Wat is een familiale verzekering?

Een familiale verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid als u (of iemand van uw gezin) schade toebrengt aan derden (= personen die niet tot uw eigen verzekerde gezinsleden behoren) in uw privéleven. De schade moet verzekerd zijn in uw polisvoorwaarden en kan zowel materieel als lichamelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw zoontje die met een winkelkarretje per ongeluk een geparkeerde auto beschadigd. Of aan uw partner die met zijn elektrische fiets tegen een andere weggebruiker botst, waarop die met enkele breuken naar het ziekenhuis moet.


Kortom: een familiale verzekering (voluit: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin) zorgt ervoor dat slachtoffers correct worden vergoed voor de schade waarvoor u aansprakelijk bent én dat u daar zelf geen financiële kater aan overhoudt. 


Belangrijk: de familiale verzekering dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid, dat wil zeggen de aansprakelijkheid tussen personen die niet door een contract zijn gebonden.

Is een familiale verzekering verplicht?

Neen, in tegenstelling tot de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor automobilisten of motorrijders is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin (of familiale verzekering) niet wettelijk verplicht.

Toch sluiten de meeste Belgische gezinnen een familiale verzekering af. Niet verwonderlijk, want deze verzekering is onmisbaar en bovendien relatief goedkoop. Zeker als u weet dat de kosten om de schade te vergoeden waarvoor u (of een gezinslid) aansprakelijk wordt gesteld hoog kunnen oplopen, zeker bij lichamelijke letsels. Denk maar eens aan de gevolgen van een verkeersongeval dat uw spelende kinderen op de fiets of als voetganger kunnen veroorzaken.

Goed om te weten:

  • U vormt een nieuw samengesteld gezin? In principe zijn alle gezinsleden die onder uw dak leven verzekerd via uw familiale verzekering. Toch raden we u aan om bij belangrijke wijzigingen in uw familiale situatie uw verzekeringsadviseur te contacteren en samen te checken of uw verzekeringen toe zijn aan een update.
  • Ook gezinsleden die tijdelijk niet meer bij u inwonen omdat zij ergens anders verblijven voor hun studie of om gezondheidsredenen blijven verzekerd. Dus ook uw student op kot of uw inwonende ouder die tijdelijk revalideert in een gespecialiseerd centrum.