder aan tijdens uw arbeidsongeschiktheid
   
 • Een aanvullend kapitaal overlijden
  Stel: u start een spaarplan om uw oogappel 25 000 euro te kunnen geven op zijn 21ste verjaardag. Met een aanvullend kapitaal overlijden is uw vooropgesteld bedrag al gegarandeerd vanaf de eerste dag van uw spaarplan. U sterft voor uw doel is bereikt? Dan stopt het spaarplan en keert P&V onmiddellijk 25 000 euro uit aan uw partner of, als u dat verkiest, rechtstreeks aan uw kind. Koos u voor de uitkering aan uw kind en hij of zij is minderjarig op het moment van de storting? In dat geval wordt het bedrag op een geblokkeerde rekening gezet tot hij of zij meerderjarig is.

Moet ik belasting betalen op het gespaarde bedrag?

U overweegt te sparen voor uw kind met Jeugdsparen van P&V? Een verstandige en fiscaal voordelige keuze, maar hou er rekening mee dat op elke storting een premietaks van 2% van toepassing is. Groot voordeel is echter dat u op de einddatum geen roerende voorheffing betaalt, behalve als u spaart in een vastrentend (tak21) of gemengd (combinatie tak21 en tak23) plan en u (een deel van) het geld opneemt tijdens de eerste acht jaar van het spaarplan. In dat geval betaalt u wel roerende voorheffing op het tak21-gedeelte. Meer informatie hierover vindt u terug in het ‘key information document’.

Kan mijn kind vrij beschikken over het spaargeld vanaf 18 jaar?

Alleen de verzekeringsnemer (meestal een van de ouders) kan tijdens de looptijd van het contract de reserve opvragen. Het kind voor wie u spaart, kan dat niet.

Als verzekeringsnemer kiest u wie het spaargeld krijgt op de einddatum of bij voortijdig overlijden: uw partner, uw kind of uzelf. Als u uw kind aanduidt als eerste begunstigde, dan kunt u dit later nog op elk moment wijzigen: u behoudt dus altijd de controle. Uw kind is verstandig genoeg om over zijn spaargeld te beschikken? Duid hem of haar dan aan als eerste begunstigde. Vindt u de tijd hiervoor nog niet rijp, dan duidt u best uw partner en/of uzelf aan als begunstigde.

 

Kan ik bijstorten of het gespaarde bedrag (gedeeltelijk) vervroegd opnemen?

Tijdens de looptijd van uw spaarplan kunt u op elk moment een bijkomend bedrag storten. U kiest zelf hoeveel. Ook meter, peter, grootouders, … kunnen uw kind een duwtje in de rug geven en een vrij bedrag storten.

Uw spaargeld gedeeltelijk of volledig vervroegd opnemen? Dat kan, maar bij opname vóór de eindvervaldag betaalt u wel uitstapkosten. Deze bedragen 5% en dalen de laatste vijf jaar met 1% per jaar. Een voorbeeld: uw plan loopt tot de 21ste verjaardag van uw zoon, maar u neemt het spaargeld op vlak na zijn 18e verjaardag. In dat geval betaalt u een uitstapkost van 3%.

Bij een (gedeeltelijke) opname tijdens de eerste acht jaar van het spaarplan moet u soms ook roerende voorheffing betalen. Deze is enkel verschuldigd op het eventuele tak21-gedeelte, tenzij u een overlijdensdekking in uw plan heeft afgesloten die hoger is dan 130% van de gestorte premies. Opnames na de eerste acht jaar of uit het tak23-gedeelte zijn nooit onderworpen aan roerende voorheffing.