Pas uw brandverzekering aan bij de renovatie van uw woning

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Verbouwing? Vermijd onderverzekering

Wist u dat het premiebedrag van uw brandverzekering afhangt van de waarde van uw woning? Daarom is het heel belangrijk dat die op een correcte manier wordt bepaald.

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden dan ook gratis een evaluatiesysteem (rooster) aan, gewoonlijk gebaseerd op het aantal kamers en de graad van afwerking. Als dit systeem niet kan worden toegepast, dan wordt meestal een expertise uitgevoerd op kosten van de maatschappij. Voor een correcte waardebepaling van uw woning neemt u dus best contact op met uw P&V-adviseur.

Waarom uw verzekeraar informeren over de werken die u gaat uitvoeren?

De werken die u plant, verfraaien uw woning en kunnen de waarde ervan verhogen. Licht daarom uw adviseur in en vertel hem welke werken op stapel staan: een vergroting van uw woonvolume, een andere indeling van de kamers, de plaatsing van een nieuwe keuken of het optrekken van een bijgebouw.

Doet u dat niet, dan loopt u het risico onderverzekerd te zijn. Dit betekent dat het verzekerde bedrag in uw contract lager is dan de herbouwwaarde van uw woning.

Wat betekent onderverzekerd zijn en wat zijn de risico's ervan?

Op basis van het evaluatierooster van uw verzekeraar werd de waarde van uw woning geschat op 200 000 euro. U plant een renovatie en na de werken zou dat 230 000 euro zijn.

Als u uw verzekeraar niet inlicht over de werken, dan kan dat vervelende en financiële gevolgen hebben als uw woning schade oploopt en er een vergoeding moet worden bepaald, want het evaluatierooster dat oorspronkelijk werd opgesteld, komt niet meer overeen met de waarde na de renovatie. En bijgevolg zal de vergoeding na schade minder zijn dat de geleden schade aan uw woning.

Stel dat u voor 50 000 euro schade heeft door een hevige storm, dan zal de maatschappij hiervan slechts 87% terugbetalen, oftewel 43 500 euro, minus de eventuele franchise. Dit betekent dat u de rest zelf moet bijpassen …

Voldoende verzekerd na een renovatie?

U hebt verbouwd en twijfelt of uw woning nog voldoende verzekerd is? Contacteer dan uw P&V-adviseur. Hij bekijkt graag samen met u of ook uw brandverzekering aan een opfrissing toe is.

Nieuwe artikels