Overlijdensverzekeringen voor de bescherming van uw gezin


De levensverzekeringen met overlijdensdekking van P&V bieden financiële bescherming aan uw naaste familieleden als u iets overkomt. Zo ontvangen uw nabestaanden bij uw overlijden een bedrag om bijvoorbeeld de begrafeniskosten of de studiekosten van uw kinderen te betalen. En wordt uw gezin, naast het verdriet, niet ook nog eens opgezadeld met financiële zorgen

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Wat zijn de voordelen van een overlijdensverzekering?

 
 • U biedt uw gezin financiële zekerheid na uw overlijden.
 
 • P&V Verzekeringen betaalt het saldo van uw hypothecaire lening terug (als u kiest voor een schuldsaldoverzekering).
 
 • U kiest zelf de verzekerde periode: gedurende een welbepaalde periode of onbeperkt in tijd.
 
 • U kiest hoe u uw premies betaalt: in één keer of via maandelijkse domiciliëring.
 
 • De premie is laag ten opzichte van het verzekerde risico.
 

Schuldsaldoverzekering, tijdelijke overlijdensverzekering of uitvaartverzekering

 

Schuldsaldoverzekering

P&V Verzekeringen betaalt het saldo van uw hypothecaire lening terug. Zo bent u zeker dat uw partner en/of uw gezin in uw huis kan blijven wonen. En voorkomt u dat de schuld overgaat op uw erfgenamen.

 

Tijdelijke overlijdensverzekering

Uw nabestaanden krijgen een vast bedrag, bijvoorbeeld om de huur te betalen. Of om enkele jaren financieel te overbruggen. U kiest zelf het verzekerde bedrag. En u kiest ook zelf gedurende welke periode u zich wilt verzekeren. 

 

Uitvaartverzekering

Uw nabestaanden krijgen een vast bedrag om de kosten van uw begrafenis of crematie te betalen. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag.

 

Wilt u graag weten welke verzekering uw nabestaanden de beste bescherming biedt? Uw P&V-adviseur geeft u in een persoonlijk gesprek hierover meer informatie en advies.

 

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

Vergelijk de formules
 

 

Schuldsaldoverzekering

Tijdelijke overlijdensverzekering

Uitvaartverzekering

Wat wordt verzekerd?
 
het saldo van het openstaand krediet het inkomensverlies van uw gezin de begrafeniskosten
Gaat het om een vast bedrag?
 
in functie van het krediet ja ja
Mag u zelf het bedrag kiezen?
 
in functie van het krediet ja ja
Wat is de looptijd van de verzekering?  
 
gedurende de duur van het krediet voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 5, 10, 15 jaar of langer  levenslang
Fiscaal voordeel
 
ja, mogelijk ja, mogelijk neen
U betaalt  de hele som in één keer of via vaste maandelijkse domiciliëring  de hele som in één keer of via vaste maandelijkse domiciliëring de hele som in één keer of via vaste maandelijkse domiciliëring 

Schuldsaldoverzekering: Compensatiekas & recht om vergeten te worden  

Sinds begin 2015 is een wetgeving van toepassing die ervoor zorgt dat personen met gezondheidsproblemen gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot een schuldsaldoverzekering wanneer zij een woonlening aangaan voor de "eigen woning". Meer informatie vind je op www.assuralia.be/nl/recht-om-vergeten-te-worden/wettelijke-maatregelen.

Bovendien bestaat er sinds 2020 een ‘recht om vergeten te worden’ voor schuldsaldoverzekeringen (zie artikelen 61/1 t.e.m. 61/7 van de wet betreffende de verzekeringen). Deze bijkomende maatregel moet de schuldsaldoverzekering nog toegankelijker maken voor wie al geruime tijd genezen is van kanker of wie aan een welbepaalde chronische ziekte lijdt die onder controle is.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.assuralia.be/nl/recht-om-vergeten-te-worden/schuldsaldoverzekering.

 

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

Wettelijke vermeldingen
 

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Op deze overlijdensverzekeringen zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • Ontdek de algemene voorwaarden.