Hoe beschermt u zich tegen ongevallen in uw privéleven?

Gepost in: Familie

Image of the blog article

Ontdek de Ongevallenverzekering privéleven van P&V

Een werkgever is wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn personeel. Deze verzekering biedt bescherming bij ongevallen die gebeuren tijdens en door de uitvoering van een arbeidsovereenkomst en tijdens het woon-werkverkeer.

Maar wat als u door een ongeluk in uw vrije tijd, bijvoorbeeld na een valpartij tijdens een fietstochtje op vakantie een tijdlang uw professionele en gezinstaken niet meer kan uitvoeren? Los van de praktische gevolgen kunnen u en uw gezin hierdoor ook financieel in de problemen komen. Net wanneer u eigenlijk al uw energie nodig heeft om te genezen.

De eerste 31 dagen na uw ongeval krijgt u nog uw gewone maandloon, daarna moet u het rooien met de uitkering van het ziekenfonds en die bedraagt slechts 60% van uw geplafonneerd brutosalaris. Uw inkomen daalt dus, maar bovenop uw gebruikelijke uitgaven krijgt u waarschijnlijk heel wat extra facturen in de bus. Medische en andere.

Ook wie geen beroepsinkomen heeft en een ongeluk krijgt in de privésfeer, wordt met extra kosten geconfronteerd. En als er ongeschiktheid optreedt, kan het slachtoffer mogelijk zelfs zijn taken in het gezin niet meer opnemen.

Kunt u zichzelf en uw gezin beschermen tegen de gevolgen van een ongeval in uw privéleven?

Dat kan, met de Ongevallenverzekering privéleven van P&V die de kosten na een ongeluk in de privésfeer voor u opvangt en ook praktische hulp kan bieden. Deze verzekering is beschikbaar in drie formules (basic, medium en full) en voorziet in:

  • de terugbetaling van medische kosten die verband houden met uw ongeval en die niet worden terugbetaald door een andere verzekering (bijvoorbeeld uw hospitalisatieverzekering) of door uw ziekenfonds. Afhankelijk van de gekozen formule ontvangt u tot 2.500, 3.500 of 5.000 euro. Bovenop deze bedragen is ook plastische chirurgie voor kinderen gedekt tot 5 000 euro.
  • een vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid vanaf de 31ste dag na het ongeval. Naargelang de formule die u kiest, bedraagt deze vergoeding 15, 20 of 25 euro per dag.
  • een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid van 25.000 euro (basic), 50.000 euro (medium) of 75.000 euro (full), evenredig met het vastgestelde percentage van blijvende ongeschiktheid. Als u voor meer dan 67% blijvend ongeschikt bent, dan krijgt u het volledige bedrag maal 2,5. De ongeschiktheidsgraad wordt bepaald door een geneesheer en dit van zodra de opgelopen letsels na het ongeval stabiel zijn.
  • de Bijstand van P&V, die voor u, onder andere, de volgende diensten kan organiseren en/of vergoeden: huishoudhulp, thuisbezorging van maaltijden, opvang van uw huisdieren, oppas voor uw kinderen en vervoer van en naar hun school en hobby’s, verzorging van psychologische hulp of het medisch noodzakelijk vervoer van en naar een ziekenhuis of therapeut. Houd er rekening mee dat deze diensten en/of voordelen onderhevig zijn aan beperkingen. Voor meer informatie, lees meer over onze ongevallenverzekering.

Daarnaast zijn er nog twee optionele waarborgen die u kunt toevoegen aan uw Ongevallenverzekering privéleven:

  • een dekking bij overlijden die, afhankelijk van de formule die u koos, voorziet in de betaling van een kapitaal van 10 000, 25 000 of 50 000 euro aan uw nabestaanden.
  • een dagelijkse vergoeding van 25 euro als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Deze optie bieden we enkel aan in de formule full.

Een ruime en betaalbare bescherming op uw maat

Alleenstaande, koppel of gezin? De P&V Ongevallenverzekering privéleven biedt u een ruime bescherming op uw maat en aan een voordelig tarief.

Per jaar betaalt u momenteel 98,05 euro voor de formule basic, 148,74 euro voor de formule medium of 198,28 euro voor de formule full. Voor de optionele waarborg bij overlijden betaalt u een supplement van 7,98 euro (basic), 19,94 euro (medium) of 39,88 euro (full). De optionele dagelijkse vergoeding bij opname in het hospitaal is alleen beschikbaar als u een de formule full afsluit en kost op jaarbasis 30,59 euro. Deze tarieven zijn inclusief taksen en kunnen jaarlijks worden aangepast door P&V.

Vanaf een tweede volwassene in uw gezin betaalt u slechts 50% van het hiervoor vermelde basistarief. Voor kinderen jonger dan 24 jaar zonder inkomen bedraagt de premie 25% van de basispremie voor de eerste twee kinderen (een derde of vierde kind is gratis verzekerd). Pasgeboren kinderen zijn gratis verzekerd gedurende een jaar vanaf hun geboortedatum, maar moeten dan wel in de polis worden vermeld zodat ze ook na hun eerste levensjaar verzekerd kunnen blijven.

Een prijsvoorbeeld: Inga en Manuel hebben drie kinderen. Zij kiezen voor de formule medium en betalen een jaarpremie van 371,85 euro of een maandelijkse premie van net geen 31 euro. Dat is iets meer dan 6 euro per maand per persoon.

Uw P&V-adviseur vertelt u graag meer over onze verzekeringsoplossingen voor uw gezin.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering Ongevallen privéleven ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be/nl/homepage).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

​​​​​​​​​​​​​

 

Nieuwe artikels