De bijstandsformules van P&V voor u, uw gezin en uw auto

Ontdek onze vier bijstandsformules

P&V stelt u vier bijstandsformules voor die u elk afzonderlijk kunt afsluiten als aanvulling op uw autoverzekering en die u helpen:

 • bij motorpech of lekke band
 • bij diefstal
 • bij een ongeval
 • als u gewond raakt of ziek wordt, in België en in het buitenland.

 

Wie is gedekt?

Uzelf, uiteraard. Maar ook alle bestuurders die in uw contract zijn opgenomen, uw gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, uw kinderen die op kot zijn en ook de occasionele bestuurders aan wie u uw auto uitleent, zijn verzekerd.

1. Bijstand bij Ongevallen van P&V

Wanneer komt deze verzekering van pas?

Stel. U hebt een ongeval - in fout of in recht - in een van de landen die op uw groene kaart staan. Uw voertuig is onbruikbaar en u kunt niet verder rijden. Reken op de Bijstand bij Ongevallen van P&V, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in België en in het buitenland.

Voordelen van de Bijstand bij Ongevallen van P&V

Na een ongeval in België:

 • sturen we onmiddellijk een takelwagen;
 • proberen we uw auto altijd ter plaatse te herstellen, zodat u snel weer op weg kunt;
 • bieden we bijstand aan gewonde personen;
 • schakelen we een sleepdienst in;
 • vergoeden we de stallingskosten gedurende drie dagen;
 • organiseren we het vervoer naar uw woonplaats of uw bestemming, ook voor uw passagiers, dieren en bagage;
 • regelen we het vervoer om uw herstelde voertuig op te halen;
 • betalen we de hotelkosten gedurende vijf dagen (op basis van 70 euro per nacht en per persoon).

In het buitenland bieden we dezelfde dekking als in België, maar met de volgende extra’s:

 • de stallingskosten gedurende 1 maand;
 •  de repatriëring van het voertuig;
 •  de verzending van onderdelen;
 • juridische bijstand tot een maximum van 3 000 euro.

Uw Bijstand bij Ongevallen optimaliseren?

 • Kies voor de optie vervangwagen, en dit gedurende maximaal vijf dagen in België en maximaal tien dagen in het buitenland.
 • Kies voor de optie 'Upgrade Voertuig' en krijg een vervangwagen vergelijkbaar met uw eigen auto.

2. Pechbijstand van P&V

Wanneer komt deze verzekering van pas?

Motorpech of een lekke band? Verkeerde brandstof getankt? Onze Pechbijstand helpt u meteen uit de nood, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in België en in het buitenland. (in elk land vermeld op uw groene kaart) 

Voordelen van de Pechbijstand van P&V

In België regelen wij voor u:

 • als het kan: een herstelling ter plaatse, zodat u snel weer op weg kunt;
 • een takelwagen;
 • een sleepdienst.

De herstelling duurt langer dan twee uur in België of langer dan 24 uur in het buitenland? Dan biedt P&V Verzekeringen u één van de volgende opties:

 • het transport naar uw woonplaats of plaats van bestemming, voor uzelf, uw passagiers, dieren en bagage;
 • een vervangwagen gedurende maximaal vijf dagen;
 • uw verplaatsing naar het autoverhuurbedrijf en terugkeer op het einde van de huurperiode;
 • het transport om uw herstelde voertuig op te halen;
 • de hotelkosten gedurende vijf dagen (op basis van 70 euro per nacht en per persoon).

In het buitenland bieden we dezelfde dekking als in België, maar met de volgende extra’s:

 • de stallingskosten gedurende 1 maand;
 •  de repatriëring van het voertuig;
 •  de verzending van onderdelen;
 •  een vervangwagen gedurende maximaal tien dagen.

Uw Pechbijstand bij pech optimaliseren?

 • Kies voor de optie 'Upgrade Voertuig' en krijg een vervangwagen vergelijkbaar met uw eigen auto.
 • Kies voor de optionele waarborg Banden en uw wordt vergoed op basis van de restwaarde van de vervangen band(en).

3. Bijstand Diefstal van P&V

Wanneer komt deze verzekering van pas?

Uw voertuig werd gestolen? U was het slachtoffer van een poging tot diefstal of carjacking? Reken op de Bijstand Diefstal van P&V, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in België en in het buitenland (in elk land vermeld op uw groene kaart). Van de aangifte tot de vergoeding, we begeleiden u bij elke stap.

Stap 1: geef de diefstal aan bij de politie 

Geef binnen 24 uur de diefstal aan bij de politie. U kunt de politie contacteren via het nummer van uw lokale politiezone of op het noodnummer 101.
 

Tip: Werd uw auto beschadigd bij een poging tot diefstal? Neem dan een foto van de schade.

Stap 2: contacteer de bijstand, als u de waarborg Bijstand voertuig hebt afgesloten

Hebt u dringend bijstand nodig? Bel dan de P&V Bijstand op het nummer 02 229 00 11. Onze medewerkers helpen u 7 dagen op 7, 24 uur op 24. 

Om snel geholpen te worden, geef de volgende informatie door: 

 • de plaats van de diefstal (gemeente, straat, kilometerpaal ...)
 • het telefoonnummer waar we u kunnen bereiken 

het nummer van uw verzekeringscontract (dat staat op uw groene kaart) 

Stap 3: bezorg de aangifte van de diefstal aan uw P&V-adviseur

Bezorg binnen acht dagen de volgende gegevens aan uw adviseur:

 • een kopie van het verhoorblad 
 • Bij poging tot diefstal met schade aan uw wagen, geef hem ook:
  • Alle bewijsstukken die uw schade aantonen, bijvoorbeeld foto’s.
  • De gegevens van de garage waar u uw wagen wilt laten herstellen. Selecteer uit deze lijst de garage van uw voorkeur. Kiezen voor een garage uit het P&V-netwerk biedt heel wat voordelen. Verkiest u toch een andere garage, geef ons dan de naam en het adres door.

Rechtsbijstand

Hebt u geen diefstalverzekering maar wel een rechtsbijstandsverzekering? Breng ons dan binnen 72 uur op de hoogte van de diefstal. Wij zullen u juridisch bijstaan als de dief geïdentificeerd is.

Stap 4: uw wagen wordt hersteld of u ontvangt een vergoeding 

Binnen 24 uur na ontvangst van uw aangifteformulier, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Werd uw wagen beschadigd bij de poging tot diefstal, dan krijgt u van ons de volgende informatie:

 • de bevestiging dat u contact mag opnemen met een expert

 • de contactgegevens van de expert 

Na akkoord van P&V, kunt u uw wagen laten herstellen. 

Documenten en sleutels tonen

Bij diefstal van uw wagen, zal onze expert vragen uw autosleutel, reservesleutel, het gelijkvormigheidsattest en het inschrijvingsbewijs van uw auto te tonen. Bezit u die documenten niet meer, vraag aan de politie om een attest van onvrijwillig verlies van het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest. 
Het tonen van uw sleutels en de bovenstaande documenten is een voorwaarde om vergoed te worden bij diefstal. 

4. Bijstand aan Personen van P&V

Wanneer komt deze verzekering van pas?

Een ongeval of ziekte ver van huis? Met de Bijstand aan Personen van P&V bent u en iedereen die onder hetzelfde dak woont meteen en in alle omstandigheden beschermd, 24 uur per dag en 7 dagen per week, werelwijd.

Voordelen van de Bijstand aan Personen van P&V

Bij een ongeval of ziekte in België:

 • sturen we een familielid ter plaatse;
 • regelen we een vervroegde terugkeer voor u en uw gezin, inclusief uw bagage en dieren, of regelen we een vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname;
 • vergoeden we de kosten voor de verlenging van het verblijf voor uzelf en voor uw gezin gedurende vijf dagen (op basis van 70 euro per nacht en per persoon);
 • betalen we de medische kosten voor een maximumbedrag van 50 000 euro en organiseren we ook de verzending van geneesmiddelen of bril (als deze ter plaatse niet beschikbaar zijn);
 •  vergoeden we de opsporingskosten bij een verdwijning;
 • bieden we hulp bij de formaliteiten in geval van diefstal of verlies van bagage;
 • betalen we een financieel voorschot in noodsituaties;
 • organiseren we psychologische bijstand na een trauma;
 • nemen we de kosten voor een vertaler of tolk ten laste.

In het buitenland bieden we dezelfde dekking als in België, maar met de volgende extra’s:

 • de repatriëring van het stoffelijk overschot in geval van overlijden en de repatriëring van de gezinsleden;
 • de begrafeniskosten ter plaatse bij overlijden.

Nog andere dekkingen nodig?

Deze bijstandsformules zijn aanvullende waarborgen van de verzekering BA Auto. Andere bestuurders kozen ook voor de volgende oplossingen: