Is een fietsverzekering tegen diefstal en schade nuttig?

Gepost in: Fiets

Image of the blog article

Een familiale verzekering dekt de materiële schade en lichamelijke letsels die u als fietser aan anderen berokkent, maar niet uw eigen letsels, noch de schade aan uw fiets. Daarom kiezen steeds meer mensen voor een fietsverzekering. Die beschermt u niet alleen tegen diefstal en schade, bij de meeste verzekeraars kunt u ook rekenen op pechverhelping. Maar is zo’n fietsverzekering nu nuttig of niet?

Een fietsverzekering is niet verplicht

Een fietsverzekering is nooit verplicht. De familiale verzekering dekt immers schade aan derden bij een ongeval. Maar als u met een duurdere fiets rondrijdt – bijvoorbeeld een koersfiets – of u gaat bijna dagelijks met uw tweewieler de baan op, dan is een fietsverzekering zeker nuttig. Die vergoedt niet alleen materiële schade na ongevallen, maar ook schade als gevolg van vandalisme of bijvoorbeeld een storm. U hebt ook recht op pechverhelping wanneer u onderweg in de problemen komt. P&V zorgt er dan voor dat u op uw bestemming raakt en regelt het transport van uw kapotte fiets naar de hersteller.

Rechtsbijstand en lichamelijke letsels

Sommige fietsverzekeringen, zoals de P&V-fietsverzekering, bieden optionele waarborgen aan, zoals rechtsbijstand en lichamelijke schade. De waarborg ‘lichamelijke schade’ dekt uw medische kosten en zorgt voor een vergoeding in geval van blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een ongeval. Als u voor de waarborg ‘rechtsbijstand’ kiest, verdedigt P&V uw belangen bij conflicten.

Een fietsverzekering: voor alle types fietsen en zachte vervoermiddelen

Hoewel de term het niet meteen doet vermoeden, biedt een fietsverzekering ook bescherming voor wie zich met een skateboard, monowheel of ander zacht vervoermiddel verplaatst. Dat geldt ook voor uw accessoires, al zijn er wel enkele voorwaarden aan die dekking verbonden. Lees daarom steeds goed de infofiche en de algemene voorwaarden voor u uw fietsverzekering afsluit.

Opgelet: verplichte verzekering voor speed pedelecs

Autonome elektrische fietsen, zoals e-bikes en speed pedelecs, die sneller kunnen dan 25 kilometer per uur (dus elektrische fietsen waar u niet altijd zelf moet trappen) moeten volgens de Belgische wetgeving wél verzekerd zijn. Een fietsverzekering volstaat niet: u moet ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Voor een speed pedelec kiest u daarom het best voor een motorverzekering.  

Gerust op weg met de P&V-fietsverzekering 

Onze flexibele fietsverzekering biedt een uitstekende dekking tegen diefstal en materiële schade, en u kunt kiezen voor aanvullende waarborgen. Bekijk hier onze fietsverzekering, of ga langs bij uw P&V-adviseur. 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels