Over P&V

Wie zijn wij

Sinds onze oprichting dragen wij waarden als solidariteit, samenwerking en nabijheid hoog in het vaandel. 

Naar Wie zijn wij

Structuur en merken

De P&V Groep biedt haar verzekeringsoplossingen aan via meerdere merken en distributiekanalen.

Naar Structuur en merken

Geschiedenis

Bekijk het filmpje over de geschiedenis van P&V Verzekeringen, van 1907 tot nu.

Naar Geschiedenis

Jaarverslagen en persberichten

Lees alles over onze bedrijfsresultaten, activiteiten en structuren in dit overzicht van jaarverslagen en persberichten.

Naar Jaarverslagen en persberichten

Duurzame financiering

De P&V Groep is een coöperatieve groep gebaseerd op de waarden die aan de oorsprong liggen van de coöperatieve beweging: zelfredzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Naar Duurzame financiering

Raad van Gebruikers

In dit forum overleggen de coöperatoren over de manier waarop de P&V Groep de coöperatieve principes invult. 

Naar Raad van Gebruikers

Corporate governance

Meer informatie over de statuten, de beleidsstructuur, het directiecomité, de raad van bestuur en de andere gespecialiseerde comités.

Naar Corporate governance

Maatschappelijke betrokkenheid

Om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van volgende generaties te hypothekeren, is een evenwicht nodig tussen economische, sociale en ecologische aspecten

Naar Maatschappelijke betrokkenheid

Coöperanten

Ontdek hier de coöperatieve C-aandelen van P&V Verzekeringen.

Naar coöperant worden

Diversiteit binnen de P&V Groep

De huidige positie van de vrouwen in de P&V Groep. Als we kijken naar de cijfers van de vrouwelijke aanwezigheid in het voltallige personeelsbestand, vertoont de P&V Groep een perfecte gelijkheid.

Naar diversiteit

Jobs en stages

Op zoek naar een (nieuwe) professionele uitdaging? Vind alle vacatures van de P&V Groep en solliciteer rechtstreeks voor een job of een stageplaats. 

 

Naar Jobs en stages