Een fiscaal interessante rechtsbijstand

Gepost in: Familie Rechtsbijstand

Image of the blog article

Safety All In Life Plus: de fiscaal voordelige rechtsbijstandsverzekering

Sinds 1 september 2019 is een wet in werking getreden die een fiscaal voordeel toekent aan de rechtsbijstandsverzekering. Een voorwaarde is wel dat deze verzekering aan een aantal minimumvoorwaarden voldoet. Het doel van deze wet is om rechtsbijstand via een fiscale stimulans toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Arces, rechtsbijstandspecialist van de P&V Groep, lanceerde hierop haar product​​​​​ Safety All In Life Plus. Een rechtsbijstandsverzekering die verder gaat dan wat de wetgever oplegt om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel.

Waarom zou u een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluiten?

De meeste familiale, brand- en autoverzekeringen bieden een optionele rechtsbijstandswaarborg. De rechtsbijstand gekoppeld aan een brandverzekering, bijvoorbeeld, komt in principe alleen tussen bij geschillen over schadegevallen die gedekt zijn in deze verzekering. Voor andere geschillen, zoals een dispuut met uw ex-werkgever over uw ontslagvergoeding of een discussie over uw belastingaangifte met de fiscus, moet u zelf een oplossing zoeken.

Daarom raden we sommige klanten een afzonderlijke en algemene rechtsbijstandspolis aan. Dat is niet alleen overzichtelijker (één contract en één premie), u krijgt bovendien een ruimere dekking met hogere vergoedingslimieten en, vanaf 1 september 2019, eventueel zelfs met een fiscaal voordeel.

Troeven van de verzekering Safety All In Life Plus

Die nieuwe, fiscaal interessante, polis van Arces is een op zich staande rechtsbijstandverzekering en heet Safety All In Life Plus. Deze verzekering dekt zowat alle geschillen die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen.

Geschillen die via de rechtsbijstand auto moeten worden geregeld, zijn uitgesloten, maar u kunt uw rechtsbijstand auto combineren met een Safety All In Life Plus. Dat is minder administratie voor u, want uw volledige rechtsbijstand zit dan in één contract, waarvoor u één premie betaalt.

Vroeger uitgesloten in rechtsbijstandscontracten voor particulieren maar nu wel verzekerd in de Safety All In Life Plus, zijn geschillen die voortvloeien uit grotere bouwwerken die u laat uitvoeren en waarvoor u een vergunning of de tussenkomst van een architect nodig hebt.

Stel. U laat een keuken aanbouwen aan uw woning, maar deze vertoont al snel ernstige gebreken. In dat geval kunt u met een Safety All In Life Plus een beroep doen op de specialisten van Arces om een schadevergoeding te krijgen van uw aannemer. Bovendien wordt tot 8.000 euro van de kosten voor deze bijstand rechtstreeks betaald door Arces.

Een greep uit de gevallen waarin een Safety All In Life Plus ook bijstand biedt:

  • een geschil bij een eerste echtscheiding of beëindiging van wettelijke samenwoning, zowel over de personen als over de goederen die hierbij betrokken zijn: kosten gedekt tot 4.000 euro per verzekerde
  • een collectief arbeidsconflict of conflict na een faillissement of bedrijfssluiting: kosten gedekt tot 15.000 euro
  • een dispuut na een verkeersongeval waarin u betrokken bent als bestuurder van uw elektrische step, Segway of verplaatsingstoestel voor personen met een beperkte mobiliteit (met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur): kosten gedekt tot 100.000 euro.

Goed om te weten: Arces verbindt zicht ertoe u snel te helpen. Als u na een schade of geschil een beroep doet op uw rechtsbijstandsverzekeraar, dan wordt u binnen maximaal 48 uur gecontacteerd.

Hoeveel kost een Safety All In Life Plus?

De jaarpremie voor een Safety All In Life Plus bedraagt 472,45 euro (taksen inbegrepen) voor een koppel of gezin. Dat is 39,37 euro per maand.

Bent u alleenstaande? Dan krijgt u een korting van 23% en betaalt u 363,78 euro per jaar, inclusief taksen.

Gecombineerd met een rechtsbijstand auto (als u één voertuig verzekert) betaalt u op jaarbasis als koppel of gezin 553,64 euro en als alleenstaande 445,68 euro (bedragen inclusief taksen).

Van bovenvermelde bedragen moet u nog uw fiscaal voordeel aftrekken. Dit voordeel is gelijk aan 40% van een (jaarlijks indexeerbare) premieschijf van 310 euro. Via uw belastingaangifte kunt u zo op jaarbasis tot 124 euro belastingvoordeel krijgen.

U krijgt hiervoor elk jaar een fiscaal attest dat u bij uw aangifte van de personenbelasting voegt.

Omvorming van bestaande contracten en wachttijden

U sloot destijds een Safety All In Life af bij Arces of een gelijkaardige rechtsbijstand bij een concurrent? Dan kunt u dat contract laten upgraden naar een ruimere en fiscaal voordelige Safety All In Life Plus. Deze omvorming gebeurt niet automatisch, u contacteert hiervoor best uw P&V-adviseur.

De upgrade van een Safety All In Life naar een Safety All In Life Plus gebeurt via een aanhangsel dat u toevoegt aan uw bestaande contract. Uw contractnummer blijft dan behouden. Ook de omvorming van een rechtsbijstandscontract bij een andere verzekeraar naar een Safety All In Life Plus is administratief eenvoudig: uw P&V-adviseur regelt op uw vraag de opzeg van uw oude contract en bezorgt u snel een nieuwe polis.

Goed om te weten: voor sommige waarborgen in de Safety All In Life Plus geldt een wachttijd. Dat is de periode waarin een waarborg verzekerd moet zijn voor u aanspraak kunt maken op bijstand. Als u kiest voor een omzetting naar een Safety All In Life Plus, dan wordt er voor de waarborgen die ook in uw oude contract verzekerd waren rekening gehouden met de reeds verstreken wachttijden.

Een voorbeeld: voor de waarborg fiscale geschillen geldt een wachttijd van twaalf maanden. Was deze waarborg ook verzekerd in uw oude rechtsbijstandpolis die al meer dan een jaar liep? Dan geldt er voor fiscale geschillen geen wachttijd meer. Liep uw oude polis nog maar zes maanden? Dan moet u voor deze waarborg nog rekening houden met een wachttijd van zes maanden.

De waarborg geschillen die voortvloeien uit grotere bouwwerken is, zoals gezegd, ‘nieuw’. Hiervoor geldt in elk geval een contractuele wachttijd van drie jaar.

Zijn u en uw gezin volledig beschermd?

Rechtsbijstandsverzekeringen zijn er in allerlei maten en gewichten. Sommige beperken zich tot geschillen met andere personen of partijen in de sfeer van uw familiale, woning-, of autoverzekering. Andere zijn ruimer en helpen u ook als u bijvoorbeeld een geschil hebt met uw provider over een haperende internetverbinding. Welke de beste is voor uw gezin en budget, bespreekt u best met uw P&V-adviseur.

Op zoek naar een complete bescherming voor uzelf en uw gezin? Kijk dan ook even na of u een BA familiale verzekering hebt. En hebt u er al bij stilgestaan wat er gebeurt als u in uw privéleven een ongeluk krijgt en een tijd lang niet meer kan gaan werken of voor uw gezin zorgen? Ook voor dat risico hebben wij een passende oplossing: de P&V Ongevallenverzekering privéleven.

Uw P&V-adviseur vertelt u graag meer over deze drie verzekeringen.

 

Dit artikel werd geactualiseerd op 09/08/2022.

 

​​​​​​​Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de Safety All In Life Plus van het label Arces, een onafhankelijke dienst van de P&V-groep, die gespecialiseerd is in rechtsbijstand en onderworpen is aan de Belgische wetgeving. Op deze rechtsbijstandverzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging. 

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch (02/547.58.71) of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be). 

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een P&V-adviseur. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels