De rechtsbijstand voor bedrijven

 

De rechtsbijstandsverzekering Safety Business van Arces zorgt voor de  juridische bescherming van uw professionele activiteiten. Ze verdedigt u bij gerechtelijke procedures, biedt u juridische bijstand en helpt u de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. 

Contacteer mij voor een gratis en vrijblijvende offerte.


IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Juridische bijstand via rechtsbijstand


Bij onverwachte gebeurtenissen is een goede rechtsbijstandsverzekering onmisbaar. Ze biedt u concrete hulp: ze verdedigt uw belangen én helpt u de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt. Liefst via een minnelijke schikking, maar als het moet langs gerechtelijke weg. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan neemt Arces de honoraria van uw advocaat, de expert(en) én de gerechtskosten voor haar rekening. 

Met de rechtsbijstand van Safety Business kunt u zich volledig concentreren op uw bedrijf en hoeft u niet wakker te liggen over mogelijke conflicten die uw tijd, energie én geld opslokken.

U kunt kiezen tussen twee formules: Safety Business First en Safety Business All in

In welke gevallen kan de rechtsbijstand 
Safety Business First u helpen? 

Contractuele geschillen

U kocht een toestel dat u voor uw werk nodig hebt. Dit blijkt echter niet goed te werken en u wil naar de verkoper toe actie ondernemen.

Strafrechtelijke verdediging

Een van uw klanten raakt ernstig gewond als gevolg van een brand die werd veroorzaakt door een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. U wordt vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

Onroerend goed

U bent betrokken bij een burenruzie of geschil rond gemeenschappelijke eigendom, een geschil over het onderhoud of de reparaties van uw bedrijfsgebouw of de onteigening.

Insolventie van derden

De apparatuur van uw bedrijf werd per ongeluk beschadigd door een derde partij. Na een gerechtelijke uitspraak blijkt dat de derde partij onvermogend is.

Buitencontractuele burgerlijk verhaal

Een derde heeft schade aan uw bedrijfsmateriaal veroorzaakt, u hebt reputatieschade of u wordt geïntimideerd via sociale netwerken.

Hoe kan de rechtsbijstand
Safety Business All in u daarbovenop nog helpen?

Contractuele geschillen

Een klant is niet tevreden over de kwaliteit van het door u verkochte goed en stelt u hiervoor in gebreke.

Arbeidsrecht en sociaal recht

U wordt verdedigd als u door uw werknemer wordt vervolgd voor onrechtmatig ontslag.

Fiscaal recht

U hebt een geschil met de belastingdienst over afgetrokken beroepskosten.

Administratief recht

Bij geschillen met het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) naar aanleiding van een controle. Of bij geschillen over veiligheidsnormen. 


Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Rechtsbijstand Mede-eigendom


Sinds 2020 biedt Arces ook een oplossing op maat van verenigingen van mede-eigenaars: de rechtsbijstand Mede-eigendom. Deze rechtsbijstandsverzekering bestaat in twee dekkingsniveaus: de basisversie First en de uitgebreidere All In, allebei met hoge verzekerde bedragen en een eenvoudig en forfaitair tarief.

Andere rechtsbijstandsverzekeringen


Ook in uw dagelijkse leven kunt u geconfronteerd worden met conflicten. Arces biedt ook hiervoor een aantal formules op maat.

Voor uw wagen

U bent bijvoorbeeld het slachtoffer van een verkeersongeval, maar de tegenpartij betwist haar aansprakelijkheid. 

Goed om weten: de rechtsbijstand auto Artikel 1 is al 10 jaar op rij winnaar van de Decavi-trofee voor beste rechtsbijstand auto

Ontdek rechtsbijstand auto

Voor uw woning

Stel dat uw huis beschadigd raakt door verbouwingswerken bij uw buren en niemand wil u voor de schade vergoeden.

Goed om weten: Ook voor uw woning kunt u kiezen voor de beste waarborgen met Artikel 1

Lees ook: Is een waarborg rechtsbijstand interessant in uw brandverzekering?

Voor uw privéleven

U bent aan het joggen als u plotseling gebeten wordt door een loslopende hond. Zijn baasje zegt dat het uw eigen schuld is.

Goed om weten: U kunt kiezen voor een formule met fiscaal voordeel tot 124 euro per jaar. 

Lees ook: Geeft uw rechtsbijstandsverzekering recht op een belastingvoordeel?


Meer weten?


Uw P&V-adviseur bekijkt graag samen met u welke oplossingen het beste passen bij u en uw bedrijf. 

Wettelijke bepalingen
 

 • Deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. 
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekering rechtsbijstand is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: voor deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-verzekeringen.be.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.


Uitsluitingen en beperkingen

Hieronder vindt u een aantal belangrijke uitsluitingen en beperkingen van de rechtsbijstandsverzekering. Voor meer informatie, raadpleeg de IPID-fiches van Arces. Voor een volledig overzicht van de uitsluitingen en beperkingen, lees aandachtig de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis.

Enkele belangrijke uitsluitingen

 • de kosten die u maakt zonder het voorafgaandelijk akkoord van Arces (tenzij bij dringende conservatoire maatregelen)
 • uw verdediging wegens misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden
 • schadegevallen voortvloeiend uit uw opzettelijke feiten, of uw zware fouten zoals die in de algemene of bijzondere voorwaarden expliciet en limitatief zijn beschreven
 • schadegevallen voortvloeiend uit het gebruik van:
  • motorvoertuigen waarvoor een verplichte aansprakelijkheidsverzekering geldt, en uit elke reglementering inzake wegverkeer (tenzij u deze verzekering combineert met een polis rechtsbijstand auto)
  • luchtvaartuigen, van motorboten of zeilboten (tenzij anders vermeld in de algemene of bijzondere voorwaarden),
 • schadegevallen voortvloeiend uit onroerende goederen die niet vermeld zijn in de algemene of bijzondere voorwaarden
 • uw burgerlijke verdediging als u geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en er geen belangenconflict bestaat met die verzekeraar
 • de waarborg onvermogen van derden als gevolg van een opzettelijk daad

Enkele belangrijke beperkingen

 • Er geldt een tussenkomstdrempel (vermeld in de bijzondere voorwaarden), d.w.z. dat er geen dekking is voor schadegevallen waarvoor het betwiste bedrag in hoofdsom niet hoger is dan het bedrag van de drempel.
 • Er geldt een wachttijd vanaf de aanvang van de waarborg (vermeld in de bijzondere voorwaarden).
 • Er geldt een maximaal verzekerd bedrag per schadegeval (vermeld in de bijzondere voorwaarden), ongeacht het aantal verzekerden.
 • Er geldt een territoriale beperking (vermeld in de bijzondere voorwaarden).