Pensioensparen voor zelfstandigen: hoe werkt het?

Gepost in: Pensioen KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

Het wettelijk pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren. Veel werknemers krijgen bovendien een groepsverzekering van hun werkgever. Maar omdat u zelf uw eigen werkgever bent, bouwt u beter zélf een aanvullend pensioen op. Zo kunt u later zorgeloos genieten van uw pensioen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u kiezen uit verschillende pensioenspaarformules:

 1. het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
 2. de IPT (Individuele Pensioentoezegging)
 3. de POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen)

Deze pensioenspaarformules hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

 • Het doel is het opbouwen van een aanvullend pensioenkapitaal, de uitkering kan dan ook ten vroegste gebeuren wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat.
 • U kunt tijdens uw loopbaan de producten wel gebruiken voor het financieren van een privé vastgoed.
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een extra dekking bij overlijden of  arbeidsongeschiktheid.

Er zijn echter ook verschillen. We zetten voor u de kenmerken van elke formule op een rijtje en leggen uit welke combinaties mogelijk zijn.

1. VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de bekendste en populairste pensioenspaarformule voor zelfstandigen. Wie kan een VAPZ afsluiten en wat zijn de kenmerken?

 • Een VAPZ is mogelijk voor alle zelfstandigen.
 • De premies zijn aftrekbaar als sociale bijdrage. Hierdoor betaalt u minder belastingen en minder sociale bijdragen. In totaal kunt u tot 63% van uw VAPZ-premies recupereren.
 • Er is geen premietaks.
 • De eindbelasting gebeurt op basis van een fictieve rente.
 • Uw premie wordt belegd in tak 21 (gegarandeerd rendement).

Wist u dat? U kunt ook kiezen voor een Sociaal VAPZ. Die formule biedt een groter fiscaal voordeel  omdat u meer kunt sparen én uw pensioenkapitaal ligt op het einde van de rit 5% hoger. Bovendien is uw dekking uitgebreider: 10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds. Zo bent u extra beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Uw P&V-adviseur vertelt u er graag meer over.

2. POZ: Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Sinds juni 2018 kunt u ook een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) afsluiten. Daarmee kunt u bovenop uw VAPZ, op een fiscaal voordelige manier, een extra pensioenkapitaal opbouwen.

 • Een POZ is mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap.
 • U krijgt een belastingvermindering van 30% van de gestorte premies.
 • Er is een premietaks van 4,4%, de eindbelasting is 10%.
 • U kunt tak 21 (gegarandeerd rendement) en tak 23 (één of meerdere beleggingsfondsen) combineren.
 • De totale pensioenopbouw (wettelijk en aanvullend) mag tot 80% bedragen van uw referentie-inkomen. Deze berekening is niet eenvoudig, uw P&V-adviseur rekent graag voor uit wat dit voor u betekent.  

3. IPT: Individuele pensioentoezegging

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van P&V, spaart u niet zelf voor uw pensioen, dat doet uw vennootschap.

 • Een IPT is bestemd voor zelfstandigen met een vennootschap.
 • Uw vennootschap krijgt een belastingvermindering van 20 à 25% afhankelijk van het tarief in de vennootschapsbelasting.
 • De pensioenpremies die uw vennootschap betaalt, hebben geen invloed op uw personenbelasting.
 • De premietaks is 4,4%, de eindbelasting 10% of 16,5%.
 • U kunt tak 21 (gegarandeerd rendement) en tak 23 (één of meerdere beleggingsfondsen) combineren.
 • Hoeveel uw vennootschap voor u mag sparen is afhankelijk van de 80%-regel. Deze regel is behoorlijk complex. Uw P&V-adviseur kan u hierbij helpen.

4. Wat is de beste keuze?

U kunt ook twee pensioenspaarverzekeringen combineren:

 • Een VAPZ en een POZ (voor zelfstandigen zonder vennootschap)
 • een VAPZ en een IPT (voor zelfstandigen met vennootschap)

afhankelijk of u een vennootschap hebt of niet.

Hebt u een eenmanszaak? Dan kunt u zowel kiezen voor een VAPZ als voor een POZ.

Ons advies?

Kies in eerste instantie voor een VAPZ: het fiscaal voordeel is veel hoger dan bij een POZ. Bovendien betaalt u bij een VAPZ geen premietaks. Wij raden aan om de maximale premie in een VAPZ te sparen en door uw P&V-adviseur te laten uitrekenen hoeveel u nog extra kunt storten in een POZ.

Bent u een zelfstandige met een vennootschap? Dan kunt u zowel kiezen voor een VAPZ als voor een IPT.

In de meeste gevallen is een combinatie van beide formules de beste oplossing. Uw P&V-adviseur rekent graag voor u uit, welke formules voor u het meest geschikt zijn. Aarzel niet om hem te bellen voor een afspraak, hij beantwoordt graag al uw vragen.

Wat met het ‘gewoon’ pensioensparen?

Ook het ‘gewone’ pensioensparen kan voor u een manier zijn om nog meer te sparen voor uw aanvullend pensioen. En afhankelijk van uw hypothecaire lening is misschien ook het langetermijnsparen interessant om fiscaalvriendelijk te sparen voor uw aanvullend pensioen. In sommige gevallen kan dit zelfs interessanter zijn, dan de opbouw via de POZ.

U merkt het al. De juiste keuze maken rond de opbouw van een aanvullend pensioen is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Uw P&V-adviseur schoolt zich voortdurend bij zodat hij altijd op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen rond de opbouw van een aanvullend pensioen. Maak gebruik van zijn expertise en contacteer hem vandaag nog.

Wat doet de rechtsbijstand concreet?

Gepost in: Woning Van dag tot dag Rechtsbijstand

Image of the blog article

Wat doet de rechtsbijstand concreet: 3 waargebeurde voorbeelden

Goede relaties zijn erg belangrijk: met uw buren, uw huisbaas, uw huurder(s), ...  Maar als u het na een schadegeval niet eens raakt over een gepaste regeling, loopt het soms mis. In zo’n geval kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering, die uw belangen zal verdedigen. Het liefst in der minne, maar als het echt moet, via de rechtbank. P&V rekent voor haar rechtsbijstand op Arces, de onafhankelijke specialist in rechtsbijstand.   

Hieronder enkele voorbeelden uit het dagelijks leven én de concrete stappen die de rechtsbijstand daarbij nam. De schaderegeling werd tot ieders tevredenheid geregeld, zodat de goede verstandhouding tussen de partijen onderling er niet onder geleden heeft.

3 waargebeurde voorbeelden

Voorbeeld 1. De buurman van Erkan start met werkzaamheden aan zijn dak. Jammer genoeg veroorzaken de werken van de aannemer schade aan het dak van Erkan.

Wat doet de rechtsbijstand voor Erkan?
Omdat de aannemer zijn verantwoordelijkheid voor de schade betwist, zal de rechtsbijstandsverzekeraar van Erkan eerst een ingebrekestelling sturen naar de aannemer, die vervolgens de feiten meldt aan zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar. Een door de rechtsbijstand aangewezen deskundige organiseert een gezamenlijke expertise in aanwezigheid van alle partijen. De deskundigen stellen een door alle partijen ingevuld deskundigenrapport op, dat naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de aannemer wordt gestuurd en waaruit blijkt dat de aannemer aansprakelijk is, zodat Erkan schadeloos kan worden gesteld.

Voorbeeld 2. Vanessa huurt een huis. Door een lek in het dak worden haar meubelen beschadigd.

Wat doet de rechtsbijstand voor Vanessa (die geen brandverzekering heeft afgesloten voor haar inboedel?)
Arces vraagt haar de schade vast te stellen, door hen een foto van de schade te bezorgen, een prijsopgave voor de reparatie van haar kledingkast (die kan worden hersteld) en een kopie van de originele aankoopfactuur van haar matras, die niet meer te redden is.
De huisbaas is in het begin nogal terughoudend maar stemt er, na een ferme aanmaning van de rechtsbijstand, mee in om Vanessa te vergoeden.

Goed om te weten: de door de verhuurder uit te voeren onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn:

 • grote reparaties: dak, ramen, structuur van het gebouw
 • onderhoud van bijvoorbeeld tanks en septische putten
 • reparaties en vervangingen door veroudering en overmacht

De rest is voor rekening van de huurder.

Voorbeeld 3. De buurman van Jean-Luc rijdt achteruit met zijn wagen op het gazon van Jean-Luc. Omdat de brandverzekering de schade niet kan vergoeden, doet Jean-Luc een beroep op de rechtsbijstand voor hulp.

Wat doet de rechtsbijstand voor Jean-Luc?

Er wordt een ingebrekestelling gestuurd naar de buurman, die aarzelt om een beroep te doen op zijn autoverzekeraar. Arces vraagt aan Jean-Luc  een offerte voor de reparatie van het gazon die naar de buurman wordt gestuurd. De buurman, die erg handig is, biedt aan om het gazon zelf terug in orde te brengen. Jean-Luc wil de goede realtie met zijn buurman niet in gevaar brengen en gaat akkoord, op voorwaarde dat het werk professioneel werd uitgevoerd.

De rechtsbijstandsverzekeraar brengt de buurman op de hoogte van dit akkoord, maar vraagt hem een tijdschema voor de werkzaamheden te respecteren.

De reparatie wordt onberispelijk en op tijd uitgevoerd. Is Jean-Luc tevreden met het resultaat? Dat is zeker het geval, hij stuurt zijn rechtsbijstandsverzekeraar een foto samen met zijn buurman op het nieuwe gazon, breed lachend en elk met een biertje in de hand.

Warm aanbevolen: de aanvullende waarborg rechtsbijstand

Zoals bovenstaande voorbeelden u vertellen, is een aanvullende waarborg rechtsbijstand in uw auto-, brand- en familiale verzekering warm aan te bevelen. De premie is bescheiden en betaalt zich vlot terug wanneer u iets overkomt. Het is namelijk niet evident om na een schadegeval op eigen houtje een minnelijke schikking te treffen met de tegenpartij.

Spreek erover met uw P&V-adviseur

Uw P&V-adviseur bespreekt graag met u de verschillende rechtsbijstandsformules in functie van uw wensen en uw budget. Meer weten? Contacteer snel uw P&V-adviseur voor een afspraak bij u thuis, op kantoor of via videogesprek.

Ongeval fietser: wie betaalt de schade?

Gepost in: Voertuig Fiets

Image of the blog article

Het aantal fietsers in het verkeer neemt toe, en dit om verschillende redenen: uit milieuoverweging, door de hoge brandstofprijzen of de politieke druk om het autoverkeer in de stad te ontmoedigen, om praktische redenen (geen zin in files), omdat het goed is voor uw gezondheid, het eenvoudig te combineren is met het openbaar vervoer, … Maar meer fietsers betekent ook meer kansen op een ongeval.

Wie moet wie vergoeden bij een ongeval tussen een automobilist en een fietser? En welke verzekering zal de schade vergoeden? Hieronder vindt u de antwoorden.

 

Wie is er in fout na een verkeersongeval?

De vraag na een verkeersongeval is: wie is er in zijn recht en wie is er in fout? Kortom, wie is er aansprakelijk en moet de tegenpartij vergoeden voor de materiële en/of letselschade?

De aansprakelijkheidsregeling bij een ongeval tussen een auto en een fiets werkt niet zoals bij een ongeval tussen twee auto's omdat een fietser door de wet als een 'zwakke weggebruiker' wordt beschouwd. De letselschade van de fietser (medische kosten, invaliditeitsuitkeringen) worden bij een ongeval altijd vergoed door de BA-autoverzekering van de betrokken bestuurder.

De vraag wie in de fout is, is hier niet aan de orde. Dit heet de 'objectieve aansprakelijkheid'. Deze 'objectieve aansprakelijkheid' heeft echter alleen betrekking op de lichamelijke letsels van de fietser, niet op de materiële schade aan zijn fiets.

 

Wie betaalt de materiële schade?

Hier speelt wel mee wie in zijn recht en wie in de fout is. Er wordt gekeken naar de verkeersregels: mogelijke instructies van een politieagent, verkeerslichten, verkeersborden en voorrangsregels.

 

1. Als de autobestuurder in zijn recht is

De BA-autoverzekering van de autobestuurder zal de fietser in ieder geval vergoeden voor zijn medische kosten, maar zijn bonus-malus gaat niet omhoog aangezien hij niet in fout is.

Voor de materiële schade aan de auto, komt de familiale verzekering van de fietser tussen, aangezien die in fout is. Heeft hij geen familiale verzekering, dan moet hij de kosten uit eigen zak betalen. Fietsers zijn namelijk burgerlijk aansprakelijk voor de schade die zij aan derden toebrengen. Daarom hebt u er als fietser alle belang bij een familiale verzekering af te sluiten om met een gerust hart de weg op te gaan.

 

2. Als de fietser in zijn recht is

De fietser wordt door de BA-autoverzekering van de automobilist vergoed voor zowel de materiële als de letselschade. De materiële schade van de autobestuurder wordt alleen vergoed als hij een omniumverzekering heeft en zijn lichamelijke letsels alleen als hij een bestuurdersverzekering heeft. Anders draait hij zelf op voor de kosten.

 

Wat in elk geval te doen bij een ongeval:

 • Vul zeker een aanrijdingsformulier in, dit is in ieders belang. Sommige lichamelijke letsels worden pas enkele dagen na een ongeval duidelijk.
 • Als fietser hebt u best altijd het polisnummer van uw familiale verzekering bij.
 • Zijn er gewonden, bel dan de politie om een proces-verbaal op te stellen.

 

Veilig verzekerd in het verkeer

Of u nu een automobilist of een fietser bent, zorg ervoor dat u goed verzekerd bent wanneer u zich op de openbare weg begeeft.

Leer hier meer de autoverzekering, de fietsverzekering en de familiale verzekering van P&V.

 

Bent u al klant bij P&V?
Vraag dan nu een gratis offerte aan uw P&V-adviseur.

Bent u nog geen klant bij P&V?
Klik hier om een P&V-adviseur te vinden in uw buurt.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

 

Hoe laadt u de wagen vol om op vakantie te vertrekken?

Gepost in: Voertuig Familie Vakantie

Image of the blog article

Hoe laadt u de wagen vol om op vakantie te vertrekken?

U kent het wel: het spelletje Tetris dat u moet spelen om zoveel mogelijk bagage in de auto te krijgen zonder dat de passagiers gekneld raken. We geven u enkele tips zodat u in de beste omstandigheden op weg kunt.

Waar beginnen we mee?

Probeer zoveel mogelijk bagage een plaats te geven in de koffer, niet alleen voor het comfort maar ook voor de veiligheid van de inzittenden. Zet eerst alles wat mee moet bij elkaar op de grond. Zo krijgt u er een beter zicht op en ziet u ook wat de grootste en zwaarste stukken zijn.

En hoe krijgen we dat nu in de koffer?

Zet eerst de zwaarste, grootste stuks bagage achteraan in de koffer. U voorkomt zo niet alleen dat andere, lichtere spullen geplet raken, maar ook dat de wagen niet meer in evenwicht is. Zet het zwaarste gewicht zo laag mogelijk en zo dicht mogelijk naar het midden van de wagen.

Dan komen de andere stuks, in volgorde van grootte – eerst de grootste, anders kunnen die er straks niet meer bij. Gebruik de kleinere, zachtere tassen als opvulling tussen grote dozen en koffers, zodat die niet kunnen gaan schuiven.

Mogen er spullen op de hoedenplank?

Ja, het mag. Maar u doet het beter niet!

Het is verleidelijk om tassen op de hoedenplank te zetten om plaats te winnen, maar dat is geen goed idee, want het is minder veilig. Bij een ongeval wordt alles wat u achter uw hoofd plaatst een projectiel. Tegen 130 km/u (bijvoorbeeld op de Franse autosnelwegen) wordt een tas van 4 kg op de hoedenplank een kanonskogel van 175 kg! Vergeet ook niet dat de zichtbaarheid achteraan vermindert, wat u dan moet compenseren met uw zijspiegels.

Wat mag er dan in de cabine van de auto blijven?

Houd alles wat u tijdens de rit nodig hebt binnen handbereik: water, de papieren van de wagen, uw portefeuille en zonnebril, snacks en spelletjes voor kinderen … Stop dat in de daarvoor bedoelde opbergvakken: het handschoenenkastje, de vakken in de portieren, de bekerhouder, het netje aan de achterkant van de voorste stoelen enz.

Gebruikt u een gps die niet in het dashboard zit, zorg dan voor een stabiele houder waarmee u het scherm kunt zien terwijl u aan het rijden bent. Ook een oplader met USB- en/of aanstekeraansluiting is dan onmisbaar. Neem geen onnodige risico’s door de weg ook maar een moment uit het oog te verliezen.

Bagagedrager op het dak?

Een kleine koffer en veel bagage? Dan kan een dakkoffer een praktische oplossing zijn. Kies een aerodynamisch model en voorkom dat uw brandstofverbruik door het dak gaat! Let er ook op dat u de dragers stevig kunt bevestigen. In de dakkoffer kunt u grote spullen kwijt die wel voldoende licht en soepel zijn. (Ook hier: plaats het zwaarste gewicht zo laag mogelijk.)

Of een aanhangwagen?

Als u een trekhaak hebt, kunt u natuurlijk ook een aanhangwagen gebruiken voor de bagage, zodat er in de auto meer plaats is om te zitten.

Houd u bij het gebruik van een aanhangwagen wel aan de regels:

 • Rijbewijs: met een rijbewijs B mag u een aanhangwagen trekken met maximum geladen gewicht/maximaal toegestane massa niet hoger dan 750 kg.
 • Inschrijving: als de geladen aanhangwagen niet meer weegt dan 750 kg, hoeft u die niet in te schrijven bij de DIV, maar u moet er aan de gewestelijke overheid wel verkeersbelasting op betalen.
 • Kentekenplaat: op de aanhangwagen moet een duplicaat aangebracht worden van de nummerplaat van het trekkende voertuig, en de aanhangwagen moet ook in orde zijn conform de wegcode (lichten, reflectoren, noodkoppeling).
 • Verzekering: als de geladen aanhangwagen niet meer weegt dan 750 kg, wordt hij automatisch gedekt door uw autoverzekering.

Let op: verdeel de inhoud correct over de aanhangwagen, met het zwaarste gewicht boven de as (in het midden). Plaats geen te zware spullen achterin in de aanhangwagen (anders kan die beginnen slingeren). Maak alles ook goed vast (met touwen/spanriemen en bv. een zeil), zodat u onderweg door de snelheid en de wind niets verliest.

Zo, nu bent u er vast klaar voor om met familie of vrienden aan een mooie reis te beginnen. Vergeet alleen niet even te checken of ook met uw verzekering alles in orde is. Zo niet, werp dan zeker een blik op ons aanbod P&V-autoverzekeringen.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Afscheid van de praatpaal

Gepost in: Voertuig Vakantie

Image of the blog article

Wallonië neemt afscheid van zijn praatpalen

Er breekt een nieuw tijdperk aan, want sinds 1 mei zijn de oranje praatpalen langs de Waalse snel- en secundaire wegen vervangen door de Edwige-app. Door het toenemend gebruik van mobiele telefoons werden de praatpalen de laatste jaren steeds minder gebruikt. En dat terwijl ze volgens de Waalse infrastructuurbeheerder SOFICO en het Waalse ministerie voor mobiliteit jaarlijks nog ongeveer 1 miljoen euro kosten voor hun beheer en onderhoud.

Welkom aan de Edwige-app!

Bij pech of om gevaar op de weg te melden moeten weggebruikers voortaan de app Edwige gebruiken om rechtstreeks in contact te komen met het Centre PEREX, het Waalse verkeerscentrum. Voor ernstige gevallen moet men nog altijd 112 bellen. Alleen in de tunnels blijven de praatpalen actief, zoals vereist door een Europese richtlijn.

Een snelle oproep voor een efficiënte interventie

Misschien heeft u het zelf al eens meegemaakt: pech op de snelweg of een secundaire weg. Stilstaan op zo’n drukke baan is erg gevaarlijk. In zo'n situaties wilt u eenvoudig kunnen meedelen waar u staat, zodat u snel en efficiënt hulp krijgt.

Edwige: altijd paraat bij pech

Valt u in panne, ziet u een spookrijder of voor elk ander incident (een voorwerp op de rijweg, een loslopend dier, een brandend voertuig, enz.) zal Edwige u meteen in contact brengen met het verkeerscentrum, dat vervolgens de nodige interventies coördineert.

De app is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits en Engels. Anderstalige gebruikers kunnen chatten met de noodcentrale waarbij het berichtenverkeer met de computer wordt vertaald. Bevindt u zich buiten het bereik van Edwige, dan wordt u automatisch doorverbonden naar het nummer 112.

De gratis app is beschikbaar in de App Store en via Google Play.

En in Vlaanderen?

Vlaanderen voerde zijn praatpalen af op 23 januari 2017. In noodgevallen belt u het 112-nummer.

Hoe belt u het 112-nummer in noodgevallen?

Wanneer u het noodnummer moet bellen, zit u meestal in een stressvolle situatie. Het is echter belangrijk dat u de operator nauwkeurige en correcte informatie verschaft en zijn/haar vragen kunt beantwoorden.

 1. Bel naar 112.
 2. Wacht kalm tot u iemand aan de lijn hebt. Hang niet meteen terug op, want anders komt u weer achteraan de wachtlijst wanneer u terugbelt.
 3. Meld de exacte locatie waar de hulpdiensten moeten zijn.
 4. Beschrijf wat er is gebeurd.
 5. Vertel of en hoeveel mensen er in gevaar of gewond zijn.
 6. Hang niet op voor de operator van de noodcentrale dat toelaat. Luister goed naar zijn/haar vragen. Houd de lijn vrij, zodat de operator kan terugbellen als hij/zij meer informatie nodig heeft.
 7. Als de situatie verslechtert of verbetert, bel dan de noodcentrale om dat te melden.

Herinnering aan de veiligheidsregels in geval van panne

Bescherm u bij panne tegen het voorbijrijdend verkeer en ga achter de vangrails staan. Draag een fluohesje om goed zichtbaar te zijn. Steek nooit een snelweg over!

P&V is er om u te helpen

Bent u het slachtoffer van een ongeval of pech op een weg in Wallonië of elders? Dan verleent P&V u niet alleen technische bijstand, maar stellen we u ook de formule Bijstand aan Personen voor. Die beschermt u en uw gezinsleden die meerijden, ongeacht de omstandigheden.

U vindt alle informatie over deze bijstandsformules hier of bij uw P&V-adviseur.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels