De aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen beroepsfouten

U hebt een bedrijf of bent zelfstandige en bent de hele dag in de weer voor uw klanten. Alleen of samen met uw werknemers. Maar soms loopt er iets mis. Zoals een emmer die tijdens bouwwerkzaamheden op het hoofd van een toevallige voorbijganger valt. Of een klant die in uw winkel over een loszittende steen struikelt. 

Kleine ongelukjes met mogelijk grote financiële gevolgen voor uw bedrijf, uzelf of uw gezin. Om financiële zorgen te vermijden, sluit u daarom het beste een aansprakelijkheidsverzekering. Zo draait u niet zelf op voor de schade die uw bedrijf veroorzaakt aan derden.

5 voordelen van de aansprakelijkheidsverzekering van P&V:

 • naast uw aansprakelijkheid voor daden van uw personeel, bent u ook verzekerd als u beroep doet op onderaannemers, interims en onbezoldigde stagiaires/jobstudenten
 • u bent ook verzekerd voor accidentele milieuschade
 • u geniet een waarborg Rechtsbijstand tot 25.000 euro (uitbreidingen mogelijk)
 • u bent beschermd voor schade door uw producten na hun levering of door werken na hun uitvoering
 • u bent verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt bij schade aan goederen van derden die aan u werden toevertrouwd

De basis - burgerlijke aansprakelijkheid

Een polis Ideal Liability vergoedt de lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade toegebracht aan derden bij de uitoefening van de activiteiten van uw onderneming en wanneer uw burgerlijke aansprakelijkheid betrokken is.

Een greep uit de basiswaarborgen:

 • burgerlijke aansprakelijkheid 'uitbating'
 • burgerlijke aansprakelijkheid voor 'toevertrouwde goederen'
 • burgerlijke aansprakelijkheid 'na levering/na werken'
 • beroepsaansprakelijkheid (op aanvraag)
 • rechtsbijstand

U bent wereldwijd verzekerd, behalve voor de Verenigde Staten en Canada. 

 

Beroepsaansprakelijkheid: bescherming op maat van uw beroep

Advies geven of intellectuele diensten aanbieden is niet zonder risico. Uw bedrijf of uzelf kan aansprakelijk gesteld worden als uw klanten schade ondervinden door verkeerd advies of een foute berekening. Of als u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht. Dankzij de verzekering Beroepsaansprakelijkheid komt het bestaan van uw bedrijf in zo’n geval niet in gevaar. 

Van architect tot zorgverlener

Weet dat P&V voor heel wat sectoren oplossingen op maat biedt. We ontwikkelden een apart aanbod voor bouwpromotoren, energiedeskundigen, IT-consultants, interne veiligheidscoördinatoren, kredietbemiddelaars in nevenfunctie, ...

Voor medische en paramedische zorgverleners is er een volledig apart aanbod op maat. Vraag ernaar bij uw P&V-agent. 

Bestuurdersaansprakelijkheid: beschermt uw persoonlijk vermogen en dat van uw gezin

Als bestuurder van een vennootschap of vzw hakt u vaak zware knopen door en neemt u beslissingen met financiële gevolgen. Dat is niet zonder risico, bij financiële schade kunt u immers burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat u bij een fout of nalatigheid zelf de schade moet vergoeden. En dan kan uw persoonlijk vermogen in gevaar komen. Bescherm daarom uw vermogen en dat van uw gezin met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Naast de financiële gevolgen van een bestuursfout begaan tijdens de uitoefening van een bestuursmandaat, zijn ook de verdedigingskosten en schadeloosstellingen die de vzw of onderneming moet betalen, gedekt.

Objectieve Aansprakelijkheid: verplichte verzekering voor zaken toegankelijk voor het publiek

Is uw zaak toegankelijk voor het publiek? Dan bent u in vele gevallen wettelijk verplicht om een verzekering BA Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs als u geen schuld treft. 

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekeringen van P&V?

Elk beroep is verschillend. Misschien voert u enkel zuiver intellectuele prestaties uit voor uw klanten. Of u bent manager of bestuurder van een bedrijf.

Wilt u graag uw  onderneming beschermen met een aansprakelijkheidsverzekering van P&V? Weet dat uw agent u graag vertelt welke verzekeringen het beste aansluiten bij de noden van uw bedrijf. Contacteer uw P&V-agent voor een afspraak. Hij zal samen met u de beste formule kiezen.

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsvoorstel, contacteert u best een P&V-adviseur.