Speed pedelecs: voortaan wettelijk geregeld

Gepost in: Fiets

Image of the blog article

Nieuwe regels voor snelle elektrische fietsen

De verkoop van elektrische fietsen in België blijft stijgen. Dat is ook de wetgever niet ontgaan. Op 1 oktober 2016 wijzigde de wetgeving rond de inschrijving van dergelijke fietsen. Vanaf die datum onderscheiden we elektrische fietsen in drie verschillende categorieën met elk hun eigen verplichtingen.

Drie verschillende categorieën elektrische fietsen

1. Fietsen met een elektrische hulpmotor (≤ 250W en ≤ 25 km/u)

 • hebben enkel trapondersteuning (de motor geeft enkel aandrijfkracht als u trapt);
 • worden beschouwd als gewone fietsen.

2. Gemotoriseerde fietsen (≤ 1000W en ≤ 25 km/u)

 • hebben altijd trapondersteuning en soms een motor die aandrijfkracht geeft zonder dat u actief trapt;
 • hebben een Certificaat van Overeenstemming (COC) nodig;
 • als de motor autonoom kan werken (dus zonder te trappen) dan moet de fiets verzekerd worden zoals een gemotoriseerd rijtuig;
 • u moet minstens 16 jaar zijn om ermee te rijden.

3. Speed pedelecs (≤ 4000W en ≤ 45 km/u)

 • kunnen snelheden tot 45 kilometer per uur halen en vallen daarom in de categorie van bromfietsen;
 • het dragen van een (brom)fietshelm is verplicht;
 • u moet een rijbewijs hebben (AM, A1, A of B);
 • uw speed pedelec moet ingeschreven worden bij de DIV;
 • u hebt een kleine nummerplaat nodig voor bromfietsen. Die plaat begint met de letter ‘P’ en meet 10 op 12 centimeter.

Verzekeringen voor elektrische fietsen

Kan de motor van uw elektrische fiets autonoom werken, dus zonder dat u moet trappen, dan hebt u een autoverzekering nodig. Voor deze fietsen geldt een speciaal tarief.

Hebt u een fiets met enkel elektrische trapondersteuning, dat wil zeggen dat u altijd zelf moet trappen? Dan volstaat de familiale verzekering van P&V. Die verzekert de schade die u aan anderen zou berokkenen met uw elektrische fiets.


Opgelet: de familiale verzekering en de autoverzekering BA dekken enkel schade aan derden.

Meer weten? Contacteer uw P&V agent 

Hebt u vragen over deze nieuwe wetgeving? Wilt u meer info over een auto- of familiale verzekering? Of hebt u andere vragen? Contacteer dan snel uw P&V agent. Hij beantwoordt graag al uw vragen. 

Nog geen klant? Vind hier een P&V agent in uw buurt.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Hoverboards en elektrische steps: wat met de verzekering?

Gepost in: Fiets

Image of the blog article

Welke verzekering voor hoverboards en elektrische steps?

Hoverboards en elektrische steps zijn erg populair. Ook het elektrisch monowiel of de eenwieler, duikt meer en meer op in het straatbeeld. Maar wat als u of uw kind met de hoverboard of step tegen een geparkeerde wagen botst? Wie draait dan op voor de kosten?

Familiale verzekering van P&V verzekert hoverboards en elektrische steps

Eenwielers, Segways, hoverboards en elektrische steps zijn bij P&V verzekerd via de familiale verzekering (BA Gezin). Tenminste als de maximale snelheid niet hoger ligt dan 18 kilometer per uur.

Opgelet! Haalt u met uw hoverboard, monowiel, Segway of elektrische step meer dan 18 kilometer per uur, dan mag u er niet mee op de openbare weg.

Goed om weten: De familiale verzekering dekt enkel schade aan derden, niet uw eigen schade.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de familiale verzekering van P&V? Of hebt u andere vragen?  Contacteer dan snel uw P&V agent. Hij beantwoordt met plezier uw vragen.

Nog geen klant bij P&V? Vind hier een agent in uw buurt. 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Fietser of voetganger? Welke rechten hebt u bij een ongeval?

Gepost in: Fiets

Image of the blog article

De rechten van de zwakke weggebruiker

Stel: u rijdt met uw fiets naar de winkel maar bent nog niet goed wakker: u rijdt door het rood licht en wordt aangereden door een wagen. U bent dus in fout. Wordt u in zo’n geval als zwakke weggebruiker beschermd door de wet? Moet u de schade aan de wagen betalen? Of kunt u een beroep doen op uw verzekeraar? En welke verzekering moet de chauffeur van de wagen inroepen?

Wat is een zwakke weggebruiker?

Op de openbare weg noemen we ’zwakke weggebruikers’:

 • mensen die geen motorvoertuig besturen, zoals fietsers en voetgangers
 • passagiers van motorvoertuigen (auto, vrachtwagen, bus, tram, …)

Goed om weten: Er is een uitzondering: ook gehandicapte personen in een gemotoriseerde rolstoel worden beschouwd als zwakke weggebruiker.

Wat zijn de rechten van een zwakke weggebruiker?

Als zwakke weggebruiker die het slachtoffer wordt van een ongeluk met een motorvoertuig op de openbare weg, krijgt u automatisch een vergoeding voor uw letselschade en voor de schade aan uw kleren. Ook al was u in fout. U krijgt dus een vergoeding voor uw medische kosten of bijvoorbeeld invaliditeit. Als u overlijdt, krijgen uw erfgenamen een schadevergoeding.

Vergoeding voor de schade aan de fiets

Een fietser die een ongeluk veroorzaakt, krijgt nooit een vergoeding voor de schade aan zijn fiets. Bent u in uw recht, dan krijgt u wél een schadevergoeding van de tegenpartij. De wet maakt dus een onderscheid tussen materiële schade en lichamelijke schade (letselschade).

Wie vergoedt de letselschade van een zwakke weggebruiker?

De lichamelijke schade van de zwakke weggebruiker wordt vergoed door de autoverzekering van het betrokken motorvoertuig.

Heeft de schadeloosstelling van de zwakke weggebruiker invloed op de bonus-malus van de chauffeur van de wagen?

 • Niet als hij in zijn recht was.
 • Wel als u hij in fout was.

En wat als de wagen niet verzekerd is?

Hopelijk hebt u een rechtsbijstandsverzekering. Die verzekering helpt u als zwakke weggebruiker onder andere om uw rechten te doen gelden en de nodige stappen te ondernemen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Die procedure duurt echter vaak lang, u laat zich dan ook beter bijstaan door uw verzekeraar. Als een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, komt de rechtsbijstandsverzekeraar tussen in de eventuele erelonen van een advocaat en de gerechtskosten. Ook de kosten van specialisten (artsen, experten, …) zijn voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar als hun tussenkomst vereist is.

Wat zijn de verplichtingen van een zwakke weggebruiker die een ongeval veroorzaakt?

Ondanks uw wettelijke bescherming moet u als zwakke weggebruiker het verkeersreglement respecteren. Als u een fout begaat, moet u die rechtzetten. Wanneer u dus als fietser door een rood licht rijdt en met een wagen botst, dan moet u de herstellingen aan de wagen en de eventuele medische kosten van de bestuurder en passagiers betalen.

De familiale verzekering: wereldwijde bescherming voor het hele gezin

Wij raden zwakke weggebruikers aan om een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven) af te sluiten. Die verzekering regelt de financiële gevolgen van fouten die u maakt in uw privéleven. In dit geval betekent het dat u met een familiale verzekering niet zelf de kosten aan de wagen moet betalen (met uitzondering van de vrijstelling die de familiale verzekering voorziet en die van het reparatiebedrag wordt afgetrokken).

Onze tips

Kijk na of u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Die betaalt niet alleen de kosten voor advocaten en experten terug, maar helpt u ook uw rechten te doen gelden. Voor fietsers, voetgangers, zwakke weggebruikers... is een familiale verzekering onmisbaar. Die verzekert u voor een bescheiden prijs tegen de financiële gevolgen van een ongeluk (zelfs de schade door uw huisdieren is gedekt).

Meer weten?

Uw P&V-agent beantwoordt graag al uw vragen over deze en andere verzekeringen.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Kies deze zomer voor de nieuwe digitale Fietsverzekering van P&V

Gepost in: Vakantie Fiets

Image of the blog article

Zes goede redenen om een Fietsverzekering bij P&V af te sluiten

Met een stadsfiets, elektrische fiets, mountainbike of ander zacht vervoermiddel verplaatst u zich snel en gezond, zowel in de stad als op het platteland. Maar hebt u er al eens aan gedacht om uw fiets te beschermen tegen diefstal en stoffelijke schade? Zo geniet u de komende (zomer)maanden met een gerust hart van al uw fietstochten.

Ontdek P&V Fiets, een verzekeringsformule die net zo eenvoudig is als uw favoriete streaming-app. U sluit deze fietsverzekering volledig digitaal af, met wat hulp van uw P&V-adviseur, en al na enkele minuten hebt een flexibel abonnement dat maandelijks via uw kredietkaart wordt gefactureerd.

Wist u trouwens dat P&V Fiets amper enkele dagen na haar lancering al de DECAVI-trofee van de Innovatie 2020 in de wacht sleepte? Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door een jury van professionals uit de verzekeringssector. Maar wat maakt deze verzekering zo uniek? Wij geven u alvast zes goede redenen om er deze zomer op uit te trekken met een fietsverzekering van P&V op zak.

Lees hier het volledige Persbericht van DECAVI

De troeven van de fietsverzekering van P&V

Waarborgen diefstal, stoffelijke schade en bijstand standaard inbegrepen

In de basisformule van P&V Fiets zijn de waarborgen diefstal, stoffelijke schade en bijstand standaard inbegrepen voor u en alle personen die onder hetzelfde dak wonen. Op deze verzekering is een eenvoudige en unieke vrijstellingsformule van 100 euro van toepassing. En wie een volledigere dekking wenst, kan optioneel de waarborgen lichamelijke schade en rechtsbijstand onderschrijven (in samenwerking met Arces).

Voor alle types fietsen en zachte vervoermiddelen

Klassieke of elektrische fiets, klassieke of elektrische step, bakfiets, hoverboard, zelfbalancerend voertuig, klassieke of elektrische rolstoel … voor al deze voertuigen bent u gedekt.

Een digitaal proces

In amper enkele minuten bent u verzekerd en ontvangt u uw verzekeringscontract. U beschikt bovendien over een persoonlijke klantenruimte waarin u zelf eenvoudige verrichtingen kunt doen, zoals een schadegeval indienen of uw kwitanties raadplegen.

Een maandelijkse abonnementsformule

U bent verzekerd met een flexibel abonnement dat maandelijks via uw kredietkaart wordt gefactureerd. Eenvoudig en efficiënt. Makkelijk en zonder zorgen!

P&V, een geëngageerde verzekeraar

Zachte mobiliteit gaat samen met preventie en veiligheid. P&V verbindt zich ertoe een financiële bijdrage te leveren aan GRACQ en Fietsersbond, twee verenigingen die zich inzetten voor de uitbouw van zachte mobiliteit, en dit voor elke klant die gedurende twaalf maanden schadevrij blijft.

Uw veiligheid en uw fiets, onze prioriteit

We bundelden onze krachten met twee partnerorganisaties, PROVIZ et HEXLOX, om niet alleen uw veiligheid beter te garanderen als u zich met de fiets verplaatst, maar ook die van uw fiets. Als klant van P&V Fiets krijgt u interessante kortingen op de producten van onze partners.

Vragen over deze verzekering?

Ontdek de troeven van deze gloednieuwe verzekeringsformule op onze website of neem contact op met een van onze P&V-adviseurs. Zij bezorgen u graag de juiste informatie, aangepast aan uw situatie. Vind hier een P&V-adviseur in uw buurt.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering P&V Fiets zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hierna enkele voorbeelden die u ook terugvindt in het informatiedocument van dit product.
Ongeacht de gekozen formule vergoedt P&V in geen geval:

 • Schade als gevolg van de deelname aan wedstrijden, snelheids-, uithoudings- en regelmatigheidscompetities, of opgetreden tijdens de training voor dergelijke competities.
 • In het kader van de waarborg stoffelijke schade:
  • schade als gevolg van slijtage, mechanisch defecten of constructiefouten;
  • schade aan de banden, de batterij of verwijderbare accessoires, tenzij ze samen met andere gedekte schade werd veroorzaakt.

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden:

 • De bijstand is beperkt tot twee keer per jaar
 • Voor de waarborg rechtsbijstand bedraagt het maximumbedrag 50 000 euro, maar dit wordt teruggebracht tot:
  • 25 000 euro voor de strafrechtelijke borgsom en het geldvoorschot;
  • 15 000 euro voor contractuele geschillen.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering P&V Fiets is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Elektrische deelsteps: hoe werkt het en bent u verzekerd?

Gepost in: Voertuig Van dag tot dag Fiets

Image of the blog article

De elektrische deelstep, een succesverhaal

Als u in de stad woont, hebt u ze vast al gezien. Ze zijn echt overal. In 2018 werd de elektrische deelstep gelanceerd in Brussel en Antwerpen. Sindsdien vindt u ze op de wegen van diverse Belgische grootsteden. Hoe werkt het? Bent u beschermd bij een ongeval? Welke verzekering moet u afsluiten?

De elektrische deelstep, een succesverhaal

Sinds 2018 is de elektrische deelstep aan een steile opmars bezig. Steeds meer Belgen raken overtuigd van dit flexibele transportmiddel: in onze hoofdstad alleen al staan er dagelijks meer dan 4 000 steps voor u klaar. Vandaag zijn er vier verhuurders die de Brusselse markt delen: Lime (USA), Dott (Frankrijk), Tier en Flash (Duitsland). Daarnaast zijn ook Troty (België) en Bird (USA) actief. Die laatste hebben echter de Brusselse straten ingeruild voor andere steden als Namen, Luik en Knokke.

Hoe werkt het?

Voor u met de step op pad kunt, moet u de app van de verhuurder downloaden en u registreren. Met deze app kunt u onder andere zien waar er in uw buurt beschikbare steps staan. U moet ook uw kredietkaartgegevens invoeren (Visa of MasterCard).

Zodra alle formaliteiten zijn vervuld, mag u een op straat geparkeerde step nemen. Controleer wel eerst of hij voldoende opgeladen is. De app toont u het laadpercentage van elke step. Scan de barcode van de step, neem er een foto van en u bent klaar om de stad te doorkruisen.

De huur stopt zodra u dit signaleert via de app. Na gebruik zet u de step op een plek waar hij niet in de weg staat, dus liefst niet midden op het voetpad. Maak ook een foto om te bewijzen dat u hem correct achterliet.

Wat kost het?

Alle verhuurders hanteren dezelfde tarieven: 1 euro per huurbeurt en 0,15 cent per gebruiksminuut. U kunt echter ook kiezen voor een forfait per uur of per dag.

Nieuwe verzekeringsregels

Zachte mobiliteit zit in de lift en de Belgische (weg)gebruikers hebben intussen al heel wat opties. Omdat alles zo snel evolueert, veranderen echter ook de wetgeving en de verzekeringsregels voortdurend.

Tot nu toe moest de eigenaar van een elektrische step een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. In april 2019 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed “tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen”.

Vanaf 1 juni 2019 is de eigenaar niet langer verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. Met uitzondering van klasse A-bromfietsen gaat het om alle voertuigen die door de mechanische kracht niet sneller rijden dan 25 km/u, dus ook de elektrische step.

Bovendien wordt de bestuurder van de step een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat bij een verkeersongeval waarbij een zwaarder motorvoertuig betrokken is, de lichamelijke schade van de bestuurder van de step en de schade aan zijn kledij zullen worden vergoed door de BA-verzekeraar van het betrokken motorvoertuig.

De familiale verzekering van P&V dekt uw aansprakelijkheid als bestuurder van een elektrische step

Als u een elektrische step bestuurt voor privédoeleinden, dan bent u voortaan gedekt door uw BA familiale verzekering van P&V. Op voorwaarde dat de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet hoger is dan 25 km/u. De familiale verzekering dekt de financiële gevolgen van uw buitencontractuele aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade die u aan anderen toebrengt.

Ze dekt ook uw aansprakelijkheid bij schade aan bepaalde goederen die u tijdelijk onder uw hoede hebt, en dit tot 25 000 euro per schadegeval. Deze uitbreiding geldt dus ook voor deelsteps. De vrijstelling bij materiële of lichamelijke schade (262,50 euro volgens de index van november 2018) blijft uiteraard voor uw rekening.

Een familiale verzekering is niet verplicht maar wel onmisbaar al u zich wilt beschermen tegen de mogelijke financiële gevolgen van een ongeval.

Goed om te weten

Tijdens de huur van een step is de bestuurder meestal gedekt door de verhuurder voor de schade die hij aan anderen toebrengt. Soms is er wel een vrijstelling verschuldigd. Lees dus goed de algemene gebruiksvoorwaarden van de verschillende verhuurders voor u een step ontleent.

Meer informatie nodig?

Hebt u vragen over de BA familiale verzekering van P&V? Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met uw P&V-adviseur. Hij of zij beantwoordt graag al uw vragen.

Nog geen klant? Vind hier een P&V-adviseur.

P&V wenst u alvast veel veilig stepplezier!

Bron: Echo

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Ontdek onze saloncondities 2023 voor uw voertuig!

Meer weten over de omniumverzekering en dit met één van onze P&V-adviseur bespreken?

Meer weten

* Aanbod onder voorwaarden.

Nieuwe artikels