Netflix in uw spaarplan? Beleggen in water? Ontdek onze fondsen!

Gepost in: Life Sparen

Image of the blog article

Waarom kiezen voor beleggingsfondsen?

Spaart u voor uw pensioen of om een bepaalde droom te realiseren? U wenst een deel van uw spaargeld te beleggen? Dan kunt u bij P&V kiezen voor een combinatie van een vastrentende formule (tak 21) en/of een mix van beleggingsfondsen (tak 23). Bij tak 23 is er geen kapitaals- of rendementsgarantie, maar het verleden toonde aan dat het potentieel rendement op langere termijn hoger is dan bij tak 21.

Sparen of beleggen via fondsen biedt heel wat voordelen:

 • U hoeft zelf geen beursexpert te zijn, want de fondsbeheerder doet het werk voor u.
 • Ook met een klein bedrag kunt u investeren in een ruime mix van aandelen, obligaties en andere financiële producten.
 • Door de ruime spreiding is uw risico beperkt. Een eventueel verlies van één aandeel of obligatie kan worden gecompenseerd door de winsten van een ander deel van uw fonds.
 • U kiest zelf waarin u wenst te investeren in functie van uw doelstellingen, risicoprofiel, kennis, enz.

Van 50.000 naar 15: hoe P&V fondsen selecteert

Alleen al in Europa zijn er meer dan 50.000 beleggingsfondsen en indextrackers. Onze specialisten hebben voor u 15 fondsen geselecteerd. De belangrijkste criteria bij de selectie zijn de Morningstar-rating en de Morningstar Sustainability rating. Morningstar is een onafhankelijk instituut dat fondsen keurt en met elkaar vergelijkt. Op onze fondsenpagina ziet u in één oogopslag welke ratings onze fondsen vandaag hebben.

 • Morningstar Rating: geeft fondsen een score van maximaal vijf sterren volgens drie parameters: historisch rendement, risico en kosten.
 • Morningstar Sustainability rating: deze rating wordt uitgedrukt in wereldbollen. Als een belegging onderaan staat in zijn branchegroep scoort het één wereldbol, als het een voorloper is op gebied van duurzaamheid, scoort het vijf wereldbollen.

Ons (uitgebreide) fondsengamma

Bij de selectie zorgen we ervoor dat we fondsen aanbieden in verschillende categorieën. Zo kunt u, samen met uw adviseur, de mix van fondsen kiezen die past bij uw verwachtingen.

Gemengde fondsen

Bijna de helft van het vermogen dat Belgen in fondsen stoppen, zit in gemengde fondsen. Die fondsen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën (laag risico, neutraal, hoog risico) afhankelijk van het percentage aandelen waarin belegd wordt. Door te beleggen in een mix van aandelen, obligaties en cash kan de beheerder ook inspelen op veranderende marktomstandigheden.

De gemengde fondsen van P&V % aandelen (31/12/2023)
Stability Fund 21%
Balanced Low Fund 35%
Balanced Fund 49%
Dynamic Fund 69%
Dynamic Multi Fund 66%
PTAM Global Allocation Fund 68%
FFG Global Flexible Sustainable Fund 57%

 

In november 2023 werd een nieuw gemengd fonds toegevoegd aan onze selectie. Het PTAM Global Allocation Fund investeert in een selectie van aandelen (stockpicking) aangevuld met (langlopende) obligaties om de schommelingen van het fonds binnen de perken te houden.

Waarom dit fonds een plaats(je) in uw portefeuille verdient?

 • De fondsbeheerder gelooft zeer sterk in een verdere automatisering van de industrie en een verdere doorbraak van AI (artificial intelligence). Bedrijven als Apple, Microsoft en Nvidia zijn dus een belangrijk deel van de selectie.
 • Met aandelen zoals Netflix of LVMH wordt ingespeeld op het thema langer leven (meer vrije tijd, luxeproducten…).
 • Het onderliggende fonds heeft sinds zijn oprichting in oktober 2011 een jaarlijks rendement van 6,7% behaald.

Aandelenfondsen

Kiest u voor een aandelenfonds, dan belegt u in een ruime korf van, u raadt het al, aandelen. Historisch gezien is het rendement van aandelen op de lange termijn beter dan andere beleggingen. Bij aandelenfondsen heb je de keuze tussen actief beheerde fondsen of fondsen die een index volgen, ook wel ETF’s genaamd. Bij deze laatste is er geen actief beheer en daardoor zijn de beheerskosten van het onderliggend fonds lager.

In november werden naast het European Sustainable Fund (actief beheerd, Europese aandelen) en het Global Sustainable Equities ETF (passief beheer, aandelen wereldwijd) vier aandelenfondsen aan ons aanbod toegevoegd:

 • Water ETF: het klimaat verandert en langdurige droge periodes worden afgewisseld met periodes met overvloedige regen. Daarom is er een groeiende behoefte aan beter watermanagement en investeringen in waterinfrastructuur.
 • Healthcare Fund: dit passief beheerd fonds selecteert aandelen in de sector gezondheidszorg. Door de vergrijzing van de wereldbevolking een zeer actueel thema.
 • Energy Transition Fund: via dit fonds speelt u in op de energietransitie, waarbij de energievoorziening in de toekomst zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen. Opgelet! Bedrijven actief in de energietransitie zijn vaak middelgrote en kleine bedrijven. Deze hebben een fors groeipotentieel, maar af en toe ook groeipijnen. Beleggen in dit thema wordt beschouwd als een aanvulling op een breed gespreide portefeuille.
 • Global Climate Change Equities ETF: dit passief beheerde fonds volgt de duurzame versie van de zeer brede MSCI World Index. Deze index omvat de prestaties van ruim 1.500 grote en middelgrote ondernemingen uit 23 ontwikkelde landen wereldwijd.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen hoofdzakelijk in vastrentende waarden: bedrijfsobligaties, staatsobligaties, kwaliteitsvolle obligaties, hoogrentende obligaties… Door een obligatiefonds toe te voegen, zorgt u ervoor dat uw portefeuille minder risicovol wordt.

P&V biedt momenteel 2 obligatiefondsen aan:

 1. Euro Corporate SRI Bonds ETF (nieuw): Europese bedrijfsobligaties, passief beheer.
 2. Money Market SRI Fund: Dit cashfonds belegt in kortlopende obligaties en fungeert vooral als ‘wachtrekening’ in moeilijke beurstijden. Het kan ook dienen als middel om een zekere reserve in meerdere stortingen te investeren in meer dynamische fondsen.

Op onze fondsenpagina ontdekt u alles over onze nieuwe fondsen.

Advies nodig?

Ziet u even door de bomen het bos niet meer? Hebt u hulp nodig voor het samenstellen van uw ideale fondsenmix? Uw P&V-adviseur beschikt over de nodige tools om u te helpen uw beleggersprofiel te bepalen en de ideale fondsenmix samen te stellen.

Nieuwe artikels