Familiale verzekering


De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, vaak de familiale of gezinsverzekering genoemd, vergoedt de schade die u of iemand van uw gezin toebrengt aan anderen. De familiale is geen verplichte verzekering maar wel onmisbaar om u te beschermen tegen de mogelijke financiële gevolgen van een ongeluk. Ook voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen is deze sterk aan te raden!

 

Zes redenen om voor de familiale verzekering van P&V te kiezen

 
 • verzekert het hele gezin wereldwijd
 
 • een gunstige prijs voor een sterke bescherming
 
 • rechterlijke verdediging inbegrepen bij geschillen
 • ook de schade door uw kinderen op kot of Erasmus is verzekerd
 • ook de schade door uw kinderoppas en poetsvrouw is verzekerd
 • ook de schade veroorzaakt door uw huisdieren is gedekt
 
 

Tijdelijk extra waarborg


Om u bij te staan in de coronacrisis, genieten klanten met een familiale verzekering, tijdelijk van een extra waarborg voor privé-ongevallen in huis. Uw medische kosten worden terugbetaald tot 2 500 euro, en dat na tussenkomst van het ziekenfonds of een ander derde-betalerssysteem.

U krijgt deze extra waarborg aangeboden vanaf 6 april 2020, en dit zolang de coronacrisis aanhoudt. Contacteer uw P&V-adviseur of neem regelmatig een kijkje op onze website om te weten wanneer deze uitbreiding precies eindigt.

Dit tijdelijke voordeel geldt zowel voor bestaande contracten als voor nieuwe familiale verzekeringen die in deze crisisperiode worden afgesloten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw P&V-adviseur.

 

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Wat is gedekt ?


De familiale verzekering vergoedt zowel de lichamelijke (bijvoorbeeld verwondingen) als materiële schade (bijvoorbeeld beschadigde goederen). Voorwaarde is wel dat het ongeluk gebeurt in de privé-sfeer en dat het over schade aan derden (leden buiten uw gezin) of hun goederen gaat.

Een concreet voorbeeld: U huurt een hogedrukreiniger en uw zoontje beschadigt zowel uw auto, die van de buren als het toestel zelf.

 
 • De familiale verzekering vergoedt de schade aan de auto van uw buren.
 
 • De familiale verzekering vergoedt de schade aan het toestel.
 

De familiale verzekering vergoedt de schade aan uw auto NIET (u bent geen derde).

 

Naast de vergoeding van de schade zorgt uw familiale verzekering indien nodig ook voor uw verdediging voor de rechtbank (uiteraard in het kader van deze verzekering). Ook als u zelf schade hebt geleden en de tegenpartij weigert te betalen, nemen wij de kosten op ons om u te verdedigen.

Met de familiale verzekering van P&V Verzekeringen bent u beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Interesse? Uw persoonlijke adviseur vertelt er u graag meer over. Vind een P&V-adviseur in uw buurt.

 

Wat is niet gedekt?


Een familiale verzekering mag enkel de zaken uitsluiten die door de wetgever zijn bepaald. Zo is bijvoorbeeld schade in het kader van een arbeidsovereenkomst niet gedekt door de familiale verzekering. Ook de schade veroorzaakt door volgende zaken is niet verzekerd door de familale verzekering: 

 
 • motorvoertuigen waarvoor een BA-verzekering verplicht is (zoals uw auto)
 
 • zeilboten van meer dan 300 kg en motorboten van meer dan 10 PK Din
 
 • vliegtuigen en helikopters
 
 • jachtongelukken
 

U bent ook niet verzekerd, als u 16 jaar of ouder bent, en de schade:

 
 • opzettelijk veroorzaakte;
 
 • dronken of onder de invloed van drugs veroorzaakte.
 

Met de familiale verzekering van P&V Verzekeringen beschermt u uw hele gezin. Interesse? Uw persoonlijke P&V-adviseur vertelt er u graag meer over. Klik hier om uw P&V-adviseur te vinden.

 

Franchise familiale verzekering


Bij elke schadevergoeding wordt een vrijstelling of franchise toegepast. Dat betekent dat u zelf het eerste deel van het schadebedrag betaalt, namelijk 262,50 euro (november 2018). Dit bedrag wordt maandelijks geïndexeerd.

 

Klanteninformatie Familiale verzekering
 

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 
Tip

Wij raden u ten zeerste aan het informatiedocument te lezen dat betrekking heeft op het product van de oplossing die bij u past en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekering en die beschikbaar zijn op deze site of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. 
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekering P&V BA Gezin is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.
 

Uitsluitingen en beperkingen


Op de verzekering P&V BA Gezin zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierbij enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

In het kader van de BA, P&V verzekerd nooit:

 • Schade aan gebouwen die u tijdelijk huurt of gebruikt voor vakantie of de organisatie van uw familiefeest als die schade niet het gevolg is van brand, vuur, rook, water of glasbraak
 • Schade aan roerende en onroerende goederen van derden waarvan u houder, bewaker, huurder of die u in leasing hebt (behoudens deze vermeld onder “wat is verzekerd”)

In het kader van de BA, er bestaan beperkingen of een recht van verhaal:

 • De waarborg BA is verzekerd, per schadegeval, tot beloop van: 
  • 26.500.000 €* voor lichamelijke schade
  • 7.000.000 €* voor materiële schade
  • 25.000 € voor schade aan goederen en dieren die u tijdelijk onder uw bewaking heeft
 • Er is een vrijstelling van 262,50 €* per schadegeval voor materiële schade, * de bedragen met * volgen de index van de consumptieprijzen, met als basis de index van november 2018 (basis 2013 = 100). De andere bedragen zijn niet geïndexeerd.