Wat doet de rechtsbijstand concreet?

Gepost in: Woning Van dag tot dag Rechtsbijstand

Image of the blog article

Wat doet de rechtsbijstand concreet: 3 waargebeurde voorbeelden

Goede relaties zijn erg belangrijk: met uw buren, uw huisbaas, uw huurder(s), ...  Maar als u het na een schadegeval niet eens raakt over een gepaste regeling, loopt het soms mis. In zo’n geval kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering, die uw belangen zal verdedigen. Het liefst in der minne, maar als het echt moet, via de rechtbank. P&V rekent voor haar rechtsbijstand op Arces, de onafhankelijke specialist in rechtsbijstand.   

Hieronder enkele voorbeelden uit het dagelijks leven én de concrete stappen die de rechtsbijstand daarbij nam. De schaderegeling werd tot ieders tevredenheid geregeld, zodat de goede verstandhouding tussen de partijen onderling er niet onder geleden heeft.

3 waargebeurde voorbeelden

Voorbeeld 1. De buurman van Erkan start met werkzaamheden aan zijn dak. Jammer genoeg veroorzaken de werken van de aannemer schade aan het dak van Erkan.

Wat doet de rechtsbijstand voor Erkan?
Omdat de aannemer zijn verantwoordelijkheid voor de schade betwist, zal de rechtsbijstandsverzekeraar van Erkan eerst een ingebrekestelling sturen naar de aannemer, die vervolgens de feiten meldt aan zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar. Een door de rechtsbijstand aangewezen deskundige organiseert een gezamenlijke expertise in aanwezigheid van alle partijen. De deskundigen stellen een door alle partijen ingevuld deskundigenrapport op, dat naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de aannemer wordt gestuurd en waaruit blijkt dat de aannemer aansprakelijk is, zodat Erkan schadeloos kan worden gesteld.

Voorbeeld 2. Vanessa huurt een huis. Door een lek in het dak worden haar meubelen beschadigd.

Wat doet de rechtsbijstand voor Vanessa (die geen brandverzekering heeft afgesloten voor haar inboedel?)
Arces vraagt haar de schade vast te stellen, door hen een foto van de schade te bezorgen, een prijsopgave voor de reparatie van haar kledingkast (die kan worden hersteld) en een kopie van de originele aankoopfactuur van haar matras, die niet meer te redden is.
De huisbaas is in het begin nogal terughoudend maar stemt er, na een ferme aanmaning van de rechtsbijstand, mee in om Vanessa te vergoeden.

Goed om te weten: de door de verhuurder uit te voeren onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn:

  • grote reparaties: dak, ramen, structuur van het gebouw
  • onderhoud van bijvoorbeeld tanks en septische putten
  • reparaties en vervangingen door veroudering en overmacht

De rest is voor rekening van de huurder.

Voorbeeld 3. De buurman van Jean-Luc rijdt achteruit met zijn wagen op het gazon van Jean-Luc. Omdat de brandverzekering de schade niet kan vergoeden, doet Jean-Luc een beroep op de rechtsbijstand voor hulp.

Wat doet de rechtsbijstand voor Jean-Luc?

Er wordt een ingebrekestelling gestuurd naar de buurman, die aarzelt om een beroep te doen op zijn autoverzekeraar. Arces vraagt aan Jean-Luc  een offerte voor de reparatie van het gazon die naar de buurman wordt gestuurd. De buurman, die erg handig is, biedt aan om het gazon zelf terug in orde te brengen. Jean-Luc wil de goede realtie met zijn buurman niet in gevaar brengen en gaat akkoord, op voorwaarde dat het werk professioneel werd uitgevoerd.

De rechtsbijstandsverzekeraar brengt de buurman op de hoogte van dit akkoord, maar vraagt hem een tijdschema voor de werkzaamheden te respecteren.

De reparatie wordt onberispelijk en op tijd uitgevoerd. Is Jean-Luc tevreden met het resultaat? Dat is zeker het geval, hij stuurt zijn rechtsbijstandsverzekeraar een foto samen met zijn buurman op het nieuwe gazon, breed lachend en elk met een biertje in de hand.

Warm aanbevolen: de aanvullende waarborg rechtsbijstand

Zoals bovenstaande voorbeelden u vertellen, is een aanvullende waarborg rechtsbijstand in uw auto-, brand- en familiale verzekering warm aan te bevelen. De premie is bescheiden en betaalt zich vlot terug wanneer u iets overkomt. Het is namelijk niet evident om na een schadegeval op eigen houtje een minnelijke schikking te treffen met de tegenpartij.

Spreek erover met uw P&V-adviseur

Uw P&V-adviseur bespreekt graag met u de verschillende rechtsbijstandsformules in functie van uw wensen en uw budget. Meer weten? Contacteer snel uw P&V-adviseur voor een afspraak bij u thuis, op kantoor of via videogesprek.

Ontdek onze saloncondities 2023 voor uw voertuig!

Meer weten over de omniumverzekering en dit met één van onze P&V-adviseur bespreken?

Meer weten

* Aanbod onder voorwaarden.

Nieuwe artikels

 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.